Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

FDA varuje před využitím angioplastiky v léčbě roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 22.1.2013

FDA varuje před využitím angioplastiky v léčbě roztroušené sklerózy

Americká organizace FDA (Food and Drug Administration) vydala varování určené lékařům i pacientům s roztroušenou sklerózou, jehož předmětem je kontroverzní experimentální procedura určená k léčbě roztroušené sklerózy, která byla spojena s vážnými poškozeními zdravotního stavu i s úmrtími. FDA také zmiňuje, že zatím nebyl potvrzen přínos léčby.

Někteří pacienti s roztroušenou sklerózou, nemocí, při které probíhá demyelinizace, se obracejí s nadějí k nevyzkoušené chirurgické léčbě, která je dle amerických odborníků spojena s vážnými riziky.

Takzvaná liberační procedura využívá balónkovou angioplastiku nebo stentování k rozšíření cév zásobujících mozek a míchu. Její využití u roztroušené sklerózy je založeno na teorii z roku 2009, jejímž autorem je italský lékař Paolo Zamboni. S využitím zobrazovacích metod Zamboni tvrdí, že pacienti s roztroušenou sklerózou mohou trpět chronickou venózní cerebrospinální insuficiencí (CCSVI), která vede k nahromadění železa v centrálním nervovém systému a k následné imunitní nebo zánětlivé reakci (Singh A. V. a Zamboni P. J Cereb Blood Flow Metab. 2009; 29 [12]: 1867–1878). Současné studie ale přicházejí s rozpornými výsledky a několik vědeckých skupin ohlásilo, že nebyli schopni ověřit závěry, ke kterým Zamboni s kolegy došel.

Navzdory nedostatku důkazů podporují některé organizace i jednotlivci myšlenku balónkové angioplastiky nebo stentování k rozšíření vény jugularis interny nebo vény azygos u pacientů s roztroušenou sklerózou. FDA ale tvrdí, že tento zákrok vzhledem ke skutečnosti, že existence chronické cerebrospinální venózní insuficience nebyla nikdy prokázána, představuje pro pacienty riziko vážných komplikací bez přímé evidence dokládající benefit této procedury.

V USA již byl reportován případ pacienta, který po zákroku zemřel na následky krvácení do mozku, jiný pacient zůstal trvale paralyzován po iktu proběhlém krátce po zákroku. Dalšími možnými komplikacemi u pacientů léčených pro CCSVI uvedenými v případových studiích jsou migrace stentu do srdce či jiných částí těla, poranění žil, tvorba krevních sraženin, poškození hlavových nervů a krvácení do břicha.

Využití angioplastiky či stentování při léčbě roztroušené sklerózy je v USA vzhledem k výše zmíněným rizikům a k absenci důkazů přínosu léčby možné jen v rámci klinických studií, ke kterým je navíc potřeba speciálního povolení FDA.

(hak)

Zdroj: Bridget M. Kuehn. FDA Warns About the Risks of Unproven Surgical Therapy for Multiple Sclerosis. JAMA 2012; 307 (24): 2575–2576; doi: 10.1001/jama.2012.6399

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv gravidity na průběh nemoci u pacientek s radiologicky izolovaným syndromem

Radiologicky izolovaný syndrom (RIS) je definován jako náhodný nález mozkových lézí na MRI CNS, které připomínají projevy roztroušené sklerózy (RS). Tyto léze mají tendenci k prostorové diseminaci, zpočátku nejsou provázeny klinickou symptomatologií a u pacientů bývá popisován normální neurologický nález. Pro zmíněné léze neexistuje jiné lékařské vysvětlení. Ukazuje se, že po určité době a po klinické konverzi se u pacientů s RIS objevují stejné klinické příznaky jako u klasické formy RS.
Těhotenství u pacientek s RS představuje s ohledem na management, léčbu a dlouhodobé monitorování průběhu nemoci pro ošetřující lékaře značnou výzvu.

Vliv metody LPG endermologie na nežádoucí kožní reakce u dlouhodobé injekční léčby

Studie si klade za cíl zhodnotit míru a rozsah pozitivního vlivu metody LPG u pacientek s lipoatrofií a rozsáhlým zatvrdnutím podkožní tkáně při dlouhodobé injekční léčbě Glatiramer acetátem (GA). Tento imunomodulační přípravek s výborným bezpečnostním profilem je určený pro léčbu roztroušené sklerózy (RRMS a CIS).

Humorální imunitní odpověď na očkování proti influenze u pacientů léčených natalizumabem

Natalizumab je monoklonální protilátka indikovaná v monoterapii pacientům s vysoce aktivní a rychle se rozvíjející relaps-remitentní formou roztroušené sklerózy (RRMS). Mechanismus účinku spočívá v blokádě přestupu aktivovaných lymfocytů přes hematoencefalickou bariéru vazbou na integriny.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy