Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Léčba interferonem beta-1a má dlouhodobý pozitivní vliv na kvalitu života pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 18.3.2014

Léčba interferonem beta-1a má dlouhodobý pozitivní vliv na kvalitu života pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou

Přirozený vývoj relaps-remitentní roztroušené sklerózy většinou vede k postupnému pomalému zhoršování kvality života. Předkládaná studie hodnotila vliv léčby různými formami IFNβ-1a na kvalitu života pacientů. Zdá se, že léčba IFNβ-1a v jakékoli formě kvalitu života zlepšuje.

Vliv léčby interferonem beta-1a (IFNβ-1a) na kvalitu života (QoL) pacientů s roztroušenou sklerózou nebyl dosud zcela objasněn. Cílem této nezávislé multicentrické observační longitudinální studie bylo zhodnotit vliv různých forem IFNβ-1a na QoL pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRMS).

Studie se účastnilo celkem 597 pacientů s RRMS, z nichž 394 (66 %) ji po 2 letech i dokončilo. Z toho 152 pacientů bylo léčeno IFNβ-1a podávaným 1× týdně intramuskulárně (skupina A), 152 dostávalo IFNβ-1a 3× týdně subkutánně (skupina B) a 90 pacientů IFNβ-1a léčeno nebylo (skupina C). Ke zhodnocení QoL pacientů byl použit dotazník s 54 otázkami (The Multiple Sclerosis Quality of Life-54).

Po 2 letech byl v dotaznících zaznamenán signifikantní nárůst v subskóre fyzického zdraví (rozdíl + 3,1 ve skupině A, + 3 ve skupině B, p < 0,05 u obou), mentálního zdraví (rozdíl + 4,7 ve skupině A, + 5,5 ve skupině B, p < 0,001 u obou) a v dalších 8 sadách podotázek ve skupině A a 7 sadách podotázek ve skupině B. Naproti tomu u neléčené skupiny C došlo k mírnému zhoršení v 7 sadách podotázek. Se zlepšením skóre QoL byla asociována i léčba chorobu modifikujícími léky.

Léčba IFNβ-1a zvyšuje kvalitu života pacientů s RRMS, zatímco u neléčených pacientů se kvalita života postupně pomalu zhoršuje.

(epa)

Zdroj: Patti F., Pappalardo A., Montanari E., et al. Interferon-beta-1a treatment has a positive effect on quality of life of relapsing-remitting multiple sclerosis: Results from a longitudinal study. J Neurol Sci. 2013 Dec 26; pii: S0022-510X(13)03077-3; doi: 10.1016/j.jns.2013.12.006. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kouření zvyšuje riziko rozvoje protilátek proti natalizumabu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Některé studie naznačily, že kouření může přispívat k indukci rozvoje neutralizačních protilátek proti interferonu β-1a. Zda by podobná situace mohla nastat také u rozvoje neutralizačních protilátek proti natalizumabu, zajímalo švédskou skupinu autorů z Karolinska Institutet. Výsledky jejich studie byly publikovány online v časopise Multiple Sclerosis v prosinci minulého roku.

Zlepšení práceschopnosti pacientů s roztroušenou sklerózou po roce léčby natalizumabem – zhodnocení části prospektivní studie TYNERGY

Bylo prokázáno, že po zahájení léčby natalizumabem se u pacientů s roztroušenou sklerózou zlepší schopnost pracovat. Z analýzy dotazníku studie TYNERGY plyne, že po roce léčby došlo u pacientů s roztroušenou sklerózou k poklesu doby pracovní neschopnosti o 33 %.

Dlouhodobé sledování vývoje subpopulací periferních lymfocytů u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených natalizumabem

Při léčbě roztroušené sklerózy natalizumabem dochází po zahájení léčby ke zvýšení počtu T- i B-lymfocytů v periferní krvi. Dle výsledků předkládané studie je tento nárůst stacionární, postihuje převážně B-lymfocyty, zatímco proporce T-lymfocytů zůstávají nezměněny.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy