Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Má časná léčba interferonem beta-1b vliv na vývoj onemocnění u jedinců s klinicky izolovaným syndromem?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.12.2014

Má časná léčba interferonem beta-1b vliv na vývoj onemocnění u jedinců s klinicky izolovaným syndromem?

Roztroušená skleróza (RS) je chronické demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS). Většina pacientů s RS (dle některých odhadů až 85 %) prochází primární epizodou demyelinizace, nazvanou klinicky izolovaný syndrom (CIS), která může zahrnovat různé symptomy. Autoři studie BENEFIT zjišťovali, zda může časná léčba interferonem beta-1b ovlivnit průběh onemocnění u jedinců s CIS

Placebem kontrolovaná dvojitě zaslepená studie BENEFIT (BEtaferon®/BEtaseron® in Newly Emerging MS For Initial Treatment) hodnotila efekt časné či oddálené léčby interferonem beta-1b u pacientů s první epizodou symptomů, které jsou spojeny s RS. V této studii byli randomizováni pacienti s CIS k podávání buď interferonu beta-1b v dávce 250 µg obden (tzv. skupina s časnou léčbou, n = 292), či placeba (tzv. skupina s pozdní léčbou, n = 176). Pacienti zůstali zařazeni v dané léčebné skupině buď po dobu 2 let, či do konverze do klinicky definitivní diagnózy RS. Po uplynutí 2 let bylo všem pacientům nabídnuto setrvání na léčbě interferonem beta-1b, popřípadě mohli pokračovat v léčbě jinými chorobu modifikujícími léky či zůstat bez léčby. Klinický stav a změny nálezů zobrazení CNS magnetickou rezonancí (MRI) byly hodnoceny po 2 letech a dále po 3, 5 a 8 letech.

Výsledky ukázaly na výhodu časné léčby interferonem beta-1b, hodnoceno dle klinických a MRI kritérií. Skóre Expanded Disability Status Scale zůstávalo v kontrolovaných bodech trvale nízké, nebyly zaznamenány rozdíly mezi oběma skupinami.

Autoři zdůrazňují, že zařazující kritéria studie BENEFIT umožnila vybrat pacienty s relativně aktivním onemocněním. Minimální doba podávání placeba byla 1 měsíc, medián 23 měsíců. Průměrná doba do změny léčby z placeba na interferon beta-1b byla něco málo přes 1 rok. Autoři dále konstatují, že signifikantní přínos časné léčby interferonem je vidět i na rozdílu mezi pacienty iniciálně léčenými interferonem beta-1b a těmi, kteří byli iniciálně léčeni placebem a na interferon beta-1b přešli později. Toto by mohlo ukazovat na fakt, že léčba interferonem beta-1b podávaná již v prvním roce po epizodě CIS může mít na vývoj onemocnění pro pacienta poměrně velký vliv. Efektivní časná léčba těchto pacientů by mohla snížit celkovou morbiditu spojenou s RS v následujících letech.

Studie BENEFIT bude dále pokračovat po dobu až 11 let. Cílem pokračovací studie je zhodnotit míru relapsů, konverzi do klinicky definitivní RS, skóre EDSS, Multiple Sclerosis Functional Composite, kognitivní funkce, únavu, zařazení do pracovního života, hodnocení MRI a optických funkcí.

(eza)

Zdroj: Freedman M. S. Evidence for the efficacy of interferon beta-1b delaying the onset of clinically definite multiple sclerosis in individuals with clinically isolated syndrome. Ther Adv Neurol Disord Nov 2014; 7 (6): 279–288.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání tří různých přístupů, jak zvládat únavu u pacientů s roztroušenou sklerózou – rehabilitace, edukace a medikace

Únava je častým příznakem roztroušené sklerózy (RS), který ale výrazně ovlivňuje běžný život pacienta a snižuje jeho kvalitu. Příčiny i následky únavy u RS jsou multidimenzionální, a proto i jejich zvládání vyžaduje komplexní přístup zdravotníků i pacienta. V běžné klinické praxi se jako základní přístup k danému problému využívá medikace a rehabilitace.

Současné možnosti léčby dysfunkce dolních močových cest u roztroušené sklerózy

U většiny pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) se dříve či později rozvine i dysfunkce dolních močových cest (lower urinary tract symptoms – LUTS). Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o jeden ze symptomů doprovázejících RS, je nutné tento problém řešit komplexně, ideálně ve spolupráci neurologa a urologa.

Vitamín D by mohl být využit v terapii roztroušené sklerózy

Vitamín D je schopen u laboratorních myší s roztroušenou sklerózou potlačit migraci autoagresivních lymfocytů do centrálního nervového systému. Alespoň to tvrdí autoři studie, jež byla nedávno provedena na americké Univerzitě Johna Hopkinse.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy