Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Imunomodulační vliv vitaminu D na dendritické buňky u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 27.6.2011

Imunomodulační vliv vitaminu D na dendritické buňky u pacientů s roztroušenou sklerózou

Účinek vitaminu D v patogenezi roztroušené sklerózy není zcela jednoznačně objasněn. Předpokládá se, že jedinci s nižší hladinou vitaminu D mají signifikantně vyšší riziko rozvoje RS, a pacienti s RS mají nedostatečné hladiny vitaminu D. U pacientů s RS předcházejí období s nízkou hladinou vitaminu D3 nálezům CNS lézí s vysokou aktivitou, detekovaných magnetickou rezonancí. Za důležité jsou pokládány imunomodulační vlastnosti vitaminu D včetně jeho vlivu na dendritické buňky (DB). Dendritické buňky jsou antigen prezentující buňky, produkující cytokiny a chemokiny a aktivující naivní T lymfocyty.

Autoři polské studie analyzovali imunomodulační účinek vitaminu D na dendritické buňky, derivované z monocytů, a změny v jejich diferenciaci, maturaci a cytokin-chemokinovém profilu u pacientů s RS. Studie se zúčastnilo 18 žen a 8 mužů s relaps-remitující formou RS (průměrný věk 29,9 ± 6,6 roku, EDSS 2,7-0,8 bodu). Žádný z pacientů nebyl v předchozím období léčen imunosupresivní nebo imunomodulační léčbou. Kontrolní soubor tvořilo 13 zdravých jedinců.

Po izolaci mononukleárních buněk z periferní heparinizované krve byla prováděna jejich kultivace v přítomnosti interleukinu 4 a granulocyty-makrofágy stimulujícího faktoru a indukována buněčná diferenciace. Maturace DB byla 5. den vyvolána přidáním tumor nekrotizujícího faktoru. Tentýž den byl k buněčným kulturám přidán vitamin D3 (1,25(OH)2D3 – Calbiochem, USA). V detekci byly použity monoklonální protilátky proti CD45, CD14, CD1a, CD83, CD206, CD80, CD86 a CD209. Pomocí ELISA metody byla v supernatantu buněčných kultur současně zjišťována přítomnost IL10, IL12p70, IL23/12p40, CCL2 a CCL5.

Výsledky prokázaly, že vitamin D3 inhiboval diferenciaci i maturaci dendritických buněk a ovlivnil migraci těchto buněk k různým tkáním. V produkci a profilu cytokinů a chemokinů, které polarizují imunitní odpověď, byla po aplikaci vitaminu D zjištěna inhibice sekrece IL 23/12p40 a zvýšená sekrece CCL2. Dendritické buňky u pacientů s RS byly méně fenotypicky vyzrálé než DB u zdravých kontrol. Tyto nálezy naznačují, že jeden z mechanismů pozitivního účinku vitaminu D3 u pacientů s roztroušenou sklerózou je spojen s ovlivněním funkce dendritických buněk.

(moa)

Zdroj: Bartosik-Psujek H, et al. Immunomodulatory effects of vitamin D on monocyte-derived dendritic cells in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis 2010;16(12):1513–1516.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hodnocení nežádoucích kožních reakcí u pacientů s roztroušenou sklerózou

Interferon beta (IFN-β) a glatirameracetát (GA) jsou užívány k dlouhodobé léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Léky jsou aplikovány subkutánně nebo intramuskulárně (SC/IM). Zkušenosti z praxe ukazují, že pacienti často přeruší léčbu v prvních 6–12 měsících nebo ji užívají nepravidelně. Důvodem pro noncompliance jsou nežádoucí kožní účinky preparátů.

Rozhovor s MUDr. Jiřím Piťhou

Rozhovor s MUDr. Jiřím Piťhou o historii sympózia Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny.

Atrofie mozku u dětí s roztroušenou sklerózou

Problematice atrofizace mozku u pediatrických pacientů s roztroušenou sklerózou byla věnovaná práce kanadských autorů publikovaná nedávno v medicínském periodiku NeuroImage.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy