Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Léčba alemtuzumabem po vysazení natalizumabu – zkušenosti z jednoho centra

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 3.7.2017

Léčba alemtuzumabem po vysazení natalizumabu – zkušenosti z jednoho centra

Jaká je nejvhodnější následná terapie po ukončení léčby natalizumabem, zůstává stále otázkou. Italští neurologové z Regionálního centra pro roztroušenou sklerózu v Orbassanu publikovali na konci roku 2016 své zkušenosti s alemtuzumabem v této indikaci.

Design klinické studie

Do studie bylo zařazeno celkem 16 pacientů, kteří ukončili léčbu natalizumabem pro vysoké riziko progresivní multifokální leukoencefalopatie. Všichni pacienti měli dobrou léčebnou odpověď na natalizumab bez přítomnosti klinické či radiologicky potvrzené aktivity RS (medián počtu infuzí natalizumabu 20; rozpětí 12‒114). Na alemtuzumab byli převedeni po wash-out periodě (medián 70 dní; rozpětí 41‒99).

V průběhu léčby natalizumabem byli pacienti každé 3 měsíce a dále těsně před nasazením alemtuzumabu vyšetřováni pomocí MRI. Provedení MRI s kontrastní látkou bylo dále plánováno na 6 a 12 měsíců po podání infuze alemtuzumabu.

Výsledky

V době publikování článku byli 3 pacienti sledováni po dobu kratší než 3 měsíce, 5 po dobu 3‒6 měsíců, 8 pacientů bylo sledováno déle než 6 měsíců a 2 pacienti déle než 1 rok. MRI vyšetření 6 měsíců po nasazení alemtuzumabu bylo k dispozici u 8 pacientů, u kterých nebyly nalezeny žádné známky aktivity onemocnění ani nové léze. U 2 pacientů byly k dispozici výsledky MRI vyšetření po 12 měsících a ani zde nebyly přítomny žádné známky aktivity RS. Klinická vyšetření prováděná po 6 a 12 měsících potvrdila stabilizaci onemocnění bez přítomnosti relapsů a bez zvýšení skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale).

Závěr

U pacientů v této studii byl alemtuzumab schopen kontrolovat onemocnění po vysazení natalizumabu. Jedná se však o malou studii se zapojením jednoho centra, a proto bude potřeba tyto nadějné, avšak předběžné výsledky ještě ověřit na větší kohortě nemocných.

(jam)

Zdroj: Malucchi S., Capobianco M., Lo Re M. et al. High-risk PML patients switching from natalizumab to alemtuzumab: an observational study. Neurol Ther 2016 Dec 3, doi: 10.1007/s40120-016-0058-0 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Faktory ovlivňující brzké zahájení léčby pacientů s roztroušenou sklerózou

Článek publikovaný v Journal of the Neurological Sciences popisuje faktory spojené s rozhodováním o včasné léčbě u nemocných s roztroušenu sklerózou (RS). Zahrnutá data byla získána od pacientů ze dvou různých kohort v Kanadě.

Teriflunomid snižuje u pacientů s roztroušenou sklerózou počet těžkých relapsů s následky – výsledky studie TOWER

Teriflunomid je imunomodulátor schválený k léčbě relabující-remitentní roztroušené sklerózy (RS), který se podává 1× denně. Následující post hoc analýza hodnotila vliv teriflunomidu na 5 typů těžkých relapsů s následky.

Alemtuzumab zmírňuje disabilitu u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou

Studie zveřejněná v časopisu Neurology se zabývala účinkem alemtuzumabu a interferonu β-1a (IFN-β1a) na disabilitu u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRMS) a nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy