Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Exprese miRNA by mohla být biomarkerem rizika budoucího rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie při léčbě natalizumabem

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 18.7.2014

Exprese miRNA by mohla být biomarkerem rizika budoucího rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie při léčbě natalizumabem

Změna exprese tří mikroRNA po 12 měsících léčby roztroušené sklerózy (RS) natalizumabem by mohla sloužit jako biologický marker pro posouzení individuálního rizika progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Naznačuje to zjištěná odlišná exprese těchto miRNA u pacientů s RS léčených natalizumabem, která o více než rok předcházela rozvoj PML.

Natalizumab je účinný ve snížení výskytu relapsů RS a zpomalení progrese fyzického postižení. Jeho podávání je však spojeno se zvýšením rizika PML. MikroRNA (miRNA) jsou malé nekódující řetězce RNA, které se podílejí na regulaci genové exprese. U pacientů léčených natalizumabem již byla popsána odlišná exprese miRNA, která by mohla být podle literatury vhodným kandidátem na biomarker.

V květnu 2014 publikovali španělští autoři výsledky nové práce, jejímž cílem bylo popsat vliv léčby natalizumabem na expresi miRNA a hledat miRNA, které by mohly být prediktory rozvoje PML. V rámci studie byla měřena exprese 754 miRNA ve vzorcích krve 19 pacientů s relaps-remitentní RS ve třech časových bodech léčby natalizumabem. U dvou z těchto pacientů došlo po více než dvou letech léčby k rozvoji PML.

Po 6 měsících byla zjištěna narušená exprese 3 miRNA (let-7c, miR-125a-5p a miR-642) a po 12 měsících odlišná exprese dalších 3 miRNA (miR-320, miR-320b a miR-629) u pacientů, u nichž se později rozvinula PML. Exprese miR-320 korelovala s délkou léčby natalizumabem.

Autoři proto navrhují miR-320, miR-320b a miR-629 jako možné biomarkery pro stanovení individuálního rizika PML u pacientů s RS léčených natalizumabem.

(zza)

Zdroj: Muñoz-Culla M., Irizar H., Castillo-Triviño T., et al. Blood miRNA expression pattern is a possible risk marker for natalizumab-associated progressive multifocal leukoencephalopathy in multiple sclerosis patients. Mult Scler. 2014 May 22; pii: 1352458514534513. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Perorální methylprednisolon není u relapsů roztroušené sklerózy méně účinný než intravenózní

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie se 49 pacienty s relapsem roztroušené sklerózy (RS) prokázala, že perorální methylprednisolon není u těchto pacientů méně účinný než intravenózní (v ekvivalentních dávkách) z hlediska skóre EDSS a nálezu na magnetické rezonanci (MR), a to při stejné bezpečnosti.

Neuropsychologická rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou může pomoci při zmírnění kognitivního deficitu

Předběžné údaje z průzkumu literatury ukázaly přínos neuropsychologické rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) z hlediska zachování kognitivních funkcí. Autoři této práce, publikované v dubnu 2014, zdůrazňují, že diagnostika a léčba kognitivního deficitu by se měla stát běžnou součástí péče o pacienty s RS.

Endovaskulární léčba u pacientů s roztroušenou sklerózou a cerebrospinální žilní insuficiencí ovlivňuje parametry endoteliální dysfunkce a aktivace koagulace

Endovaskulární léčba u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) a chronickou cerebrospinální žilní insuficiencí byla spojena s přínosem u 3/4 nemocných. Jak ukázala prospektivní studie u 110 pacientů, markery endoteliální dysfunkce a aktivace koagulace klesly po 1 měsíci a pokles přetrvával i po 12 měsících sledování.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy