Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Klinický efekt léčby natalizumabem je zřejmý velmi časně

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 26.3.2013

Klinický efekt léčby natalizumabem je zřejmý velmi časně

Natalizumab je humánní monoklonální protilátka cílená proti adhezivní molekule alfa4-integrinu, která se užívá k terapii roztroušené sklerózy (RS). Natalizumab je v běžné klinické praxi často užíván v situaci, kdy dochází k exacerbaci nemoci během léčby interferonem beta či glatirameracetátem. Zvláště u těchto pacientů je jedním z hlavních cílů snížit aktivitu onemocnění co nejdříve. Již ve fázi II studie u pacientů s RS, kdy byl srovnáván efekt natalizumabu oproti placebu, byly jasně viditelné změny v ložiscích odpovídajících zánětlivé aktivitě na zobrazení mozku pomocí magnetické rezonance. Tyto změny byly viditelné již po první infuzi a přetrvávaly v průběhu následujících 6 měsíců. Toto ukazovalo na velmi rychlý nástup působení natalizumabu.

S cílem posoudit, jak rychle po zahájení terapie natalizumabem se jeho efekt stane klinicky zřejmým, byly analyzovány údaje ze dvou studií – studie AFFIRM (natalizumab oproti placebu ve fázi III) a mezinárodní observační studie Tysabri® Observational Program (TOP). V analýze se autoři zaměřili na roční míru relapsů (annualized relaps rate – ARR) hodnocenou v 3měsíčních periodách a na dobu do prvního relapsu.

Ve studii AFFIRM natalizumab snížil ve srovnání s placebem ARR ve 3 měsících po zahájení terapie jak v obecné populaci pacientů s RS (0,30 oproti 0,71; p < 0,0001), tak i u pacientů s vysoce aktivní chorobou (0,30 oproti 0,94; p < 0,0039). Nízká ARR byla udržena v období 2letého období studie. Riziko relapsu u pacientů zařazených do AFFIRM studie, kteří byli léčeni natalizumabem, bylo také statisticky významně sníženo. Ve studii TOP se také potvrdila rychlá redukce ARR (1,99 při zahájení oproti 0,26 v periodě 0–3 měsíců po zahájení léčby; p < 0,0001).

Léčba natalizumabem tedy vede k rychlé a setrvalé redukci aktivity onemocnění. Toto snížení aktivity RS, které se objevuje již v prvních 3 měsících léčby, bylo zřejmé dokonce i u pacientů s aktivnější formou RS.

(eza)

Zdroj: Kappos et al. Clinical affects of natalizumab on multiple sclerosis appeal early in treatment course. J Neurol. – publikováno online 5. ledna 2013; doi: 10.1007/s00415-012-6809-7

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Délka hospitalizace rodiček s roztroušenou sklerózou se neliší od obecné populace

Délka pobytu v porodnici po porodu se u matek s roztroušenou sklerózou a jejich novorozenců neliší od běžné populace. Výsledky retrospektivní kanadské studie můžou uklidnit pacientky s roztroušenou sklerózou, jejich rodiny i zdravotníky.

Vzestup, pád a návrat antiintegrinové terapie při léčbě roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je devastující autoimunitní onemocnění, při kterém zánětlivý proces v mozku a míše destruuje myelinové pochvy. Zhoršení převodu nervových vzruchů z důvodu demyelinizace neuronů má za následek různé fyzické či kognitivní poruchy (poruchy čití, motorické dysfunkce, optická neuritida, problémy s koordinací). Během opakovaných relapsů choroby dochází u mnoha pacientů k postupnému zhoršování jejich stavu.

Roztroušená skleróza u dětí – žádná souvislost s chronickou cerebrospinální žilní insuficiencí

V současné době je udáváno, že u 2–5 % pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) jsou diagnostikovány příznaky choroby před 18. rokem života (pediatrický typ RS – POMS). I když výskyt RS u dětí není častý, stále více pozornosti je věnováno genetickým faktorům (např. HLA-DRB1 15. genotypu) a vlivům okolního prostředí (infekce virem Ebstein–Barrové, hypovitaminóza D), které mohou přispět k rozvoji nemoci.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy