Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

MikroRNA miR-126 – objevena nová cesta působení natalizumabu?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 9.4.2014

MikroRNA miR-126 – objevena nová cesta působení natalizumabu?

MikroRNA (miRNAs) jsou skupinou posttranskripčních regulátorů genové exprese, která významně ovlivňuje lidskou imunitu. U roztroušené sklerózy (RS) byla popsána nerovnováha v systému miRNAs. Autoři studie ze švýcarské Basileje se již dříve zabývali výzkumem miRNAs u pacientů s RS, podařilo se jim přitom odhalit rozdílnou expresi miR-126 na CD4+ T-lymfocytech neléčených pacientů s relaps-remitentní RS. V předkládané studii se zaměřili na výskyt miR-126 u pacientů s RS léčených natalizumabem.

Během studie autoři izolovali CD4+ T-lymfocyty neléčených pacientů s RS (n = 12) a pacientů s RS léčených natalizumabem (n = 24). Jako kontrolní skupina posloužili zdraví dobrovolníci (n = 12). Exprese miRNAs byla studována pomocí reverzní transkripce s následným PCR. In vitro se autoři věnovali i specifické inhibici miR-126.

Koncentrace miR-126 byla v buňkách pacientů léčených natalizumabem snížena, zatímco během relapsu se koncentrace zvyšovala, což naznačuje pravděpodobnou regulační roli této miRNA v imunopatogenezi RS. Exprese miR-126 korelovala s expresí POU2AF1, což je regulátor Spi-B, který se váže na některé sekvence JC viru. JC virus je původcem progresivní multifokální leukoencefalopatie, která bývá řazena mezi zřídka se objevující komplikace léčby natalizumabem. Míra up-regulace obou genů byla závislá na délce léčby. Specifické inhibiční experimenty podpořily existenci souvislosti exprese miR-126 a POU2AF1/Spi-B.

Výsledky studie nastínily možný mechanismus fungování natalizumabu v lidském těle, což může pomoci pochopit nejen léčebný efekt natalizumabu u RS, ale i spektrum nežádoucích účinků.

(epa)

Zdroj: Meira M., Sievers C., Hoffmann F., et al. MiR-126: a novel route for natalizumab action? Mult Scler. 2014 Mar 5. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Molekulární biomarkery u roztroušené sklerózy

Diagnostika roztroušené sklerózy je složitá, protože neexistuje jednoznačný diagnostický test. Ve výzkumu je celá řada biomarkerů, v klinické praxi je ale zatím využitelný jediný – měření hladiny antiAQP4 umožňuje odlišit roztroušenou sklerózu od neuromyelitis optica.

Možné využití daklizumabu v terapii roztroušené sklerózy

Daklizumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti imunoglobulinu G1, která se váže na α-podjednotku (CD25) receptoru interleukinu-2. Tento receptor je exprimován na povrchu T-buněk a CD4 + CD25 + FoxP3 + regulačních T-buněk.

Fyzické cvičení a roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je v současné době nevyléčitelné onemocnění, u něhož můžeme pomocí farmakologické intervence ovlivňovat jeho průběh a symptomatologii. Velká pozornost se soustředí i na význam fyzikální rehabilitace, která může hrát podpůrnou roli v úlevě od symptomů nemoci.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy