Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Léčba BG-12 v kombinaci s interferonem beta-1a nebo glatiramer acetátem: farmakokinetika, bezpečnost a tolerance

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 20.1.2011

Léčba  BG-12 v kombinaci s interferonem beta-1a nebo glatiramer acetátem: farmakokinetika, bezpečnost a tolerance

Dimethyl fumarate (BG-12) je nová nízkomolekulární sloučenina, která je schopna inhibovat zánět v nervové tkáni a aktivuje transkripční faktor NRf2. Ten je součástí neuroprotektivních mechanismů, chrání neurony před oxidativním stresem, a ochraňuje také hematoencefalickou bariéru. BG-12 podporuje udržení myelinové integrity v CNS a inhibuje zánětlivé změny v CNS u experimentálně vyvolané autoimunitní encefalomyelitidy (EAE) u myší. Tato kombinace uvedených vlastností předpokládá, že by BG-12 mohl představovat přípravek s protizánětlivým a neuroprotektivním účinkem v kombinaci s již zavedenou léčbou roztroušené sklerózy (RS).

Cílem dvou randomizovaných farmakokinetických studií bylo zjistit možnou interakci mezi BG-12 a interferonem beta 1a (IFN-β) nebo glatiramer acetátem (GA) při podávání zdravým dobrovolníkům a pacientům s RS. Farmakokinetické studie měly dvě periody léčby, které byly odděleny obdobím sedmi dnů. První skupině byl perorálně podáván buď samotný BG-12 v dávce 240 mg 3x denně po dobu tří dnů, v druhé části bylo podávání přípravku druhý den doplněno o jednu intramuskulární aplikaci IFN-β v dávce 30 μg. Studii s BG-12 a IFN-β dokončilo 25 z 26 jedinců. Druhé skupině byl podáván samotný BG-12 v dávce 240 mg 3x denně po dobu dvou dnů, v druhé části bylo podávání doplněno o aplikaci jedné intramuskulární injekce GA v dávce 20 mg. Tuto studii dokončilo 24 z 26 zúčastněných.

Z výsledků vyplynulo, že intramuskulární aplikace IFN-β ani GA neovlivnily koncentrace monomethyl fumarátu, což je metabolit BG-12. Nejčastějšími nežádoucími účinky při podávání BG-12 samotného či v kombinaci s GA byly návaly, při aplikaci BG-12 s IFN-β se nejčastěji objevovaly příznaky podobné chřipce.

V druhé části této studie bude zkoumán účinek BG-12 v kombinaci s IFN-β či GA u cca 100 pacientů s RS ve věku 18-55 let, s EDSS (Expanded Disability Status Scale) skóre ≤ 5,0. Po dokončení osmi týdnů monoterapie IFN-β nebo GA bude zahájeno perorální podávání BG-12 (v počáteční dávce 120 mg 3x denně až do dávky 240 mg 3x denně). U pacientů bude sledována po dobu 24 týdnů bezpečnost, tolerance, účinnost, farmakodynamika a zdravotní účinek této kombinované terapie.

Závěrem je možno konstatovat, že v první fázi studie nebyl farmakokinetický profil BG-12 ovlivněn společným podáváním intramuskulárního IFN-β nebo GA, nebyly také zjištěny žádné závažné negativní účinky. Další data o bezpečnosti a toleranci zmíněných kombinací vyplynou při hodnocení druhé fáze studie.

(moa)

Zdroj: Woodworth J, Zhao J, Stecher S, Yang L, Dawson K. Oral BG-12 in combination with interferon beta-1a or glatiramer acetate: pharmacokinetics, safety and tolerability. 26th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), Gothenburg, Švédsko, 13.-16. října 2010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

HLA-DRB1*15 a hladina vitaminu D během první demyelinizační epizody – nezávislé rizikové faktory pro roztroušenou sklerózu u dětí

Roztroušená skleróza (RS) je pravděpodobně ovlivněna genetickými faktory a faktory okolního prostředí. Gen HLA-DRB1 (zejména haplotyp *1501) a deplece vitaminu D jsou spojeny s vyšším rizikem vzniku RS. Předpokládá se, že hladina vitaminu D může ovlivnit expresi alely DRB1*15.

Zázračná léčba roztroušené sklérozy ?

Teorie o cévní etiologii roztroušené sklerózy (RS) jsou známy několik desítek let, v posledních letech na ně navázali italští autoři s konceptem chronické žilní insuficience (CCSVI).

Rozhovor s Prof. MUDr. Egonem Kurčou, Ph.D.

Rozhovor s prof. MUDr. Egonem Kurčou, Ph.D. o podmínkách léčby Roztroušené sklerózy.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy