Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Léčba natalizumabem vede ke snížení nutnosti hospitalizací a snižuje léčebné náklady s hospitalizacemi spojené

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 8.4.2014

Léčba natalizumabem vede ke snížení nutnosti hospitalizací a snižuje léčebné náklady s hospitalizacemi spojené

Pacienti s relapsy roztroušené sklerózy (RS) jsou často léčeni kortikosteroidy a někdy je nezbytné přijetí k hospitalizaci. Ukazuje se, že stav onemocnění ve smyslu četnosti a tíže relapsů je velmi důležitým faktorem ukazujícím na léčebné náklady. Léčebné strategie, které vedou k redukci frekvence a tíže relapsů, tak mohou mít velmi významný dopad na celkové léčebné náklady.

Roztroušenou sklerózou (RS) trpí jen v USA kolem 400 000 lidí, na celém světě pak přibližně 2,5 milionu. U většiny pacientů se první příznaky RS objeví v produktivním věku, tedy mezi 20 a 40 lety. Léčebné náklady spojené s tímto onemocněním jsou vysoké.

Zcela nedávno byla publikována data, která vyšla ze studie hodnotící využívání léčebné péče a léčebné náklady před zahájením terapie natalizumabem a po ní. Studie byla retrospektivní, zaměřená na dospělé pacienty z USA, jejichž údaje o nemoci byly zadané do databáze Treven Health MarketScan. Léčba natalizumabem byla u těchto pacientů zahájena mezi lednem 2007 a koncem roku 2010. U pacientů byla známá data o léčbě a péči z období 12 měsíců před zahájením léčby natalizumabem a 12 měsíců poté.

Studie se týkala 1 458 pacientů s RS, jejichž průměrný věk byl 45,2 roku. Dvě třetiny subjektů představovaly ženy. 70,3 % z nich bylo léčeno onemocnění modifikující léčbou v průběhu 12 měsíců před zahájením podávání natalizumabu. Poté, co byl nasazen natalizumab, došlo k významnému poklesu procenta pacientů s RS, kteří potřebovali hospitalizaci (7,6 % oproti 2,4 %, p < 0,001), byl pozorován pokles nákladů na hospitalizace spojené s RS (12 078 oproti 9 784 dolarům, p < 0,001) a snížila se také délka nemocničních pobytů (7,12 dne oproti 6,26 dne, p = 0,005). Ještě významnější pokles byl pozorován u pacientů, kteří před zahájením terapie natalizumabem nedostávali onemocnění modifikující medikaci.

Dále bylo pozorováno, že po nasazení natalizumabu došlo k významnému snížení potřeby intravenózního či orálního podávání kortikosteroidů (– 60,1 % u intravenózního podání, – 52,9 % u orální léčby, p < 0,001 v obou případech).

Zahájení podávání natalizumabu pacientům s RS tedy bylo spojeno s významným poklesem hospitalizací spojených s RS a také se snížením potřeby kortikosteroidů. Toto korespondovalo s poklesem léčebných nákladů.

(eza)

Zdroj: Bonafede M. M., Johnson B. J., Watson C. Health care-resource utilization before and after natalizumab initiation in multiple sclerosis patients in the US. Clinicoecon Outcomes Res. 2014; 6: 11–20; doi: 10.2147/CEOR.S55779

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Molekulární biomarkery u roztroušené sklerózy

Diagnostika roztroušené sklerózy je složitá, protože neexistuje jednoznačný diagnostický test. Ve výzkumu je celá řada biomarkerů, v klinické praxi je ale zatím využitelný jediný – měření hladiny antiAQP4 umožňuje odlišit roztroušenou sklerózu od neuromyelitis optica.

Možné využití daklizumabu v terapii roztroušené sklerózy

Daklizumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti imunoglobulinu G1, která se váže na α-podjednotku (CD25) receptoru interleukinu-2. Tento receptor je exprimován na povrchu T-buněk a CD4 + CD25 + FoxP3 + regulačních T-buněk.

Fyzické cvičení a roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je v současné době nevyléčitelné onemocnění, u něhož můžeme pomocí farmakologické intervence ovlivňovat jeho průběh a symptomatologii. Velká pozornost se soustředí i na význam fyzikální rehabilitace, která může hrát podpůrnou roli v úlevě od symptomů nemoci.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy