Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Možné mechanismy působení natalizumabu u sekundárně progresivní roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 12.4.2016

Možné mechanismy působení natalizumabu u sekundárně progresivní roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je chronické onemocnění centrálního nervového systému způsobené demyelinizací a vedoucí k trvalé invaliditě. Nejčastěji je u pacientů přítomná relabující-remitující forma (RRRS), která obvykle časem progreduje v sekundárně progresivní formu RS (SPRS) s omezenými možnostmi terapie. Účinky natalizumabu u pacientů s RRRS jsou známy, zatímco u SPRS jsou možné mechanismy působení zatím spíše předmětem zkoumání.

U obou forem RS je poškození CNS spojeno se zánětlivou reakcí, ale v případě SPRS dochází k zánětlivé odpovědi částečně i za hematoencefalickou bariérou. Zánět je následován kaskádou dějů, které vyvolávají trvalou aktivitu mikroglií, vedoucí k chronické demyelinizaci a neurodegeneraci spojené s nezvratným zdravotním postižením. Na poškození CNS se však v případě SPRS podílí i na zánětu nezávislé neurodegenerativní procesy.

Potenciální mechanismy účinku natalizumabu u SPRS

Natalizumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která se selektivně váže na α4-podjednotku integrinů exprimovaných na povrchu leukocytů. Blokáda integrinu VLA-4 zamezuje interakci s VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule-1), která se nachází na endotelových buňkách mozkových cév. Dochází tak k inhibici migrace leukocytů do CNS. Účinky natalizumabu, které byly pozorovány u RRMS, však zatím většinou nebyly studovány u SPRS. Několik studií se však již zaměřilo na specifické účinky natalizumabu u této formy RS.

Bylo popsáno, že u SPRS natalizumab snižuje v likvoru hladinu chemokinů významných při tvorbě a udržování meningeálních lymfocytových agregátů, které mohou být zapojeny do patofyziologie této formy RS. Snižuje také koncentrace CXCL13, osteopontinu a neurofilament s lehkým řetězcem v likvoru, což jsou účinky pozorované i u RRRS. Shodně také dochází ke snížení počtu B-lymfocytů v likvoru následkem hlavního mechanismu účinku natalizumabu. To může mít vzhledem k prokázané přítomnosti B-lymfocytů v ektopických lymfoidních folikulech u SPRS pozitivní vliv na SPRS. Podobně jako u RRRS dochází k redukci vazby periferních leukocytů na fibronektin, což může snižovat intratekální zánět. Natalizumab také prostřednictvím inhibice přestupu makrofágů a dendritických buněk exprimujících integrin VLA-4 do CNS moduluje funkce mikroglií. Tyto účinky mohou být přímo, ale s větší pravděpodobností nepřímo přínosné v případě SPRS, a to díky snížení počtu zánětlivých buněk v perivaskulárním a subarachnoideálním prostoru.

Studie ASCEND

Účinnost natalizumabu u pacientů se SPRS je v současné době hodnocena v prospektivní randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii ASCEND. Klinické nálezy předchozích krátkodobých studií s natalizumabem, které byly retrospektivně analyzovány se zaměřením na pacienty se SPRS, naznačují, že je toto léčivo slibným kandidátem v terapii SPRS. Data z ASCEND by měla prokázat, zda předběžné závěry krátkodobých studií nabudou klinického významu.

(ave)

Zdroj: Sellebjerg F., Cadavid D., Steiner D. et al. Exploring potential mechanisms of action of natalizumab in secondary progressive multiple sclerosis. Ther Adv Neurol Disord 2016 Jan; 9 (1): 31–43; doi: 10.1177/1756285615615257.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hodnota EDSS před relapsem jako prediktor terapeutické odpovědi na podání methylprednisolonu

Pro relabující-remitentní formu roztroušené sklerózy je charakteristické střídání period neurologické dysfunkce (relaps) s obdobími klinické remise. Zhruba u 30 % pacientů je pozorováno zhoršení disability o více než 1 bod na škále EDSS (Expanded Disability Status Scale) v období 64−127 dní po proběhlém relapsu.

Možný přínos estriolu v léčbě roztroušené sklerózy?

Podávání estriolu bylo spojeno s nižší mírou relapsů u pacientek s relabující-remitující roztroušenou sklerózou (RRRS). Toto zjištění přinesla randomizovaná studie, jejíž výsledky byly recentně publikovány v časopisu Lancet Neurology.

Léčba deprese u pacientů s roztroušenou sklerózou

Ne všem komorbiditám roztroušené sklerózy je věnována stejná pozornost. Mezi ty opomíjené po dlouhou dobu patřila deprese. Platí to stále?Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu:

 

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy