Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Možné prediktory odpovědi na léčbu natalizumabem u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 13.3.2013

Možné prediktory odpovědi na léčbu natalizumabem u pacientů s roztroušenou sklerózou

Natalizumab je lékem s významným účinkem u pacientů s relaps-remitující formou roztroušené sklerózy (RRRS). Nicméně i při jeho podávání dochází k relapsům, zhoršováním celkového stavu či změnám v centrálním nervovém systému. S cílem určit, zda vstupní klinické charakteristiky a nálezy při zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) mohou pomoci rozlišit pacienty, kteří budou i na léčbě natalizumabem procházet relapsy, od těch, u kterých bude zaznamenána optimální odpověď (včetně změn na MRI) či alespoň klinické zlepšení (i při přetrvávání aktivity dle MRI), byla vedena analýza italských autorů, která byla publikována formou posterového sdělení na kongresu ECTRIMS 2012 v Lyonu.

Autoři se prospektivně zaměřili na data pacientů s RRRS (klinická a MRI data) získaná před zahájením terapie natalizumabem a následně každých 6 měsíců v období sledování 24 měsíců. Na konci sledovací periody vypočítali podíl pacientů, kteří měli známky aktivity onemocnění – jeden či více klinických relapsů, setrvalé zhoršování stavu (definováno pomocí skóre Expanded Disability Status Scale, EDSS, jako zhoršování o ≥ 1 bod při předchozím skóre < 5,5 či zhoršení o 0,5 bodu při předchozím skóre ≥ 5,5) či známky MRI aktivity (definované přítomností lézí zesilujících kontrast a nových či zvětšujících se T2-hyperintenzních lézí). 

Pacienti pak byli dle odpovědi na terapii natalizumabem rozděleni do 3 skupin – plná odpověď (bez žádné z výše zmíněných aktivit nemoci), částečná odpověď (s přítomností MRI změn, ale bez klinického zhoršení či relapsu) a špatná odpověď (klinické zhoršování či relaps).

Hodnoceno bylo 210 pacientů léčených natalizumabem v období říjen 2006 až duben 2010, u kterých bylo zajištěno 24měsíční následné sledování. Prediktory odpovědi byly počet relapsů v roce před zahájením natalizumabu a vstupní EDSS skóre. Konkrétně pacienti, kteří měli větší pravděpodobnost dosáhnout plné odpovědi, byli ti, kteří měli ≤ 2 relapsy a vstupní EDSS skóre < 3,0. Naopak pro špatnou odpověď svědčily spíše > 2 relapsy nebo EDSS skóre > 2,5. Celkové riziko selhání takovéto klasifikace bylo ale 35 %.

Dle autorů může natalizumab indukovat kompletní remisi RS, pokud je podáván pacientům s méně agresivní formou nemoci. Dále může natalizumab vést i přes objevení se známek MRI aktivity nemoci v prvních několika měsících léčby ke zlepšení klinické aktivity nemoci. Naopak natalizumab může být bez účinku, pokud je jeho podávání oddáleno až do fáze sekundárně progresivní.

(eza)

Zdroj: Prosperini L. et al. Predicting the response status to natalizumab in relaps-remitting multiple sclerosis. Abstrakt P1012 prezentovaný na 28. kongresu ECTRIMS v Lyonu ve dnech 10.–13. října 2012

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Roztroušená skleróza u dětí – žádná souvislost s chronickou cerebrospinální žilní insuficiencí

V současné době je udáváno, že u 2–5 % pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) jsou diagnostikovány příznaky choroby před 18. rokem života (pediatrický typ RS – POMS). I když výskyt RS u dětí není častý, stále více pozornosti je věnováno genetickým faktorům (např. HLA-DRB1 15. genotypu) a vlivům okolního prostředí (infekce virem Ebstein–Barrové, hypovitaminóza D), které mohou přispět k rozvoji nemoci.

Riziko sebevražd u pacientů s roztroušenou sklerózou

Rozbor literatury potvrdil zvýšený výskyt sebevražd u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) a ukázal rizikové faktory spojené se sebevražedným chováním. Součástí rutinního klinického vyšetření těchto fyzicky nemocných by mělo být také zhodnocení jejich duševního stavu.

Celogenomová asociační studie IgG indexu u roztroušené sklerózy

Na patogenezi roztroušené sklerózy (RS) se podílejí jak dědičné faktory, tak vlivy prostředí. Jedním z charakteristických nálezů u RS je zvýšená intratekální syntéza protilátek typu IgG. Hladiny těchto protilátek se značně liší mezi pacienty, ale u jednotlivce dlouhodobě zůstávají poměrně stálé a výrazně je neovlivňují ani hlavní terapeutické postupy.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy