Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Léčba natalizumabem v třetím trimestru gravidity

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 9.11.2014

Léčba natalizumabem v třetím trimestru gravidity

U těhotných žen s vysokým počtem či závažným průběhem relapsů v graviditě je možná léčba natalizumabem v třetím trimestru těhotenství. Vzhledem k negativnímu vlivu natalizumabu na fetální hematopoézu je nezbytné klinické a hematologické sledování dětí těchto žen.

Natalizumab (NA) je vysoce efektivní terapie snižující incidenci relapsů nemoci u pacientů s roztroušenou sklerózou. Přerušení léčby NA, které je doporučováno během gravidity, však může být spojeno se závažným vzplanutím aktivity choroby. Na druhé straně představuje expozice NA u plodů nezanedbatelné riziko nežádoucích účinků na vyvíjející se organizmus. Podávání NA v posledních měsících gravidity není spojováno s teratogenními účinky, neboť organogeneze plodu je dokončena. Animální studie s NA však u exponovaných plodů prokázaly ovlivnění hematopoézy. Poněvadž je NA monoklonální protilátka a mateřské protilátky IgG jsou aktivně transportovány transplacentárně, lze u NA předpokládat podobný přenos.

Autoři práce popisují sledování 13 dětí, jejichž matky užívaly natalizumab během 3. trimestru gravidity. U 5 dětí a matek byly současně vyšetřovány hladiny NA. Z 13 vyšetřovaných žen 10 pacientek otěhotnělo během léčby NA: 5 z nich si vyžádalo terapii během 3. trimestru pro opakované závažné relapsy v 1. trimestru, 5 dalších žen pokračovalo v užívání NA během celé gravidity. U 3 vyšetřovaných žen byl NA vysazen před plánovanou koncepcí a vzhledem k těžkým relapsům v 1. trimestru si terapii NA ženy vyžádaly zpět. Všechny sledované pacientky byly refrakterní na terapii vysokodávkovanými kortikoidy.

Výsledky vyšetření ukázaly, že NA může interferovat s fetální hematopoézou. Expozice NA během třetího trimestru gravidity vedla k následným hematologickým abnormitám u 10 ze 13 sledovaných dětí, u novorozenců byla zjištěna mírná trombocytopenie, mírná anémie a leukocytóza s redukovanou lymfopoézou. Všechny hematologické nálezy dětí se normalizovaly během 4 měsíců spontánně bez terapie, nebyly spojeny s klinickým korelátem, pouze u 1 dítěte byla přítomna drobná subependymální hemoragie, která rovněž spontánně regredovala.

U 5 vyšetřovaných novorozenců byly nalezeny detekovatelné hladiny NA. Vyšší hodnoty NA u novorozenců korespondovaly s termínem porodu a s častější aplikací NA matkám. Hladiny NA tedy kopírovaly transplacentárně přenesené hladiny IgG protilátek, které narůstají rovněž se zvyšujícím se gestačním stářím dítěte a někdy převyšují i maternální hladiny. Podobné výsledky byly pozorovány u dětí matek léčených antagonisty tumor nekrotizujícího faktoru (TNF). U těchto dětí byly hladiny antiTNF detekovány ještě v 6 měsících věku dětí, což je vysvětlováno zpomalenou clearance protilátek.

Vzhledem k vysoké incidenci hematologických abnormit u novorozenců, by měla být terapie NA v posledním trimestru gravidity podávána pouze pacientkám, u nichž selhaly jiné terapeutické přístupy ovlivňující závažné relapsy RS během těhotenství. Ženy by měly rodit v centrech schopných poskytnout adekvátní neonatologickou péči. Nezbytné je postnatální vyšetření novorozenců exponovaných NA včetně stanovení kompletního krevního obrazu, bilirubinu, laktátdehydrogenázy, transamináz a haptoglobinu.

(moa)

zdroj: Haghikia A., et al. Natalizumab use during the third trimester of pregnancy. JAMA Neurol. 2014 Jul 1;71 (7): 891–5

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání tří různých přístupů, jak zvládat únavu u pacientů s roztroušenou sklerózou – rehabilitace, edukace a medikace

Únava je častým příznakem roztroušené sklerózy (RS), který ale výrazně ovlivňuje běžný život pacienta a snižuje jeho kvalitu. Příčiny i následky únavy u RS jsou multidimenzionální, a proto i jejich zvládání vyžaduje komplexní přístup zdravotníků i pacienta. V běžné klinické praxi se jako základní přístup k danému problému využívá medikace a rehabilitace.

Současné možnosti léčby dysfunkce dolních močových cest u roztroušené sklerózy

U většiny pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) se dříve či později rozvine i dysfunkce dolních močových cest (lower urinary tract symptoms – LUTS). Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o jeden ze symptomů doprovázejících RS, je nutné tento problém řešit komplexně, ideálně ve spolupráci neurologa a urologa.

Vitamín D by mohl být využit v terapii roztroušené sklerózy

Vitamín D je schopen u laboratorních myší s roztroušenou sklerózou potlačit migraci autoagresivních lymfocytů do centrálního nervového systému. Alespoň to tvrdí autoři studie, jež byla nedávno provedena na americké Univerzitě Johna Hopkinse.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy