Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Možné markery reaktivace JC viru při léčbě natalizumabem

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 10.2.2015

Možné markery reaktivace JC viru při léčbě natalizumabem

Pacienti léčení natalizumabem jsou ve vyšším riziku rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). PML je spojená s předchozí expozicí viru JC (JCV). Byly zkoumány možné markery reaktivace JCV.

U pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) bylo ke stanovení expozice JCV provedeno více metod – jednak sérologická vyšetření, dále byl stanoven index protilátek, detekce JCV byla provedena v plazmě i moči pomocí polymerázové řetězové reakce v reálném čase (PCR) a dále byl stanoven ultrasenzitivní C-reaktivní protein (usCRP) jako možný biomarker JCV reaktivace.

Retrospektivně byla analyzována data od pacientů s RS, u kterých byly dvoustupňovou metodou ELISA stanoveny anti-JCV protilátky. Kohorta zahrnovala 97 pacientů s relabující-remitující RS. U 52 pacientů (53,6 %) byla prokázána pozitivita anti-JCV protilátek. JCV DNA pozitivita v moči byla u 30/83 pacientů (36,1 %) a 28/44 sérozpozitivních pacientů. Hodnota usCRP byla vyšší u JCV DNA pozitivních pacientů a odpovídala počtu DNA kopií v moči. Věk pacientů koreloval s JCV séropozitivitou a také s JCV DNA kopiemi v moči. Počet kopií JCV DNA v moči významně souvisel s vyšším indexem anti JCV-protilátek a vyšším sérovým usCRP.

Autoři na podkladě těchto výsledků navrhují PCR metodu stanovení JCV DNA, tak i usCRP jako užitečné markery reaktivace JCV.

(eza)

Zdroj: Lanzillo R., et al. JC virus antibody index in natalizumab-treated patients: correlations with John Cunningham virus DNA and C-reactive protein level. Ther Clin Risk Manag 2014 Oct 9; 10: 807–14; doi: 10.2147/TCRM.S63295

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Roztroušená skleróza a těhotenství – systematický přehled literatury

Nedávno byly publikovány výsledky průzkumu literatury týkající se doporučení založených na důkazech o terapii žen v reprodukčním věku trpících roztroušenou sklerózou (RS).

Efekt imunomodulační terapie na průběh roztroušené sklerózy – časné zahájení vede k lepším výsledkům

Roztroušená skleróza (RS) je chronické onemocnění centrálního nervového systému. Imunomodulační léčba je jeden ze zevních vlivů, který může změnit progresi onemocnění.

Remyelinizační terapie u roztroušené sklerózy?

Poslední dekáda přinesla řadu nových léků pro léčbu roztroušené sklerózy (RS). Se zavedením těchto léků byl dosažen v terapii RS velký pokrok. Léky používané v léčbě RS ovlivňují zejména zánět cestou modulace imunitního systému.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy