Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

JC virus byl zjištěn v CD34+ a CD19+ buňkách pacientů s roztroušenou sklerózou léčených natalizumabem

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 22.7.2014

JC virus byl zjištěn v CD34+ a CD19+ buňkách pacientů s roztroušenou sklerózou léčených natalizumabem

Mechanismem vysvětlujícím souvislost mezi podáváním natalizumabu v léčbě roztroušené sklerózy (RS) a rozvojem progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) může být nově zjištěná přítomnost DNA JC viru v CD34+ buňkách v kostní dřeni, které jsou hojně vyplavovány do krve a diferencují se v CD19+ buňky, což podporuje množení JC viru.

Cílem americké studie publikované v květnu 2014 bylo zjistit, zda mononukleární buňky v cirkulaci pacientů s RS léčených natalizumabem obsahují DNA JC viru. Zařazeno bylo 49 pacientů s RS a 18 zdravých dobrovolníků. U 26 pacientů s RS bylo odebráno 120 ml krve při vstupu do studie a poté přibližně každé 3 měsíce až po dobu 10 měsíců užívání natalizumabu. U zdravých dobrovolníků a 23 pacientů s RS, kteří užívali natalizumab více než 24 měsíců, byl odebrán 1 vzorek krve. Pomocí průtokové cytometrie byly separovány podskupiny buněk CD34+, CD19+ a CD3+ a přítomnost DNA JC viru byla zjišťována pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce. Kromě toho byla stanovena přítomnost protilátek proti JC viru v plazmě.

Z 26 pacientů s RS s opakovaným odběrem krve byla v 50 % zjištěna přítomnost DNA JC viru alespoň v jednom vzorku krve nejméně v jedné subpopulaci buněk. Přítomnost DNA JC viru byla také identifikována nejméně v jednom buněčném kompartmentu u 44 % pacientů s RS léčených natalizumabem déle než 2 roky a u 17 % zdravých dobrovolníků. Ze všech 49 pacientů s RS byla DNA JC viru nalezena u 31 % z nich v CD34+ buňkách a u 24 % v CD19+ buňkách. Ze zdravých dobrovolníků nebyla DNA JC viru přítomna u žádného jedince v CD19+ buňkách a pouze v 1 případě byla nalezena v CD34+ buňkách. U 9 pacientů s RS a u 1 zdravého dobrovolníka byla přítomnost DNA viru zjištěna, i když měli negativní výsledky sérologického vyšetření na protilátky proti tomuto viru.

Tyto výsledky nás přibližují k pochopení mechanismu rozvoje PML u pacientů s RS při léčbě natalizumabem.

(zza)

Zdroj: Frohman E. M., Monaco M. C., Remington G., et al. JC Virus in CD34+ and CD19+ Cells in Patients With Multiple Sclerosis Treated With Natalizumab. JAMA Neurol. 2014 May 1; 71 (5): 596–602; doi: 10.1001/jamaneurol.2014.63.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Perorální methylprednisolon není u relapsů roztroušené sklerózy méně účinný než intravenózní

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie se 49 pacienty s relapsem roztroušené sklerózy (RS) prokázala, že perorální methylprednisolon není u těchto pacientů méně účinný než intravenózní (v ekvivalentních dávkách) z hlediska skóre EDSS a nálezu na magnetické rezonanci (MR), a to při stejné bezpečnosti.

Neuropsychologická rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou může pomoci při zmírnění kognitivního deficitu

Předběžné údaje z průzkumu literatury ukázaly přínos neuropsychologické rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) z hlediska zachování kognitivních funkcí. Autoři této práce, publikované v dubnu 2014, zdůrazňují, že diagnostika a léčba kognitivního deficitu by se měla stát běžnou součástí péče o pacienty s RS.

Endovaskulární léčba u pacientů s roztroušenou sklerózou a cerebrospinální žilní insuficiencí ovlivňuje parametry endoteliální dysfunkce a aktivace koagulace

Endovaskulární léčba u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) a chronickou cerebrospinální žilní insuficiencí byla spojena s přínosem u 3/4 nemocných. Jak ukázala prospektivní studie u 110 pacientů, markery endoteliální dysfunkce a aktivace koagulace klesly po 1 měsíci a pokles přetrvával i po 12 měsících sledování.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy