Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Fingolimod – zkušenost z reálné praxe léčby RS ukazuje vyšší míru přerušení léčby, než bylo předpovídáno

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 3.12.2014

Fingolimod – zkušenost z reálné praxe léčby RS ukazuje vyšší míru přerušení léčby, než bylo předpovídáno

Fingolimod je lék používaný v druhé linii léčby u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), zejména těch, u kterých nelze nasadit natalizumab. Nedávno byla publikována zkušenost z reálné klinické praxe, která sice potvrzuje předchozí výsledky týkající se kontroly onemocnění, zároveň ale zdůrazňuje, že v reálné klinické praxi je podíl nemocných, u kterých je nutno léčbu fingolimodem přerušit z důvodu nežádoucích účinků či průlomu onemocnění, větší, než bylo udáváno ve výstupech z klinických studií.

V rámci studie byli retrospektivně vyhledáni pacienti, kterým byl v Centru pro léčbu RS v Clevelandu předepsán mezi říjnem 2010 a srpnem 2011 fingolimod. Doba sledování těchto pacientů byla 1 rok.

Léčbu zahájilo 317 pacientů s RS, data o následném sledování byla dostupná u 306 (96,5 %) pacientů. Průměrná doba sledování pacientů byla 332 dnů. Během tohoto období byla léčba fingolimodem přerušena u 76/306 pacientů (24,8 %), průměrně 248 dnů od zahájení léčby. Přerušení léčby souviselo nejčastěji s nežádoucími účinky (n = 40) či bylo následkem průlomu onemocnění (n = 22). U pacientů, kteří pokračovali v léčbě minimálně 12 měsíců, bylo u 87,3 % dokumentováno trvání remise onemocnění a u stejného počtu nemocných nebyl prokázán relaps při vyšetření MRI s kontrastní látkou. Průměrná doba do prvního relapsu byla 282 dnů od zahájení léčby.

Autoři uzavírají, že zkušenost z reálné klinické praxe ukazuje, že míra přerušení léčby fingolimodem v prvním roce léčby je vyšší, než bylo předpovídáno v klinických studiích. Přerušení se děje zejména z důvodu nežádoucích účinků či relapsu onemocnění.

(eza)

Zdroj: Hersh C. M., et al. Experience with Fingolimod in Clinical Practice. Int J Neurosci 2014 Oct 1: 1–24.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Spokojenost s léčbou u pacientů s roztroušenou sklerózou

Chorobu modifikující léky (DMTs) jsou u roztroušené sklerózy (RS) většinou spojeny s nepohodlným způsobem užívání a závažnými vedlejšími účinky, a mají proto nízkou míru adherence k léčbě. Studie autorů z amerického Bostonu zkoumala spokojenost pacientů s RS s užívanou léčbou – interferonem β-1a podávaným intramuskulárně (IFNβ-1a IM), interferonem β-1a podávaným podkožně (IFNβ-1a SC), glatirameracetátem (GA) a natalizumabem. Autoři zároveň zkoumali vliv spokojenosti s léčbou na míru adherence k léčbě.

Co ovlivňuje preference pacientů s roztroušenou sklerózou ve výběru léčby?

Množství onemocnění modifikujících léků (DMT) používaných v léčbě roztroušené sklerózy (RS) narůstá. Zdá se, že v budoucnu bude ve výběru léčby hrát svou roli i preference pacientů. Němečtí lékaři hodnotili vliv preference pacienta na výběr orální versus parenterální léčby DMT a také se pokusili identifikovat faktory mající vliv na preferenci pacienta.

Nové možnosti léčby spasticity spojené s roztroušenou sklerózou

U většiny pacientů trpících roztroušenou sklerózou (RS) se v určité fázi onemocnění objevují problémy se spasticitou. Orální slizniční sprej THC:CBD byl schválen k symptomatické terapii dospělých pacientů s RS trpících mírnou či středně závažnou spasticitou, kteří neodpověděli adekvátně na jiné antispastické léky.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy