Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Je současná terapie roztroušené sklerózy bezpečná pro reprodukci pacientek?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 1.8.2013

Je současná terapie roztroušené sklerózy bezpečná pro reprodukci pacientek?

I přes poměrně dlouhou dobu užívání léků modifikujících onemocnění roztroušenou sklerózou (RS) stále existují nekonzistentní údaje o bezpečnosti této terapie v prekoncepčním období a během gravidity a laktace. Údaje o bezpečnosti léků během gravidity vycházejí z databáze americké organizace Food and Drug Administration (FDA), i když dle některých názorů by řadu dat bylo vhodné revidovat.

Často užívaným lékem pro RS je interferon beta (IFNβ), který je zařazen dle FDA do skupiny C. Pravděpodobně nezpůsobuje neplodnost či infertilitu a dle studií z databáze o bezpečnosti nebyla expozice IFNβ spojena s vyšší frekvencí spontánních abortů ve srovnání s obecnou populací. Transplacentární transport IFNβ není signifikantní a není známo, zda přestupuje do mateřského mléka, takže otázka kojení během terapie interferonem není spolehlivě objasněna.

Glatirameracetát (GA) patří dle FDA do kategorie B, neovlivňuje fertilitu, není teratogenní a nezvyšuje procento spontánních abortů. Protože neprochází placentou, je alternativním lékem i u gravidních žen. Na základě struktury GA je nepravděpodobné, že by mohl být absorbován v intaktní podobě GIT traktem novorozence, je tedy možné jej užívat i v období kojení.

Natalizumab (NA), zařazený dle FDA do kategorie C, je lidská monoklonální IgG4 protilátka, která působí na receptor α4-integrinu. Ten se vyskytuje i v děložním epitelu, embryonálních tkáních a tkáni kardiální, avšak preklinické studie poškození zmíněných tkáňových struktur nepotvrdily. Dle Tysabri Pregnancy Exposure Registry mělo z 234 živě narozených dětí matek, které NA užívaly během těhotenství, 23 kongenitální malformace. NA je sekretován do mateřského mléka, otázka kojení během terapie NA tedy není jednoznačně zodpovězena.

Mitoxantron, patřící dle FDA do kategorie D, způsobuje amenoreu, v animálních pokusech bylo jeho užívání spjato s růstovou retardací a předčasnými porody. Pacientky s RS by neměly otěhotnět během užívání tohoto preparátu a 6 měsíců po přerušení léčby. Mitoxantron přechází do mateřského mléka a kojení během terapie je kontraindikováno.

Nízkomolekulární orální preparáty (fingolimod a teriflunomid) jsou určeny pro terapii relabující formy RS. Na rozdíl od proteinů mají tyto molekuly schopnost být absorbovány GIT traktem novorozence a široce distribuovány. U některých preparátů je riziko pro reprodukci žen prokázáno (mitoxantron, terif­lunomid a cladribin), zatímco u ostatních zůstává zatím pouze předpokládané (fingolimod, dimetylfumarát, laquinimod).

U žen s RS užívajících chorobu modifikující léky by měla být gravidita pečlivě naplánována. V případě gravidní pacientky s RS je žádoucí modifikovat stávající terapii s cílem minimalizovat její negativní účinky na vyvíjející se plod a po porodu i na kojeného novorozence.

(moa)

Zdroj: Cree B. A. Update on reproductive safety of current and emerging disease-modifying therapies for multiple sclerosis. Mult Scler. 2013 Jun; 19 (7): 835–43; doi: 10.1177/1352458512471880. Epub 2013 Jan 14.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Suplementace tuků s omega-3 mastnými kyselinami může přispívat ke zmírnění aktivity roztroušené sklerózy

Možný vliv konzumace mořských ryb a suplementace omega-3 tuků u nemocných s roztroušenou sklerózou (RS) na průběh nemoci je již nějakou dobu diskutován, názory ale zůstávají i nadále protichůdné.

Bezpečnost dalfampridinu SR u pacientů s roztroušenou sklerózou potvrzena v klinické praxi

Roční zkušenosti s dalfampridinem s prodlouženým uvolňováním u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) v USA potvrdily bezpečnost léku srovnatelnou s údaji z klinických studií.

Migréna a roztroušená skleróza

Existuje řada epidemiologických studií zabývajících se vztahem mezi migrénou a roztroušenou sklerózou (RS). Předpokládá se, že migréna předchází nástup RS řádově o roky. Teorie zabývající se kauzální souvislostí mezi RS a migrénou předpokládají, že během migrenózní aury dochází ke zvýšení permeability hematoencefalické bariéry s následnou senzibilizací cirkulujících T-buněk proti myelinu.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy