Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Kouření zvyšuje riziko tvorby protilátek proti natalizumabu

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 27.3.2014

Kouření zvyšuje riziko tvorby protilátek proti natalizumabu

Výzkumy provedené v minulosti již prokázaly souvislost mezi kouřením tabáku a tvorbou neutralizačních protilátek proti interferonu beta-1a, který je užíván při léčbě roztroušené sklerózy. Nedávno publikovaná britská studie se však zaměřila na vliv kouření na produkci protilátek proti jinému biologickému léku, jenž se uplatňuje v terapii tohoto neurologického onemocnění, natalizumabu.

Metodika studie

Studie obsahovala medicínská data o 1 338 pacientech s diagnostikovanou roztroušenou sklerózou, u nichž byla během terapie využita biologická léčba, konkrétně natalizumab, a o nichž existovaly dostupné informace týkající se kouření. Pacienti s odlišnými kuřáckými návyky byli porovnáváni ve vztahu k riziku tvorby neutralizačních protilátek proti natalizumabu.

Výsledky studie

Výsledky studie ukázaly, že aktivní kuřáci v období skríninku měli v porovnání s nekuřáky vyšší riziko tvorby neutralizačních protilátek proti natalizumabu (odds ratio 2,4) a toto riziko vzrůstalo úměrně s mírou intenzity kouření. Pokud bylo bráno v úvahu kouření v období dvou let předcházejících skríninku, bylo riziko produkce výše zmíněných protilátek ještě vyšší (odds ratio 2,7).

Závěr studie

Nově nabyté skutečnosti nastiňují významnou roli plic ve složitých imunologických procesech. Informace o vlivu kouření na tvorbu protilátek, které způsobují selhání účinku biologických léků v terapii roztroušené sklerózy, je třeba přenést do klinické praxe a pacienta na tuto možnost před nasazením zmíněných léků upozornit.

(veri)

Zdroj: Hedström A., et al. Smokers run increased risk of developing anti-natalizumab antibodies. Mult Scler. –   Publikováno online 5. prosince 2013; doi: 10.1177/1352458513515086

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Molekulární biomarkery u roztroušené sklerózy

Diagnostika roztroušené sklerózy je složitá, protože neexistuje jednoznačný diagnostický test. Ve výzkumu je celá řada biomarkerů, v klinické praxi je ale zatím využitelný jediný – měření hladiny antiAQP4 umožňuje odlišit roztroušenou sklerózu od neuromyelitis optica.

Terapeutické zvyklosti u pacientů s roztroušenou sklerózou v USA

Většina pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) zahájí léčbu buď interferonem beta, či glatirameracetátem. Pacienti, kteří zahájí léčbu přímo natalizumabem a pak na této léčbě spíše setrvají, budou mít méně delších přerušení v léčbě a s menší pravděpodobností u nich dojde v průběhu prvních dvou let ke změně terapie.

Možné využití daklizumabu v terapii roztroušené sklerózy

Daklizumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti imunoglobulinu G1, která se váže na α-podjednotku (CD25) receptoru interleukinu-2. Tento receptor je exprimován na povrchu T-buněk a CD4 + CD25 + FoxP3 + regulačních T-buněk.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy