Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Intravenózní metylprednisolon u demyelinizačních onemocnění – tolerance léčby

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 19.9.2013

Intravenózní metylprednisolon u demyelinizačních onemocnění – tolerance léčby

U prvního projevu předpokládané demyelinizační nemoci – klinického izolovaného syndromu –, u relapsů roztroušené sklerózy (RS) či při subakutní progresi onemocnění je jednou z hlavních terapeutických postupů podání intravenózních kortikoidů – metylprednisolonu. Vysoké dávky této látky mohou vést u malého procenta pacientů k závažnějším vedlejším efektům včetně poruch spánku, významným změnám nálady či jiných psychických poruch.

Lékaři z neurologické kliniky ve švýcarském Bernu se ve své studii zaměřili na toleranci této léčby, zejména se zaměřením na změny kvality spánku. Pacienti vyplňovali dotazník, který mimo jiné zahrnoval standardizovanou škálu depresivních příznaků (ADSL). Dále byla stanovena glykémie nalačno a krevní tlak a pulz před každou infuzí. Hodnocen byl i spánek a aktivita nemocných, a to bezprostředně za hospitalizace a poté ve sledování trvajícím 1–2 měsíce po podání intravenózní terapie.

Do studie bylo zahrnuto celkem 66 pacientů. 55 pacientům nebyly do té doby podány intravenózní kortikoidy. Léčba metylprednisolonem ve studii byla podána ve schématu 500 mg jednou denně po dobu 5 po sobě následujících dnů za hospitalizace.

Terapie byla u těchto pacientů tolerována dobře, bez závažných nežádoucích účinků. Spánek nebyl léčbou výrazněji narušen. Při hodnocení nálady došli lékaři k zajímavému zjištění, a sice že až 56 % nemocných udávalo poruchy nálady před zahájením terapie, ale v průběhu léčby metylprednisolonem a během následného sledování byly depresivní projevy vyjádřeny signifikantně méně často. Analýza ukázala signifikantní zlepšení depresivních projevů u pacientů s RS v průběhu terapie.

V této studii tedy nebyly zaznamenány závažné nežádoucí účinky léčby intravenózním kortikoidem. Autoři přesto doporučují podání minimálně prvního cyklu léčby za hospitalizace, v případě podávání terapie ambulantně pak zdůrazňují velkou obezřetnost s cílem detekovat první psychotické projevy. U pacientů se známou depresí či psychózou je nicméně nezbytné pacienty hospitalizovat a léčbu podat i se sedativy a psychiatrickou medikací.

(eza)

Zdroj: Lienert C., et al. Tolerance of intravenous methylprednisolone for relapse treatment in demyelinating CNS dinase. Swiss Med Wkly 2013; 143: w13783; doi:10.4414/smw.2013.13783

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hladiny interleukinu 17F a odpověď na terapii interferonem beta u roztroušené sklerózy

Sérové hladiny interleukinu 17F (IL-17F) mohou být spojeny s odpovědí na terapii interferonem beta pacientů s relaps-remitující roztroušenou sklerózou (RRRS).

TSPO – nový potenciální terapeutický cíl u roztroušené sklerózy?

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunní demyelinizační onemocnění. Dostupná imunomodulační léčba vede u relaps-remitující RS ke snížení frekvence relapsů i tvorby nových plaků v centrálním nervovém systému (CNS).

Terapie natalizumabem vede u pacientů s RS ke zmírnění únavy

Únava patří nepochybně k významným symptomům roztroušené sklerózy (RS). Chorobu modifikující léky první generace však dokážou tyto obtíže ovlivnit pouze částečně. Pozorování vyplývající z několika malých kohortových studií naznačují, že natalizumab, protilátka proti VLA-4, může vest ke zmírnění únavy vzniklé v souvislosti s RS.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy