Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Možné mechanismy působení natalizumabu u sekundárně progresivní roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 12.4.2016

Možné mechanismy působení natalizumabu u sekundárně progresivní roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je chronické onemocnění centrálního nervového systému způsobené demyelinizací a vedoucí k trvalé invaliditě. Nejčastěji je u pacientů přítomná relabující-remitující forma (RRRS), která obvykle časem progreduje v sekundárně progresivní formu RS (SPRS) s omezenými možnostmi terapie. Účinky natalizumabu u pacientů s RRRS jsou známy, zatímco u SPRS jsou možné mechanismy působení zatím spíše předmětem zkoumání.

U obou forem RS je poškození CNS spojeno se zánětlivou reakcí, ale v případě SPRS dochází k zánětlivé odpovědi částečně i za hematoencefalickou bariérou. Zánět je následován kaskádou dějů, které vyvolávají trvalou aktivitu mikroglií, vedoucí k chronické demyelinizaci a neurodegeneraci spojené s nezvratným zdravotním postižením. Na poškození CNS se však v případě SPRS podílí i na zánětu nezávislé neurodegenerativní procesy.

Potenciální mechanismy účinku natalizumabu u SPRS

Natalizumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která se selektivně váže na α4-podjednotku integrinů exprimovaných na povrchu leukocytů. Blokáda integrinu VLA-4 zamezuje interakci s VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule-1), která se nachází na endotelových buňkách mozkových cév. Dochází tak k inhibici migrace leukocytů do CNS. Účinky natalizumabu, které byly pozorovány u RRMS, však zatím většinou nebyly studovány u SPRS. Několik studií se však již zaměřilo na specifické účinky natalizumabu u této formy RS.

Bylo popsáno, že u SPRS natalizumab snižuje v likvoru hladinu chemokinů významných při tvorbě a udržování meningeálních lymfocytových agregátů, které mohou být zapojeny do patofyziologie této formy RS. Snižuje také koncentrace CXCL13, osteopontinu a neurofilament s lehkým řetězcem v likvoru, což jsou účinky pozorované i u RRRS. Shodně také dochází ke snížení počtu B-lymfocytů v likvoru následkem hlavního mechanismu účinku natalizumabu. To může mít vzhledem k prokázané přítomnosti B-lymfocytů v ektopických lymfoidních folikulech u SPRS pozitivní vliv na SPRS. Podobně jako u RRRS dochází k redukci vazby periferních leukocytů na fibronektin, což může snižovat intratekální zánět. Natalizumab také prostřednictvím inhibice přestupu makrofágů a dendritických buněk exprimujících integrin VLA-4 do CNS moduluje funkce mikroglií. Tyto účinky mohou být přímo, ale s větší pravděpodobností nepřímo přínosné v případě SPRS, a to díky snížení počtu zánětlivých buněk v perivaskulárním a subarachnoideálním prostoru.

Studie ASCEND

Účinnost natalizumabu u pacientů se SPRS je v současné době hodnocena v prospektivní randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii ASCEND. Klinické nálezy předchozích krátkodobých studií s natalizumabem, které byly retrospektivně analyzovány se zaměřením na pacienty se SPRS, naznačují, že je toto léčivo slibným kandidátem v terapii SPRS. Data z ASCEND by měla prokázat, zda předběžné závěry krátkodobých studií nabudou klinického významu.

(ave)

Zdroj: Sellebjerg F., Cadavid D., Steiner D. et al. Exploring potential mechanisms of action of natalizumab in secondary progressive multiple sclerosis. Ther Adv Neurol Disord 2016 Jan; 9 (1): 31–43; doi: 10.1177/1756285615615257.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hodnota EDSS před relapsem jako prediktor terapeutické odpovědi na podání methylprednisolonu

Pro relabující-remitentní formu roztroušené sklerózy je charakteristické střídání period neurologické dysfunkce (relaps) s obdobími klinické remise. Zhruba u 30 % pacientů je pozorováno zhoršení disability o více než 1 bod na škále EDSS (Expanded Disability Status Scale) v období 64−127 dní po proběhlém relapsu.

Možný přínos estriolu v léčbě roztroušené sklerózy?

Podávání estriolu bylo spojeno s nižší mírou relapsů u pacientek s relabující-remitující roztroušenou sklerózou (RRRS). Toto zjištění přinesla randomizovaná studie, jejíž výsledky byly recentně publikovány v časopisu Lancet Neurology.

Léčba deprese u pacientů s roztroušenou sklerózou

Ne všem komorbiditám roztroušené sklerózy je věnována stejná pozornost. Mezi ty opomíjené po dlouhou dobu patřila deprese. Platí to stále?Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy