Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Klinické prediktory optimální odpovědi na léčbu natalizumabem u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 20.11.2013

Klinické prediktory optimální odpovědi na léčbu natalizumabem u pacientů s roztroušenou sklerózou

Nejlepšími kandidáty pro léčbu roztroušené sklerózy (RS) natalizumabem jsou pacienti s vysoce aktivní chorobou s dosud malým funkčním postižením. Ukázala to portugalská studie, jejímž cílem bylo optimalizovat léčbu natalizumabem a plně využít jeho silnou účinnost u RS při minimalizaci nákladů.

Zařazeno bylo 48 pacientů s RS, kteří byli nejméně 12 měsíců léčeni natalizumabem. Optimální odpověď na léčbu natalizumabem byla definována jako trvalé snížení skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale) během léčby nejméně o 1 bod nebo pokles ročního výskytu relapsů (ARR) o více než 1. Pacienti, kteří těchto kritérií nedosáhli, byli zařazeni do skupiny se suboptimální odpovědí nebo bez odpovědi na léčbu natalizumabem.

Klinické parametry, které souvisely s optimální odpovědí na léčbu natalizumabem zahrnovaly ARR v předcházejícím roce ≥ 2, vstupní skóre EDSS ≤ 4,5 bodu, délku trvání RS ≤ 9,5 roku, sekundárně progresivní RS, délku progresivní fáze ≤ 4,5 roku a věk při zahájení léčby do 37,5 roku. Další charakteristiky RS ani věk jejího vzniku odpověď na léčbu natalizumabem neovlivnily.

Tyto výsledky umožňují identifikovat pacienty s RS, u nichž je vysoká pravděpodobnost dobré odpovědi na léčbu natalizumabem, a optimalizovat tak léčbu.

(zza)

Zdroj: Sargento-Freitas J., et al. Clinical predictors of an optimal response to natalizumab in multiple sclerosis. J Clin Neurosci. 2013 May; 20 (5): 659–62; doi: 10.1016/j.jocn.2012.04.022.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fyzioterapeutické intervence mají pouze omezený vliv na rovnováhu pacientů s roztroušenou sklerózou

U pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) často dochází k poruchám rovnováhy. To přispívá k zvýšenému riziku pádů, s nimiž se pojí různě závažná zranění. Mnoho prací se již zabývalo efektem tělesného cvičení na mobilitu osob s RS. Kumulativní evidence hovoří ve prospěch tréninku u nemocných s RS.

Elektronická dokumentace může zkvalitnit péči o pacienty s roztroušenou sklerózou

Systém elektronické dokumentace pacientů s roztroušenou sklerózou dostupné prostřednictvím internetu s názvem MSDS 3D umožňuje vkládání, kontrolu a sdílení údajů o návštěvách, provedených vyšetřeních a léčbě mezi lékaři různých specializací a dalšími zdravotnickými pracovníky.

Rituximab u neuromyelitis optica je dlouhodobě efektivní a bezpečnou léčbou

Terapie pacientů s neuromyelitis optica (NMO) či onemocněním tvořícím spektrum NMO (NMOSD) je různorodá. Jednou z možností je podávání protilátky proti CD20+ lymfocytárnímu antigenu, tedy B-lymfocytům, rituximabu.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy