Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

MikroRNA miR-126 – molekula významná v efektu natalizumabu?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 25.4.2014

MikroRNA miR-126 – molekula významná v efektu natalizumabu?

MikroRNA (miRNAs) jsou rodinou posttranskripčních regulátorů genové exprese a mají vliv na různé oblasti imunitního systému. Dysregulace některých miRNAs byla popsána také u roztroušené sklerózy (RS).

Švýcarští autoři předkládané práce se již dříve zaměřili na expresi miR-126 v CD4+ T-lymfocytech u neléčených pacientů s relaps-remitující RS (RRRS). V aktuální práci studovali expresi miR-126 u pacientů léčených natalizumabem.

Studovány byly CD4+ T-lymfocyty získané od 12 neléčených pacientů s RRRS, od 24 pacientů s RRRS léčených natalizumabem a od 12 zdravých dárců. Autoři analyzovali expresi miRNAs pomocí RT-PCR (polymerázové řetězové reakce spojené s reverzní transkripcí). In vitro pak studovali specifickou inhibici miR-126.

MiR-126 byla u pacientů léčených natalizumabem down-regulovaná v průběhu léčby. Při relapsu pak došlo k její up-regulaci. Exprese miR-126 korelovala s expresí POU2AF1, což je regulátor Spi-B, který se váže na některé sekvence viru JC, tedy patogenu spojeného s komplikací terapie natalizumabem – progresivní multifokální leukoencefalopatií. Exprese miR-126 pak velmi úzce korelovala i jen s expresí Spi-B genu. Specifické inhibiční experimenty in vitro také podpořily existenci spojení mezi expresí miR-126 a POU2AF1/Spi-B.

Tato experimentální práce umožnila získání dalších hlubších znalostí o mechanismu účinku natalizumabu. Její výsledky mohou pomoci lepšímu porozumění jak efektu natalizumabu na aktivitu RRRS, tak i specifickým nežádoucím účinkům spojeným s touto léčbou.

(eza)

Zdroj: Meira M. et al. MiR-126: a novel route for natalizumab action? Mult Scler. – publikováno online 5. března 2014; doi: 10.1177/1352458514524998

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Atrofie mozku jako možný prediktor špatné odpovědi na terapii INF-beta u pacientů s roztroušenou sklerózou

Interferon beta (INF-beta) patří k zavedeným nemoc modifikujícím lékům užívaným v kontrole relaps-remitující roztroušené sklerózy (RRRS). Několik různých parametrů, které by mohly pomoci předpovědět selhání INF-beta v terapii, bylo více či méně zavedeno také do klinické praxe. Atrofie mozku však dosud ve vztahu k INF-beta příliš studována nebyla.

Normální průběh těhotenství při léčbě natalizumabem – kazuistika

Léčba roztroušené sklerózy (RS) natalizumabem se v průběhu těhotenství nedoporučuje kvůli potenciálnímu riziku pro plod. Autoři článku prezentují případ ženy, která byla natalizumabem léčena po celou dobu těhotenství.

Vliv viru varicella zoster na výskyt relapsů u roztroušené sklerózy

Několik studií v poslední době poukazovalo na možný vliv viru varicella zoster (VZV) na průběh roztroušené sklerózy (RS). Autoři předkládané studie se zaměřili na prozkoumání vztahu mezi VZV a exacerbací RS.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy