Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Environmentální faktory v časném dětství jsou spojené s výskytem roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 9.1.2012

Environmentální faktory v časném dětství jsou spojené s výskytem roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) se vzrůstající incidencí zejména v rozvinutých zemích. Jedním z vysvětlení tohoto fenoménu může být vyšší prevalence alergických a autoimunitních onemocnění v těchto zemích jako důsledek jinak příznivého pokroku na poli hygienických standardů a zařízení (takzvaná hygienická hypotéza). Autoři popisované studie zjišťovali, které environmentální faktory vyskytující se v časném dětství jsou spojené s RS.

Studie se účastnilo celkem 245 pacientů s RS a 296 zdravých kontrolních osob. Účastníci studie vyplnili standardizovaný dotazník zaměřený na environmentální faktory v dětství a mládí, včetně aspektů osobní a komunitní hygieny. K analýze faktorů vyskytujících se v dětství a mládí spojených s výskytem RS byla použita metoda multivariantní logistické regrese.

Průměrný věk účastníků studie byl ve skupině s RS 46 let (rozmezí 20–80) a v kontrolní skupině 42 let (rozmezí 18–80). Skupinu s RS tvořily ze 73,9 % ženy, v kontrolní skupině jich bylo 61,5 %. Multivariantní analýza ukázala, že přítomnost alespoň dvou starších sourozenců (OR 0,54; p = 0,05, při srovnání jedinců se dvěma staršími sourozenci s jedinci bez starších sourozenců), navštěvování mateřské školky či jeslí (OR 0,5; p = 0,004) a vyrůstání ve městě s více než 100 000 obyvateli (OR 0,43; p = 0,009) představovaly faktory nezávisle spojené s RS.

Na základě těchto výsledků autoři předpokládají, že hygienická hypotéza může sehrávat roli ve výskytu RS a mohla by tak vysvětlovat i distribuci nemoci a její vzrůstající incidenci.

(mik)

Zdroj: Conradi S, et al. Environmental factors in early childhood are associated with multiple sclerosis: a case-control study. BMC Neurol 2011(Oct 6);11(1):123.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Které testy chůze používat u pacientů s roztroušenou sklerózou? Multicentrická studie nabízí odpovědi

V předkládané práci kolektivu belgických autorů jsou publikovány výsledky mezinárodní multicentrické průřezové studie, jejímž účelem bylo zjistit, zda existují rozdíly v měření maximální rychlosti chůze v testech na krátkou a delší vzdálenost a posoudit skutečný vztah mezi rychlostí chůze a ušlou vzdáleností u pacientů s roztroušenou sklerózou s různým stupněm postižení.

Jaká je cena roztroušené sklerózy v České republice? Výsledky studie COMS

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) má značný sociální dopad a ekonomické důsledky. Chronický a progresivní průběh onemocnění, stejně jako jeho časný nástup v ekonomicky produktivním věku zdůvodňují vysoké přímé i nepřímé náklady, které se vážou k RS. Léčba roztroušené sklerózy navíc v průběhu posledních patnácti let prošla významnými změnami, především v důsledku příchodu nových, chorobu modifikujících léků (DMD).

Spolehlivost záchytu oligoklonálních IgG pruhů v diagnostice roztroušené sklerózy

Nové, vysoce senzitivní metody stanovení oligoklonálních IgG pruhů zvýšily reprodukovatelnost a spolehlivost výsledků tohoto vyšetření v diagnostice roztroušené sklerózy a zřejmě umožní širší využití tohoto testu v každodenní klinické praxi.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy