Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Léčba roztroušené sklerózy peginterferonem beta-1a – výsledky dvouletého sledování v rámci studie ADVANCE

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 10.12.2015

Léčba roztroušené sklerózy peginterferonem beta-1a – výsledky dvouletého sledování v rámci studie ADVANCE

Dimethylfumarát (DMF) u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) mění fenotyp cirkulujících imunitních buněk a způsobuje lymfopenii. To může být jedním z mechanismů účinku tohoto léku. Autoři studie publikované v časopisu Multiple Sclerosis se proto ve své práci zaměřili právě na charakteristiky cirkulujících imunitních buněk u pacientů s RS. 

Jednalo se o multicentrickou randomizovanou dvojitě zaslepenou studii fáze III s rok trvající fází kontroly placebem. Pacienti byli v rámci studie randomizováni k užívání placeba nebo 125 µg podkožního pegIFN každé 2 či 4 týdny. Ve druhém roce sledování byli pacienti původně randomizovaní k užívání placeba rerandomizováni k užívání pegIFN každé 2 či 4 týdny. Nemocní, kteří užívali pegIFN již v prvním roce (Y1), pokračovali ve stejném dávkování i během druhého roku (Y2) trvání studie.

Výsledky studie

Při srovnání údajů z Y1 a Y2 byla v Y2 u dávkování každé 2 týdny dále snížena anualizovaná míra relapsů (ARR; Y1: ARR = 0,230 [95% CI 0,183–0,291]; Y2: ARR = 0,178 [95% CI 0,136–0,233]). U dávkování každé 4 týdny zůstala ARR stejná (Y1: ARR = 0,286 [95% CI 0,231–0,355]; Y2: ARR = 0,291 [95% CI 0,231–0,368]).

Pacienti užívající pegIFN po celou dobu trvání studie měli ve srovnání s nemocnými, kteří v Y1 užívali jen placebo, sníženou ARR (u dávkování každé 2 týdny o 37 %, p < 0,0001; u dávkování každé 4 týdny o 17 %, p = 0,0906), snížené riziko relapsu (dávkování každé 2 týdny o 39 %, p < 0,0001; dávkování každé 4 týdny o 19 %, p = 0,0465), snížené riziko progrese postižení během 12 týdnů léčby (dávkování každé 2 týdny o 33 %, p = 0,0257; dávkování každé 4 týdny o 25 %, p = 0,0960) a snížené riziko progrese postižení během 24 týdnů léčby (dávkování každé 2 týdny o 41 %, p = 0,0137; dávkování každé 4 týdny o 9 %, p = 0,6243).

V průběhu celých 2 let sledování bylo větší snížení rizik zaznamenáno u pacientů léčených pegIFN podávaným každé 2 týdny (oproti dávkování každé 4 týdny), a to ve všech sledovaných parametrech. Léčba pegIFN byla dobře tolerována.

Shrnutí a závěr

Účinnost pegIFN je zachována i po 2 letech léčby, účinnější je dávkování každé 2 týdny než podávání každé 4 týdny. Bezpečnostní profil léčby je podobný jako v prvním roce podávání.

(epa)

Zdroj: Kieseier B. C., Arnold D. L., Balcer L. J. et al. Peginterferon beta-1a in multiple sclerosis: 2-year results from ADVANCE. Mult Scler 2015 Jul; 21 (8): 1025–1035, doi: 10.1177/1352458514557986. 

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba psychických onemocnění u lidí s roztroušenou sklerózou

Lidé s roztroušenou sklerózou (RS) jsou náchylnější k rozvoji duševních onemocnění. Pokud tyto poruchy zůstanou nediagnostikovány a neléčeny, zhoršují kvalitu života nemocných, snižují jejich adherenci k léčbě a zvyšují riziko sebevraždy.

Vliv zanechání kouření na prognózu roztroušené sklerózy

Kouření cigaret je jedním z rizikových faktorů vzniku roztroušené sklerózy a může ovlivnit také průběh nemoci. Švédská studie sledovala vliv zanechání kouření na prognózu pacientů, kteří byli aktivními kuřáky v době stanovení diagnózy.

Infiltrace makrofágy jako marker průběhu RS

V časopisu Multiple Sclerosis byla publikována zajímavá studie, podle které je možné využívat zobrazení nanočástic superparamagnetického oxidu železa k predikci dalšího průběhu roztroušené sklerózy již ve stadiu klinicky izolovaného syndromu.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy