Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Léčebná odpověď pacientů na interferonβ zřejmě souvisí s hladinou dusitanu v séru

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 14.8.2013

Léčebná odpověď pacientů na interferonβ zřejmě souvisí s hladinou dusitanu v séru

Relabující-remitující roztroušená skleróza (RR-RS) je nejčastěji se vyskytující formou tohoto degenerativního onemocnění centrálního nervového systému. Interferonβ ((IFNβ) patří v dané indikaci mezi léčiva volby s velmi dobrými výsledky. Dostupný je IFNβ-1a pro intramuskulární (i. m.) i subkutánní (s. c.) podání a IFNβ-1b podávaný s. c. Obě rekombinantně připravené látky se mírně liší v určité aminokyselinové sekvenci, což by mohlo mít vliv na jejich účinnost. Předpokládá se však, že toto se může projevit až po několikaleté léčbě.

Autoři recentní práce si dali za cíl porovnat účinek monoterapie i. m. IFNβ-1a (30 μg 1× týdně) a s. c. IFNβ-1b (250 μg obden) na klinickou progresi onemocnění a sérové hladiny vybraných pro- a protizánětlivých cytokinů (tumor nekrotizující faktor α (TNFα), IFNγ, interleukiny IL-6 a IL-10) a dusitanů u pacientů s RR-RS během tříleté léčebné periody. Změny hladin některých markerů by mohly pomoci predikovat léčebnou odpověď pacientů

Do studie bylo zahrnuto 68 pacientů s EDSS (Expanded Disability Status Scale) skóre ≤ 6,5. Výsledky byly zpracovány pouze od 38 pacientů (20 léčených IFNβ-1a a 18 IFNβ-1b; 12 mužů a 26 žen), kteří studii dokončili. Léčebné skupiny se významně nelišily ve věku, době trvání onemocnění ani jeho tíži. Terapie vedla k poklesu hladin sérového dusitanu o 77 % u IFNβ-1a, respektive 71 % u IFNβ-1b. Stejně poklesla i roční četnost relapsů onemocnění a došlo k mírnému zlepšení neurologického stavu pacientů. V obou léčených skupinách došlo ke shodnému signifikantnímu poklesu EDSS skóre (průměrně o 0,9). Léčba oběma typy IFNβ měla minimální nebo žádný efekt na hladiny cytokinů a jejich poměr po prvním roce léčby, ale po delším období už se výsledky ve skupinách mírně lišily (IFNβ-1a nezpůsobil pokles hladin TNFα a IL-6); výjimkou byl shodný poměr IFNγ/IL-6, který po celou dobu podávání v obou skupinách stoupal.

Při dlouhodobém podávání dvou typů IFNβ nebyla zaznamenána žádná souvislost mezi hladinami vybraných cytokinů, průběhem onemocnění RR-RS a neurologickým stavem pacientů. Zmiňované cytokiny jsou tak nespolehlivými markery klinické odpovědi na léčbu IFNβ. Existuje však zřejmě vztah mezi klinickým stavem a aktivitou cest mediovaných oxidem dusitým, který potencuje poškození CNS inhibicí syntézy DNA, mitochondriálního dýchání a tvorbou reaktivních forem kyslíku.

(the)

Zdroj: Stepien A. et al. Effects of interferon β-1a a interferon β-1b monotherapies on selected serum cytokines and nitrite levels in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: A 3-year longitudinal study. Neuroimmunomodulation 2013; 20: 213–222. DOI: 10.1159/000348701

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Plazmocytární dendritické buňky a roztroušená skleróza

Plazmocytární dendritické buňky (pDC) jsou specializované antigen prezentující buňky, které mohou mít význam v patogenezi řady onemocnění. Při stimulaci vytvářejí pDC velké množství interferonu typu I a dalších prozánětlivých cytokinů, dále jsou schopny ovlivňovat T-lymfocyty. Interferon typu I je pleiotropický cytokin s antivirovou aktivitou, který ovlivňuje jak nespecifickou vrozenou, tak získanou imunitu.

Imunitní tolerance myelinu u pacientů s roztroušenou sklerózou po autologní transplantaci hematopoetických kmenových buněk

Po transplantaci autologních hematopoetických kmenových buněk (HSCT) u agresivní relabující-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS) bylo zjištěno vymizení autoreaktivních klonů T-lymfocytů. Nedávno publikovaná švédská studie ukázala u pacientů s RRRS léčených autologní HSCT stejnou hladinu jednotlivých populací T-lymfocytů jako u zdravých dobrovolníků a absenci antigenní odpovědi na glykoprotein obsažený v myelinu oligodendrocytů.

Imunosupresivní terapie – redukce axonálního poškození u progresivní formy roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je demyelinizační onemocnění CNS vznikající pravděpodobně na autoimunitním podkladě. V posledním desetiletí prokázaly četné randomizované kontrolované studie účinnost chorobu modifikující terapie (disease-modifying terapy – DMT) při léčbě relaps-remitující formy (RR-RS).Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy