Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Jak ovlivní léčba natalizumabem schopnost pacientů s roztroušenou sklerózou pracovat?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 15.1.2012

Jak ovlivní léčba natalizumabem schopnost pacientů s roztroušenou sklerózou pracovat?

Roztroušená skleróza (RS) je neurologické onemocnění, pro které jsou charakteristické opakované zánětlivé epizody v oblasti centrálního nervového systému. Začátek onemocnění má svůj vrchol v mladém věku, typicky kolem 30. roku života, a postihuje ženy dvakrát častěji než muže. Právě nástup onemocnění v mladém věku vede k významnému narušení schopnosti vykonávat práci v průběhu produktivního života. Natalizumab (Tysabri) je novou generací biologických léků, které lze v terapii RS užít. Řada klinických studií ukázala, že natalizumab je efektivní léčbou pro prevenci relapsů a zánětlivé aktivity.

Cílem nedávno publikované studie švédských autorů z institutu zabývajícího se ekonomikou ve zdravotnictví bylo odhadnout přínos léčby pacientů s RS natalizumabem při předpokládaném zlepšení schopnosti pracovat. Toto bylo sledováno přímým zaznamenáváním odpracovaných hodin za týden, a to jednak před zahájením léčby natalizumabem a dále jeden rok po něm.

S pomocí švédského registru RS (SMSreg) byli vybráni všichni pacienti, u kterých byla zahájena léčba natalizumabem v období od června 2007 do května 2008. Retrospektivně s pomocí dotazníku rozeslaného poštou byla sebrána data o typu práce a schopnosti pracovat (vyjádřeno počtem týdně odpracovaných hodin). Následně byly odhadnuty průměrně odpracované hodiny za týden v období při zahájení léčby (2 týdny před) a následně po 50 týdnech terapie.

Po 50 týdnech léčby natalizumabem došlo u sledovaných pacientů s RS k navýšení jejich produktivity průměrně o 3,3 hodiny týdně (p < 0,01). Výraznější navýšení produktivity v práci pak bylo pozorováno při kratším trvání onemocnění (p = 0,025) nebo u nemocných ve věku 25–35 let (p = 0,002).

Z výsledků studie vyplývá, že kratší trvání onemocnění a nižší věk při zahájení léčby jsou signifikantně spojeny s významnějším zlepšením produktivity práce po 50 týdnech terapie natalizumabem. Autoři proto podotýkají, že je důležité zahájit efektivní terapii pacientů s RS co nejdříve, neboť to je přínosem po stránce produktivity jedinců i finančního zisku.

(eza)

Zdroj: Olofsson S. et al.  Effect of treatment with natalizumab on ability to work in people with multiple sclerosis: productivity gain based on direct measurement of work capacity before and after 1 year of treatment. Bio Drugs. 2011 Oct 1; 25 (5): 299–306; doi:10.2165/11593770-000000000-00000

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Environmentální faktory v časném dětství jsou spojené s výskytem roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) se vzrůstající incidencí zejména v rozvinutých zemích. Jedním z vysvětlení tohoto fenoménu může být vyšší prevalence alergických a autoimunitních onemocnění v těchto zemích jako důsledek jinak příznivého pokroku na poli hygienických standardů a zařízení (takzvaná hygienická hypotéza).

Které testy chůze používat u pacientů s roztroušenou sklerózou? Multicentrická studie nabízí odpovědi

V předkládané práci kolektivu belgických autorů jsou publikovány výsledky mezinárodní multicentrické průřezové studie, jejímž účelem bylo zjistit, zda existují rozdíly v měření maximální rychlosti chůze v testech na krátkou a delší vzdálenost a posoudit skutečný vztah mezi rychlostí chůze a ušlou vzdáleností u pacientů s roztroušenou sklerózou s různým stupněm postižení.

Jaká je cena roztroušené sklerózy v České republice? Výsledky studie COMS

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) má značný sociální dopad a ekonomické důsledky. Chronický a progresivní průběh onemocnění, stejně jako jeho časný nástup v ekonomicky produktivním věku zdůvodňují vysoké přímé i nepřímé náklady, které se vážou k RS. Léčba roztroušené sklerózy navíc v průběhu posledních patnácti let prošla významnými změnami, především v důsledku příchodu nových, chorobu modifikujících léků (DMD).Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy