Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Hladiny sérových či plazmatických anti-JCV protilátek pomáhají dále definovat riziko PML při léčbě natalizumabem

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.12.2014

Hladiny sérových či plazmatických anti-JCV protilátek pomáhají dále definovat riziko PML při léčbě natalizumabem

Zvýšené riziko rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) spojené s terapií natalizumabem je velmi úzce spojené s přítomností protilátek proti JC-viru (JCV). Velmi recentně byly publikovány výsledky výzkumu zaměřeného na to, zda hladiny anti-JCV protilátek (měřené jako index vycházející ze zjišťování optické hustoty) mohou pomoci v další stratifikaci rizika PML u séropozitivních pacientů.

Spojení mezi sérovýmí či plazmatickými hladinami anti-JCV protilátek a rizikem PML bylo zkoumáno u pacientů trpících roztroušenou sklerózou (RS) současně s přítomností anti-JCV protilátek. Pacienti byli vybrání z klinických studií s natalizumabem a z postmarketinkových sledování.

K dispozici byly hodnoty anti-JCV indexu z období předcházejícího o více než 6 měsíců objevení se PML – celkem se jednalo o 71 pacientů. Dále byla k dispozici obdobná data od 2522 anti-JCV pozitivních pacientů, u kterých ale nedošlo k rozvoji PML. Statisticky významný rozdíl byl popsán u pacientů, kteří dříve nedostávali imunosupresiva. U této skupiny pacientů byla distribuce indexu anti-JCV signifikantně vyšší u pacientů, u kterých došlo k PML, ve srovnání s ostatními (p < 0,0001). Z pacientů, kteří byli při zařazení do klinických studií s natalizumabem (AFFIRM a STRATIFY-1) anti-JCV negativní, zůstalo 97 % negativních či pod prahem indexu 1,5 po období 18 měsíců.

U anti-JCV pozitivních pacientů, kteří zahajují léčbu natalizumabem a kteří dříve nebyli léčeni imunosupresivy, umožňují hodnoty indexu protilátek odhad rizika PML v souladu s trváním expozice natalizumabu. Pacienti s nižšími hodnotami protilátek mají dlouhodobě nižší riziko rozvoje PML oproti pacientům s vyššími hodnotami indexu protilátek.

Autoři z tohoto zjištění vyvozují, že hodnoty sérových či plazmatických anti-JCV protilátek měřených jako index mohou umožnit stratifikovat riziko PML u anti-JCV pozitivních pacientů s RS, kteří dříve nebyli léčeni imunosupresivy.

(eza)

Zdroj: Plavina T., et al. Anti-JC virus antibody levels in serum or plasma further define risk of natalizumab-associated progressive multifocal leukoencephalopathy. Ann Neurol – publikováno online 1. října 2014.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Studie VIDAMS – získáme odpověď, zda vitamín D má vliv na průběh a léčbu roztroušené sklerózy?

Nízké hladiny vitamínu D jsou spojeny se zvýšeným rizikem roztroušené sklerózy (RS) a u již rozvinuté RS jsou pak spojeny s větší klinickou i MRI aktivitou nemoci. Plánovaná klinická studie VIDAMS má vyhodnotit, zda vysoké dávky vitamínu D mohou redukovat riziko aktivity RS. Její výsledky lze očekávat za 2–3 roky.

Spokojenost s léčbou u pacientů s roztroušenou sklerózou

Chorobu modifikující léky (DMTs) jsou u roztroušené sklerózy (RS) většinou spojeny s nepohodlným způsobem užívání a závažnými vedlejšími účinky, a mají proto nízkou míru adherence k léčbě. Studie autorů z amerického Bostonu zkoumala spokojenost pacientů s RS s užívanou léčbou – interferonem β-1a podávaným intramuskulárně (IFNβ-1a IM), interferonem β-1a podávaným podkožně (IFNβ-1a SC), glatirameracetátem (GA) a natalizumabem. Autoři zároveň zkoumali vliv spokojenosti s léčbou na míru adherence k léčbě.

Co ovlivňuje preference pacientů s roztroušenou sklerózou ve výběru léčby?

Množství onemocnění modifikujících léků (DMT) používaných v léčbě roztroušené sklerózy (RS) narůstá. Zdá se, že v budoucnu bude ve výběru léčby hrát svou roli i preference pacientů. Němečtí lékaři hodnotili vliv preference pacienta na výběr orální versus parenterální léčby DMT a také se pokusili identifikovat faktory mající vliv na preferenci pacienta.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy