Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Hladiny interleukinu 17F a odpověď na terapii interferonem beta u roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.9.2013

Hladiny interleukinu 17F a odpověď na terapii interferonem beta u roztroušené sklerózy

Sérové hladiny interleukinu 17F (IL-17F) mohou být spojeny s odpovědí na terapii interferonem beta pacientů s relaps-remitující roztroušenou sklerózou (RRRS).

Studie Betaferon Efficacy Yielding Outcomes of a New Dose Study zahrnula 239 náhodně vybraných pacientů s RRRS, kterým byl podáván interferon beta-1b v dávce 250 μg po dobu nejméně 2 let. Byly měřeny hladiny IL-17F ze vzorků séra získaných při zahájení studie a dále za 6 měsíců. Dále byly hladiny IL-17F porovnávány u pacientů s méně a více aktivní nemocí, u pacientů bez aktivity nemoci a s aktivní nemocí a také u těch pacientů, kteří na terapii odpověděli, oproti těm, u kterých odpověď vyvolána nebyla.

Sérové hladiny IL-17F nekorelovaly s nedostatečnou odpovědí na dvouletou terapii interferonem. Relapsy nemoci a výskyt nových lézí CNS při vyšetření magnetickou rezonancí nebyly spojeny s hladinou IL-17F před léčbou. U všech pacientů, u kterých byly hladiny IL-17F větší než 200 pg/ml, byla odpověď na léčbu interferonem špatná.

Dle této studie tedy zvýšení sérových hladin IL-17F před a časně po léčbě interferonem beta-1b není spojeno se špatnou odpovědí. Autoři konstatují, že se získanými daty nemohou podpořit tezi, že hladiny IL-17F mohou sloužit jako indikátor odpovědi RRRS na léčbu interferonem beta, nicméně velmi vysoké hladiny IL-17F (vyšší než 200 pg/ml) mohou ukazovat na nedostatečnou léčebnou odpověď.

(eza)

Zdroj: Hartung H. P., et al. Interleukin 17F Level and Interferon Beta Response in Patients With Multiple Sclerosis. JAMA Neurol.  2013 Jun 3: 1–5; doi: 10.1001/jamaneurol.2013.192

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

TSPO – nový potenciální terapeutický cíl u roztroušené sklerózy?

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunní demyelinizační onemocnění. Dostupná imunomodulační léčba vede u relaps-remitující RS ke snížení frekvence relapsů i tvorby nových plaků v centrálním nervovém systému (CNS).

Terapie natalizumabem vede u pacientů s RS ke zmírnění únavy

Únava patří nepochybně k významným symptomům roztroušené sklerózy (RS). Chorobu modifikující léky první generace však dokážou tyto obtíže ovlivnit pouze částečně. Pozorování vyplývající z několika malých kohortových studií naznačují, že natalizumab, protilátka proti VLA-4, může vest ke zmírnění únavy vzniklé v souvislosti s RS.

Vliv polymorfismu v chemokinovém receptoru CCR5 na léčbu roztroušené sklerózy natalizumabem

Roztroušená skleróza (RS) je chronické onemocnění charakterizované zánětem centrálního nervového systému, který následně vede mj. k demyelinizaci a poškození axonů. Důležitou roli tak v patogenezi RS hraje celá řada cytokinů a jejich receptorů, které se podílejí na průniku leukocytů do centrální nervové soustavy a tvorbě lézíVšechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy