Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Komplikace léčby natalizumabem u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 20.10.2011

Komplikace léčby natalizumabem u pacientů s roztroušenou sklerózou

Natalizumab je monoklonální protilátka, určená pro terapii pacientů s relabující formou roztroušené sklerózy (RS). Jejími hlavními účinky jsou snížení počtu relapsů RS, redukce zánětlivých lézí CNS a zmenšení krátkodobé invalidity pacientů. Vzhledem k závažné komplikaci léčby, kterou je reaktivace infekce vyvolaná JC virem s následným rozvojem progresivní multifokální encefalopatie (PML), bylo používání natalizumabu přechodně pozastaveno. Od roku 2006, kdy byl lék za zpřísněných podmínek opět povolen k terapii RS, bylo jeho účinku vystaveno více než 80 000 pacientů s RS na celém světě.

V roce 2011 vydal kolektiv autorů Kappos et al. v časopise The Lancet Neurology přehledné inovované doporučení k léčbě natalizumabem. I přes závažné komplikace vzniklé u pacientů s PML zůstává terapie natalizumabem jedinou účinnou medikací u vybrané skupiny pacientů s RS. Bylo však zjištěno, že riziko vzniku PML u těchto pacientů je vyšší (1,51 na 1000 pacientů) než původně udávané, zejména v případech léčby trvající déle než 25–48 měsíců. Podávání natalizumabu po dobu 1–12 měsíců je spojeno s nižším rizikem PML. Pacienti, kteří byli původně léčeni imunosupresivy, mají 3–4x vyšší riziko vzniku PML, proto je nezbytná velmi přísná selekce jedinců před zahájením terapie natalizumabem.

K časné identifikaci infekce JC virem je nezbytná dobrá znalost raných symptomů PML a pravidelná monitorace radiologických příznaků pomocí MR. Detekce JC viru v mozkomíšním moku metodou PCR je rovněž přínosná, i když řada výsledků je falešně negativních. V těchto případech může být další diagnostickou metodou biopsie mozku. V případě podezření na PML má být terapie natalizumabem okamžitě přerušena.

Pacienti s PML spojenou s terapií natalizumabem by měli být léčeni plazmaferézou, která odstraní lék z organismu a navodí obnovu imunitního systému. Tato metoda je často spojena s IRIS – imunitním rekonstitučním zánětlivým syndromem, který lze ovlivnit podáním vysokodávkovaných kortikoidů. Jiná léčba proti PML (například mefloquin) se ukázala jako nespolehlivá.

V budoucnu je nutné provést další výzkum (například program STRATIFY sledující JCV protilátky u pacientů s relabující formou RS, léčených nebo před léčbou přípravkem Tysabri), který by zodpověděl řadu otázek týkajících se séropozitivity pacientů a predikovatelného rizika pro vývoj PML.

(moa)

Zdroj: B. Mark Keegan. Natalizumab for multiple sclerosis: a complicated treatment – comment. Lancet Neurol 2011(Aug);10(8):677–678. doi:10.1016/S1474-4422(11)70150-8

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Přechodné vysazení natalizumabu u pacientů s velmi aktivní relaps-remitentní roztroušenou sklerózou

S cílem snížit riziko vzniku progresivní multifokální leukoencefalopatie při terapii roztroušené sklerózy natalizumabem delší než 12 měsíců bylo v odborných kruzích diskutováno přechodné vysazení této terapie po dobu 6 měsíců. Důsledky tohoto terapeutického přístupu na aktivitu nemoci v krátkodobém horizontu nebyly nicméně dosud dostatečně zhodnoceny.

Únava většinou předchází roztroušenou sklerózu o řadu let

Únava je jediným příznakem u téměř třetiny pacientů, u kterých dojde k rozvoji roztroušené sklerózy (RS). Rozvoj nemoci často předchází i o několik let. Lékaři prezentovali výsledky studie na výročním setkání Konsorcia center roztroušené sklerózy v Kanadě a upozorňují, že u každého pacienta s nevysvětlitelnou únavou by měla být zjištěna pečlivá anamnéza a provedeno fyzikální vyšetření orientované právě na příznaky RS.

Jak postupovat při selhání léčby první linie u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou?

Při selhání léčby první linie u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRMS), tj. při selhání terapie interferonem beta (IFNβ) nebo glatirameracetátem (GA), se jako další terapeutická možnost nabízí časná eskalace terapie natalizumabem anebo převedení pacienta na jiný druh imunomodulátoru.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy