Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Hodnocení účinnosti a bezpečnosti jednorázového předplněného pera AVONEX® při léčbě roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 6.2.2012

Hodnocení účinnosti a bezpečnosti jednorázového předplněného pera AVONEX® při léčbě roztroušené sklerózy

94 % pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) dává při intramuskulární aplikaci interferonu ß-1a (INF ß-1a) přednost jednorázovému předplněnému peru s autoinjektorem před předplněnou injekční stříkačkou.

Bylo prokázáno, že při samostatné aplikaci léků u pacientů s RS se snižuje riziko vynechání dávky a přerušení léčby a tato praxe příznivě ovlivňuje soběstačnost pacienta. Samostatná aplikace injekcí pacientem je však omezena strachem z injekcí i motorickými poruchami souvisejícími s RS. Možnosti těchto pacientů při samostatné aplikaci injekcí INF ß-1a může zlepšit předplněné pero s autoinjektorem AVONEX®.

V americkém Massachusetts proběhla multicentrická otevřená studie, která hodnotila  bezpečnost, účinnost a zkušenosti pacientů s tímto způsobem aplikace INF ß-1a. Výsledky byly hodnoceny u 71 pacientů s RS, kteří před zahájením studie užívali 30 μg INF ß-1a i. m. týdně v předplněných injekčních stříkačkách déle než 4 týdny. První den studie si pacienti sami v ambulanci aplikovali lék i. m. pomocí předplněné stříkačky. Osmý den studie byli pacienti poučeni o použití předplněného pera  AVONEX® a sami si v ambulanci tento lék aplikovali i. m. Patnáctý den použili pacienti předplněné pero sami doma. Poslední injekci pomocí pera si pacienti aplikovali 22. den studie pod dohledem zdravotníka a vyplnili podrobný formulář týkající se podání léku. Účinnost byla hodnocena podle sérové hladiny neopterinu (biomarkeru účinku INF 1) před podáním léku a po něm 1. a 8. den studie. Po celou dobu studie byly sledovány nežádoucí účinky.

Úspěšnost bezpečné a účinné aplikace INF ß-1a pomocí předplněného pera byla 89 %. Nedošlo k žádné poruše zařízení, žádný pacient se při použití pera neporanil. Na stupnici snadného použití od 0 do 10, kde 0 = velmi obtížné a 10 = velmi snadné, hodnotili pacienti předplněné pero velmi vysoko: 8,7–9,3. Peru s autoinjektorem by dalo přednost před předplněnou stříkačkou 94 % pacientů. Účinnost i bezpečnostní profil pera byly srovnatelné s použitím předplněné stříkačky.

Předplněné pero AVONEX® je účinnou a bezpečnou pomůckou při i. m. aplikaci INF ß-1a u pacientů s roztroušenou sklerózou. Sami pacienti tento způsob podání hodnotí velmi pozitivně.

(zza)

Zdroj: Phillips J. T., Fox E., Grainger W., et al. An open-label, multicenter study to evaluate the safe and effective use of the single-use autoinjector with an AVONEX(R) prefilled syringe in multiple sclerosis subjects. BMC Neurol. 2011 Oct 14; 11 (1): 126. [Epub ahead of print]; doi: 10.1186/1471-2377-11-126

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv environmentálních infekcí na rozvoj roztroušené sklerózy

Ačkoliv etiologie roztroušené sklerózy zůstává neznámá, předpokládá se, že ve vnímavosti a v dalším rozvoji nemoci hraje důležitou roli autoimunita. Na rozvoji autoimunitních chorob se vedle genetických faktorů podílejí i faktory vnějšího prostředí, jejichž vliv dokazuje odlišná geografická distribuce RS. Největší incidence RS je u kavkazské populace severní Evropy, směrem k rovníku se incidence RS snižuje.

Perzistence neutralizujících protilátek v závislosti  na titru a preparátu interferonu-beta

Interferon-beta (IFNβ) je považován za prověřený lék používaný iniciálně v léčbě relabujicí formy roztroušené sklerózy (RS). Jeho podávání je spojeno s tvorbou neutralizujících protilátek (Nab), které jsou prokázány u 44% léčených RS pacientů. Přítomnost Nab snižuje biologickou dostupnost IFNβ a tím negativně ovlivňuje účinnost léčby RS, což má za následek zvýšení aktivity nemoci na MRI mozku a zvýšenou incidenci relapsů. Zmíněné negativní účinky jsou závislé na perzistenci Nab.

Příznivé účinky natalizumabu u relabující roztroušené sklerózy – další výsledky studií AFFIRM a SENTINEL

Randomizované placebem kontrolované studie s natalizumabem, AFFIRM a SENTINEL, s délkou trvání přes 2 roky zahrnující celkem 2213 pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) prokázaly jeho přínos v monoterapii i po přidání k interferonu ß-1a (INF ß-1a) při relapsech RS, a to z hlediska snížení rizika progrese choroby, výskytu recidiv a počtu ložisek zvýšené intenzity signálu v T2 váženém obraze v oblasti bílé hmoty mozkové.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy