Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Klinický efekt léčby natalizumabem je zřejmý velmi časně

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 26.3.2013

Klinický efekt léčby natalizumabem je zřejmý velmi časně

Natalizumab je humánní monoklonální protilátka cílená proti adhezivní molekule alfa4-integrinu, která se užívá k terapii roztroušené sklerózy (RS). Natalizumab je v běžné klinické praxi často užíván v situaci, kdy dochází k exacerbaci nemoci během léčby interferonem beta či glatirameracetátem. Zvláště u těchto pacientů je jedním z hlavních cílů snížit aktivitu onemocnění co nejdříve. Již ve fázi II studie u pacientů s RS, kdy byl srovnáván efekt natalizumabu oproti placebu, byly jasně viditelné změny v ložiscích odpovídajících zánětlivé aktivitě na zobrazení mozku pomocí magnetické rezonance. Tyto změny byly viditelné již po první infuzi a přetrvávaly v průběhu následujících 6 měsíců. Toto ukazovalo na velmi rychlý nástup působení natalizumabu.

S cílem posoudit, jak rychle po zahájení terapie natalizumabem se jeho efekt stane klinicky zřejmým, byly analyzovány údaje ze dvou studií – studie AFFIRM (natalizumab oproti placebu ve fázi III) a mezinárodní observační studie Tysabri® Observational Program (TOP). V analýze se autoři zaměřili na roční míru relapsů (annualized relaps rate – ARR) hodnocenou v 3měsíčních periodách a na dobu do prvního relapsu.

Ve studii AFFIRM natalizumab snížil ve srovnání s placebem ARR ve 3 měsících po zahájení terapie jak v obecné populaci pacientů s RS (0,30 oproti 0,71; p < 0,0001), tak i u pacientů s vysoce aktivní chorobou (0,30 oproti 0,94; p < 0,0039). Nízká ARR byla udržena v období 2letého období studie. Riziko relapsu u pacientů zařazených do AFFIRM studie, kteří byli léčeni natalizumabem, bylo také statisticky významně sníženo. Ve studii TOP se také potvrdila rychlá redukce ARR (1,99 při zahájení oproti 0,26 v periodě 0–3 měsíců po zahájení léčby; p < 0,0001).

Léčba natalizumabem tedy vede k rychlé a setrvalé redukci aktivity onemocnění. Toto snížení aktivity RS, které se objevuje již v prvních 3 měsících léčby, bylo zřejmé dokonce i u pacientů s aktivnější formou RS.

(eza)

Zdroj: Kappos et al. Clinical affects of natalizumab on multiple sclerosis appeal early in treatment course. J Neurol. – publikováno online 5. ledna 2013; doi: 10.1007/s00415-012-6809-7

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Délka hospitalizace rodiček s roztroušenou sklerózou se neliší od obecné populace

Délka pobytu v porodnici po porodu se u matek s roztroušenou sklerózou a jejich novorozenců neliší od běžné populace. Výsledky retrospektivní kanadské studie můžou uklidnit pacientky s roztroušenou sklerózou, jejich rodiny i zdravotníky.

Vzestup, pád a návrat antiintegrinové terapie při léčbě roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je devastující autoimunitní onemocnění, při kterém zánětlivý proces v mozku a míše destruuje myelinové pochvy. Zhoršení převodu nervových vzruchů z důvodu demyelinizace neuronů má za následek různé fyzické či kognitivní poruchy (poruchy čití, motorické dysfunkce, optická neuritida, problémy s koordinací). Během opakovaných relapsů choroby dochází u mnoha pacientů k postupnému zhoršování jejich stavu.

Roztroušená skleróza u dětí – žádná souvislost s chronickou cerebrospinální žilní insuficiencí

V současné době je udáváno, že u 2–5 % pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) jsou diagnostikovány příznaky choroby před 18. rokem života (pediatrický typ RS – POMS). I když výskyt RS u dětí není častý, stále více pozornosti je věnováno genetickým faktorům (např. HLA-DRB1 15. genotypu) a vlivům okolního prostředí (infekce virem Ebstein–Barrové, hypovitaminóza D), které mohou přispět k rozvoji nemoci.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy