Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Imunitní rekonstituční zánětlivý syndrom a opakovaně negativní JCV při léčbě natalizumabem

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 10.2.2015

Imunitní rekonstituční zánětlivý syndrom a opakovaně negativní JCV při léčbě natalizumabem

Natalizumab přestavuje velmi potentní lék v terapii relaps-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS). Bylo prokázáno, že dokáže významně redukovat míru klinických relapsů i progresi onemocnění. Jednou z potenciálních komplikací terapie může být progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), tedy oportunistická infekce daná reaktivací latentního JC viru. Pokud se při léčbě natalizumabem objeví nové neurologické symptomy, je nezbytné PML vyloučit. V praxi je někdy rozlišení mezi relapsem RS, PML a tzv. imunitním rekonstitučním zánětlivým syndromem (IRIS) obtížné. Na tuto skutečnost upozorňuje i následující kazuistika.

47letá žena trpící již 11 let RRRS byla léčena natalizumabem po dobu 44 měsíců. Před touto léčbou dostávala 3 roky interferon, který byl změněn na natalizumab kvůli dvěma významným klinickým relapsům. Jeden z relapsů byl provázen také Wernickeho afázií a mozečkovými příznaky. Během léčby natalizumabem byla žena bez relapsů, s EDSS skóre 1,5, pravidelné vyšetření mozku pomocí MRI absolvovala každého půl roku s příznivými výsledky (tedy bez nových lézí).

Po 44 měsících podávání natalizumabu se u ženy objevily mírné mozečkové příznaky a poruchy zraku. Sérologicky byla prokázána pozitivita antiJCV protilátek. Na skenu MRI byla zachycena nová oblast abnormální intenzity signálu s mírným periferním zesílením v oblasti bílé hmoty subkortikálně vpravo parietálně. V tuto chvíli byl vysazen natalizumab a byla provedena vyšetření zaměřená na PML – vyšetření mozkomíšního moku, který byl normální, PCR reakce pro detekci JCV DNA v moku byla také negativní. Pacientka byla léčená intravenózními kortikoidy, což vedlo k pozvolnému klinickému zlepšení i zlepšení nálezu MRI.

Čtyři měsíce po prvních obtížích se objevují nové neurologické problémy – těžká ataxie, mírné změny chování, zhoršení mozečkových příznaků a příznaky internukleární oftalmoplegie. Na MRI skenu byly opět popsány změny v pravé parietální lokalizaci, i když jejich rozsah byl menší a zesílení po kontrastu bylo méně nápadné. Další nová léze byla nalezena v levé mozečkové hemisféře a malé oblasti zesíleného signálu byly popsány ve více lokalizacích v bílé subkortikální hmotě. Mozkomíšní mok byl znovu negativní včetně průkazu JCV DNA. Po kortikoterapii došlo opět ke klinickému zlepšení, kortikoidy byly podávány pravidelně až 12 měsíců.

Lékaři celý stav uzavřeli jako IRIS, tedy paradoxní zhoršení neurologického stavu v době rekonstituce imunitního systému – toto je situace známá u imunosuprimovaných pacientů (například trpících HIV), ale byla také popsána v souvislosti s PML. Dle literárních dat může být syndrom IRIS zánětlivou odpovědí, která je směřována proti myelinovým antigenům.

Autoři diskutující danou kazuistiku jsou přesvědčeni o tom, že opakovaně negativní PCR testy na JCV DNA v různých časových bodech a zejména klinické zlepšení stavu pacientky vyloučily diagnózu PML s nízkými kopiemi JCV DNA.

Publikací kazuistiky autoři upozorňují na to, že IRIS se může u pacientů léčených natalizumabem objevit i při absenci diagnózy PML. Zdůrazňují velmi pečlivé klinické hodnocení příznaků u těchto pacientů a monitoraci MRI nálezů k odlišení relapsu RS od PML.

(eza)

Zdroj: Evangelopoulos M. E., et al. Immune reconstitution inflammatory syndrome mimicking progressive multifocal leucoencephalopathy in a multiple sclerosis patient treated with natalizumab: a case report and review of the literature. J Clin Med Res 2015 Jan; 7 (1): 65–8. doi: 10.14740/jocmr1888w

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Roztroušená skleróza a těhotenství – systematický přehled literatury

Nedávno byly publikovány výsledky průzkumu literatury týkající se doporučení založených na důkazech o terapii žen v reprodukčním věku trpících roztroušenou sklerózou (RS).

Efekt imunomodulační terapie na průběh roztroušené sklerózy – časné zahájení vede k lepším výsledkům

Roztroušená skleróza (RS) je chronické onemocnění centrálního nervového systému. Imunomodulační léčba je jeden ze zevních vlivů, který může změnit progresi onemocnění.

Remyelinizační terapie u roztroušené sklerózy?

Poslední dekáda přinesla řadu nových léků pro léčbu roztroušené sklerózy (RS). Se zavedením těchto léků byl dosažen v terapii RS velký pokrok. Léky používané v léčbě RS ovlivňují zejména zánět cestou modulace imunitního systému.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy