Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Individuální posouzení poměru přínosů a rizik léčby roztroušené sklerózy natalizumabem

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 25.7.2014

Individuální posouzení poměru přínosů a rizik léčby roztroušené sklerózy natalizumabem

Aktuální přehled účinnosti a bezpečnosti léčby roztroušené sklerózy (RS) natalizumabem zpracovaný německými neurology, který vyšel 28. dubna 2014 v časopise Journal of Central Nervous System Disease, je zaměřen na posouzení individuálních přínosů a rizik toho léku u jednotlivých pacientů.

Jak autoři shrnují, natalizumab je humanizovaná monoklonální protilátka s vysokou účinností u pacientů s RS se závažným relabujícím průběhem. Mechanismus účinku spočívá v inhibici migrace lymfocytů přes hematoencefalickou bariéru. Ve studiích III. fáze prokázal natalizumab snížení klinické i radiologické aktivity choroby a prevenci progrese fyzického postižení (disability). Několik dalších menších observačních studií ukázalo, že léčba RS natalizumabem vede také ke zlepšení dalších parametrů, jako jsou kvalita života, únava nebo kognitivní funkce. Silnou klinickou účinnost je však třeba vždy porovnat s rizikem rozvoje potenciálně závažné nebo smrtelné progresivně multifokální leukoencefalopatie (PML), a to zvláště z hlediska rozšiřujících se terapeutických možností u RS.

Rizikové faktory PML, které je třeba posoudit při stratifikaci rizika u individuálního pacienta, zahrnují předchozí imunosupresivní léčbu (nezávisle na použitém přípravku a délce trvání), délku léčby natalizumabem (s významným zvýšením rizika po 2 letech léčby) a přítomnost protilátek proti JC viru (séroprevalence u pacientů s RS dosahuje 57,6 %). Mechanismus reaktivace JC viru a rozvoje PML při léčbě natalizumabem ovšem dosud není znám a v současné době probíhá validace dalších potenciálních biomarkerů.

Kromě posouzení individuálního poměru přínosů a rizik natalizumabu v léčbě RS je důležitou otázkou také sekvence podávané léčby, protože po vysazení natalizumabu často dochází k opětovnému zvýšení aktivity choroby.

(zza)

Zdroj: Hoepner R., Faissner S., Salmen A., et al. Efficacy and Side Effects of Natalizumab Therapy in Patients with Multiple Sclerosis. J Cent Nerv Syst Dis. 2014 Apr 28; 6: 41–49. eCollection 2014. Článek a je volně dostupný v angličtině na webových stránkách http://www.la-press.com/efficacy-and-side-effects-of-natalizumab-therapy-in-patients-with-mult-article-a4177-abstract.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Perorální methylprednisolon není u relapsů roztroušené sklerózy méně účinný než intravenózní

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie se 49 pacienty s relapsem roztroušené sklerózy (RS) prokázala, že perorální methylprednisolon není u těchto pacientů méně účinný než intravenózní (v ekvivalentních dávkách) z hlediska skóre EDSS a nálezu na magnetické rezonanci (MR), a to při stejné bezpečnosti.

Neuropsychologická rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou může pomoci při zmírnění kognitivního deficitu

Předběžné údaje z průzkumu literatury ukázaly přínos neuropsychologické rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) z hlediska zachování kognitivních funkcí. Autoři této práce, publikované v dubnu 2014, zdůrazňují, že diagnostika a léčba kognitivního deficitu by se měla stát běžnou součástí péče o pacienty s RS.

Endovaskulární léčba u pacientů s roztroušenou sklerózou a cerebrospinální žilní insuficiencí ovlivňuje parametry endoteliální dysfunkce a aktivace koagulace

Endovaskulární léčba u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) a chronickou cerebrospinální žilní insuficiencí byla spojena s přínosem u 3/4 nemocných. Jak ukázala prospektivní studie u 110 pacientů, markery endoteliální dysfunkce a aktivace koagulace klesly po 1 měsíci a pokles přetrvával i po 12 měsících sledování.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy