Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Klinický efekt natalizumabu se objevuje časně po zahájení terapie

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 7.11.2013

Klinický efekt natalizumabu se objevuje časně po zahájení terapie

V klinické praxi je natalizumab typicky využíván u jedinců s roztroušenou sklerózou (RS), u kterých došlo k opětovnému vzplanutí onemocnění v průběhu terapie interferonem beta (INFβ) nebo glatirameracetátem („breakthrough disease“). U těchto pacientů je velice důležité snížit aktivitu onemocnění co nejrychleji.

V klinické studii fáze II byly dle MR rozdíly v zánětlivé aktivitě při terapii natalizumabem a placebem patrné již po první infuzi. Tyto rozdíly zůstaly patrné i v průběhu dalších šesti měsíců, což by svědčilo pro rychlý nástup účinku natalizumabu. S cílem zjistit, jak brzy po zahájení terapie natalizumabem jsou patrné jeho klinické účinky, byla v rámci studie AFFIRM fáze III (natalizumab vs. placebo) a v rámci multinárodního programu Tysabri Observational Program hodnocena jednak anualizovaná míra relapsů v průběhu tříměsíčního období a také doba do objevení se prvního relapsu.

V rámci studie AFFIRM bylo potvrzeno, že terapie natalizumabem vedla ve srovnání s placebem ke snížení anualizované míry relapsů v průběhu tří měsíců od jejího zahájení, a to jak celkově u sledované populace (0,30 vs. 0,71; p < 0,0001), tak i u pacientů s vysokou aktivitou onemocnění (0,30 vs. 0,94; p = 0,0039). Promptní snížení anualizované míry relapsů bylo pozorováno i v rámci programu Tysabri Observational.

Terapie natalizumabem tedy vyústila v rychlé a trvalé snížení aktivity nemoci jak ve studii AFFIRM, tak i v klinické praxi. Tento pokles aktivity onemocnění byl pozorován v průběhu prvních tří měsíců terapie i u onemocnění s vysokou aktivitou.

(mik)

Zdroj: Kappos L., O’Connor PW, Polman C. H. et al. Clinical effects of natalizumab on multiple sclerosis appear early in treatment course. J Neurol. 2013 May; 260 (5): 1388–95; doi: 10.1007/s00415-012-6809-7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Elektronická dokumentace může zkvalitnit péči o pacienty s roztroušenou sklerózou

Systém elektronické dokumentace pacientů s roztroušenou sklerózou dostupné prostřednictvím internetu s názvem MSDS 3D umožňuje vkládání, kontrolu a sdílení údajů o návštěvách, provedených vyšetřeních a léčbě mezi lékaři různých specializací a dalšími zdravotnickými pracovníky.

Rituximab u neuromyelitis optica je dlouhodobě efektivní a bezpečnou léčbou

Terapie pacientů s neuromyelitis optica (NMO) či onemocněním tvořícím spektrum NMO (NMOSD) je různorodá. Jednou z možností je podávání protilátky proti CD20+ lymfocytárnímu antigenu, tedy B-lymfocytům, rituximabu.

Belgický model obecně platného postupu péče o pacienty s roztroušenou sklerózou a neurogenní dysfunkcí dolních močových cest

V Belgii vypracovali neurologové a urologové konsenzuální algoritmus vyšetření neurogenní dysfunkce dolních močových cest (NLUTD) u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS).Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy