Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Klinické prediktory optimální odpovědi na terapii natalizumabem u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 16.5.2013

Klinické prediktory optimální odpovědi na terapii natalizumabem u pacientů s roztroušenou sklerózou

Navzdory vysoké míře účinnosti natalizumabu (NTZ) v terapii pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) vedly obavy z vysokých přímých nákladů a bezpečnosti této léčby k jistému omezení jeho využívání v klinické praxi. Možnost predikovat odpověď na terapii a odhalit tak pacienty, kteří by z léčby NTZ nejvíce profitovali, motivuje vědce k provádění stále nových studií. Jednou z nich je i nedávno publikovaná studie portugalských vědců, kteří se pokusili určit a kvantifikovat klinické faktory, které by predikovaly optimální odpověď na terapii NTZ.

Pacienti s RS léčení NTZ alespoň po dobu 12 měsíců byli označeni za optimální respondery, pokud u nich v průběhu léčby došlo ke snížení Kurtzke Expanded Disability Status Scale (EDSS) skóre o 1 bod nebo více anebo u nich došlo ke snížení roční míry relapsů (ARR) o více než 1. Zbývající pacienti byli klasifikováni jako suboptimální respondeři a nonrespondeři. Do popisované studie bylo zahrnuto celkem 48 pacientů.

K proměnným spojeným s optimální odpovědí na terapii NTZ patřily: ARR v předchozím roce alespoň 2, věk v době prvního podání NTZ 37,5 roku nebo méně, vstupní EDSS skóre 4,5 bodu nebo méně a trvání onemocnění 9,5 roku nebo méně; a u pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou navíc progresivní fáze trvající maximálně 4,5 roku. Charakteristika onemocnění na jeho počátku neovlivnila odpověď na terapii NTZ. To by naznačovalo, že pacienti s vysoce aktivním onemocněním a zatím mírným postižením jsou ideálními kandidáty pro léčbu NTZ, a to bez ohledu na předchozí klinické charakteristiky.

(mik)

Zdroj: Sargento-Freitas J. et al. Clinical predictors of an optimal response to natalizumab in multiple sclerosis. J Clin Neurosci; pii: S0967-5868(12)00501-2; doi: 10.1016/j.jocn.2012.04.022

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Jak přistupovat k optické neuritidě jako prvnímu projevu roztroušené sklerózy?

Optická neuritida je akutní zánětlivé demyelinizační onemocnění optického nervu. Nejčastěji se vyskytuje u mladých dospělých. Je charakterizovaná unilaterální subakutní ztrátou zraku, která není provázena systémovými či neurologickými příznaky. Klinicky se může prezentovat monofázicky či polyfázicky s rekurencí relapsů.

Prevalence a společný výskyt úzkostných stavů, deprese a únavnosti u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronické demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému, charakterizované neurodegenerativním zánětlivým procesem. Průběh choroby bývá vysoce proměnlivý. Je známo, že RS je doprovázena úzkostnými stavy, únavností a depresemi, prevalence těchto přidružených chorob je rovněž značně kolísající.

Tabulka průměrného funkčního postižení u roztroušené sklerózy podle délky trvání choroby

Američtí odborníci vytvořili tabulku, která ukazuje průměrnou závažnost funkčního omezení pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) podle délky trvání choroby. Pomocí ní je možné i bez neurologického vyšetření porovnávat míru postižení a rychlost jeho progrese u různých populací.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy