Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Emocionální zátěž spojená se stanovením diagnózy roztroušené sklerózy a s její léčbou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.5.2016

Emocionální zátěž spojená se stanovením diagnózy roztroušené sklerózy a s její léčbou

Deprese a úzkost se u nemocných s roztroušenou sklerózou (RS) vyskytují často. Navíc se ukazuje, že jsou poměrně často přítomné již v době diagnózy.

Cílem italské observační prospektivní studie POSIDONIA, která trvala 12 měsíců, bylo vyhodnotit, jak onemocnění modifikující léčba (DMT) ovlivňuje emoce pacientů s recentně diagnostikovanou RS. K evaluaci byly použity jednak nástroje, které se zaměřují na pacienta a jeho vnímání obtíží − škály deprese a úzkosti (HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale), subskórovací systémy zaměřené pouze na úzkost (HADS-A) či pouze na depresi (HADS-D), dotazník SF-36 (zaměřený na kvalitu života) a systém IES-R (Impact of Event Scale − Revised). Dále byly použity nástroje, které vyplňovali poskytovatelé péče. Cílem studie bylo zhodnotit změny spojené s úzkostí a depresí v průběhu 12 měsíců od diagnózy RS.

Průběh studie

Do studie bylo zahrnuto 250 pacientů, studii dokončilo 88,8 % z nich. V období vstupu do studie bylo průměrné skóre HADS v normálním rozmezí, stejně tak hodnoty subskóre HADS-A a HADS-D. V průběhu sledovaného období nebyly zaznamenány signifikantní změny v těchto hodnotách. U pacientů, kteří vykazovali známky úzkosti a deprese při vstupu do studie, byla v průběhu 12 měsíců zaznamenaná tendence ke zlepšení. Pokud jde o ostatní nástroje, u HDRS a IES-R se celkové skóre v průběhu sledovaného období zlepšilo, změny v SF-36 nebyly signifikantní.

Závěr

Autoři uzavírají, že dle výsledků studie POSIDONIA byla úzkost či deprese přítomná pouze u několika pacientů. Nebylo tedy možné spolehlivě vyhodnotit vliv léčby na symptomy spojené s úzkostí či depresí. Nicméně u nemocných, kteří měli při vstupu do studie vyjádřené známky úzkosti či deprese, léčba přinesla velmi pravděpodobně benefit.

(eza)

Zdroj: Montanari E., Rottoli M., Maimone D. et al. A 12-month prospective, observational study evaluating the impact of disease-modifying treatment on emotional burden in recently-diagnosed multiple sclerosis patients: the POSIDONIA study. J Neurol Sci 2016; 354: 105−109; doi: 10.1016/j.jns.2016.02.047.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Topografie demyelinizačních a neurodegenerativních ložisek roztroušené sklerózy − pitevní studie

Před pár dny se v odborných databázích objevil podivuhodný počin. Světlo světa spatřila mapa vyjadřující frekvenci výskytu ložisek roztroušené sklerózy v mozku.

Využití Expanded Disability Status Scale jako nástroje ke zjištění problémů s chůzí u pacientů s roztroušenou sklerózou s mírným postižením

Expanded Disability Status Scale (EDSS) je velmi dobře propracovaný klinický nástroj ke stanovení stupně postižení u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Postižení chůze se očekává u EDSS > 3,5, nicméně může být přítomno i u pacientů s EDSS nižším. Studie publikovaná letos v únoru v časopisu NeuroRehabilitation se věnovala přítomnosti postižení chůze a dalších symptomů RS u pacientů s EDSS 2,0.

Oligoastrocytom původně diagnostikovaný jako roztroušená skleróza

V kazuistice publikované v únoru 2016 v časopisu Molecular and Clinical Oncology popisují čínští autoři případ 46leté ženy s oligoastrocytomem s atypickými příznaky, které původně přisuzovali roztroušené skleróze (RS).Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy