Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Jaká je prevalence nežádoucích reakcí na krmivo s kožními projevy u psů a koček?

Specializace: malá zvířata
Téma: Malá zvířata

Vydáno: 24.10.2017

Jaká je prevalence nežádoucích reakcí na krmivo s kožními projevy u psů a koček?

Prevalence nežádoucích reakcí na krmivo s projevy na kůži (CAFRs) u psů a koček není přesně známa. Cílem letos publikované práce proto bylo systematicky přezkoumat literaturu a určit prevalenci CAFRs právě u psů a koček s pruritem a kožním onemocněním.

CAFRs

Pojem CAFRs (cutaneous adverse food reactions) zahrnuje jak potravní hypersenzitivitu (krmivem indukovanou alergickou dermatitidu) zprostředkovanou imunitním systémem, tak i potravní intoleranci. Existuje značná variabilita u hlášené prevalence CAFRs u psů a koček. Tato heterogenita údajů může být způsobena kombinací geografických rozdílů mezi studovanými populacemi, variabilitou skupin zvířat zařazených do výzkumu a možná též metodou diagnostiky samotných CAFRs.

Systematický přehled literatury

Ze dvou databází (Web of Science a CAB Abstract databases) bylo využito 22 studií věnujících se CAFRs u psů a 9 studií týkajících se koček, jež uváděly data použitelná pro stanovení prevalence CAFRs. Jednalo se o zdroje publikované v letech 1990–2015, studovaná zvířata pocházela z 15 zemí celého světa včetně České republiky.

Metoda diagnostiky CAFRs nebyla uvedena ve 3 zdrojích, ve všech ostatních byla diagnóza stanovena po redukci pruritu, ke které došlo po podávání eliminační diety (nejčastěji po dobu 6–8 týdnů). Ve všech případech kromě 4 následovala po eliminační dietě provokační dieta. Důležitý je fakt, že pouze 4 články uváděly použití eliminační diety v celé populaci studovaných pacientů.

Výsledná zjištění

Bylo zjištěno, že prevalence CAFRs u psů a koček se liší v závislosti na stanovené diagnóze. U psů přivedených k veterinárnímu lékaři s kožním onemocněním se pohybovala mezi 0 a 24 % (medián 6 %), celkově (u psů s jakoukoli diagnózou) pak byla prevalence 1–2 %. Rozsah prevalence CAFRs činil u psů s pruritem 9–40 % (18 %), u alergických kožních onemocnění 8–62 % (20 %) a u psů s diagnózou atopické dermatitidy 9–50 % (29 %).

U koček ošetřených pro jakoukoliv diagnózu v univerzitní nemocnici byla prevalence CAFRs velmi nízká (0,2 %). U koček s kožními problémy byla zjištěna prevalence 3–6 % (5 %), u koček s pruritem pak byla prevalence CAFRs vyšší (12–21 %) než u koček s kožním onemocněním alergického původu (5–13 %, medián 10 %).

Diskuse

Hlavní limitací práce je zahrnutí studií prováděných v různých obdobích a v různých institucích, a tedy pravděpodobná variabilita metod nebo kritérií použitých pro diagnostiku CAFRs. To se pravděpodobně týká i diagnostiky atopické dermatitidy v použitých studiích. Pokud byla metodika ve studii uvedena, byly CAFRs a AD diagnostikovány dle standardů platných v té době. Ve 4 studiích nebyli všichni psi podrobeni eliminační dietě, což mohlo způsobit nižší prevalenci CAFRs uváděnou v těchto výzkumech.

Závěr

I přes pravděpodobné rozdíly v metodách diagnostiky se prevalence CAFRs u psů a koček zdá být obdobná. U psů a koček s jakoukoliv chorobou činí medián < 1 %, u zvířat s kožní chorobou asi 5 %, s pruritem mezi 15 a 20 % a s alergickým onemocněním kůže mezi 10 a 25 %. Odhaduje se také přibližně u jedné třetiny psů s atopickou dermatitidou.

U psů a koček s pruritem a u pacientů se suspektním alergickým kožním onemocněním je prevalence CAFRs dostatečně vysoká, a je proto namístě v rámci diagnostiky vyloučit CAFRs pomocí eliminační a následně provokační diety. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zvířatům s nesezónním pruritem nebo s příznaky alergické dermatitidy.

(rej)

Zdroj: Olivry T., Mueller R. S. Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (3): prevalence of cutaneous adverse food reactions in dogs and cats. BMC Vet Res 2017 Feb 15; 13 (1): 51, doi: 10. 1186/s12917-017-0973-z.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 12x
 
 Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy