Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Efekt peginterferonu beta-1a na MRI nález u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.5.2016

Efekt peginterferonu beta-1a na MRI nález u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou

Významná účinnost subkutánně podávaného peginterferonu beta-1a v terapii relabující-remitentní roztroušené sklerózy (RRMS) byla prokázána již v prvním roce trvání klinické studie fáze III ADVANCE. Autoři doložili, že terapie peginterferonem beta-1a vede k dosažení stavu bez klinických známek aktivity nemoci a zároveň bez progrese MRI nálezu.

O onemocnění ve stavu tzv. NEDA (no evidence of disease activity) je možné hovořit u pacientů bez klinických relapsů či progrese v posledních 12 týdnech, u nichž MRI vyšetření neukazuje nové léze, které vychytávají gadolinium, ani progresi lézí stávajících.

Metodika

Celkem 1512 pacientů s potvrzenou RRMS ve věkovém rozmezí 18−65 let s hodnotou EDSS (Expanded Disability Status Scale) ≤ 5 bylo náhodně rozděleno do 3 skupin. První skupině byl podáván peginterferon beta-1a v dávce 125 μg 1× za 2 týdny, druhé skupině byla podávána shodná dávka, ale ve 4týdenním intervalu a třetí, kontrolní skupina dostávala placebo. Všem pacientům byly během studie celkem 3× zhotoveny MRI snímky (v 0., 24. a 48. týdnu) a byl zhodnocen jejich klinický stav.

Výsledky

Ve skupině, která užívala peginterferon beta-1a ve 2týdenních intervalech, bylo při hodnocení ve 24. i 48. týdnu zaznamenáno signifikantně méně nových i progredujících hypersignálních lézí v T2 váženém obrazu oproti skupině s dávkováním v měsíčním intervalu i oproti skupině užívající placebo (p < 0,0001). Skupina s 2týdenním dávkovacím schématem rovněž dosáhla významného snížení počtu nových hyposignálních lézí na T1 vážených obrazech, stejně jako aktivních ložisek vychytávajících gadolinium (p < 0,0001). Významně nižší byl u první skupiny i objem lézí v T2 a T1 vážených obrazech (p < 0,05) ve 24. a 48. týdnu ve srovnání s druhou a třetí skupinou.

Statisticky významně více pacientů s dávkováním ve 2týdenních intervalech dosáhlo v době mezi 0. a 48. týdnem stavu NEDA v porovnání se skupinou užívající placebo a skupinou s dávkováním po 4 týdnech (33,9 vs. 15,1 a 21,5 %; OR [odds ratio] 2,89 a 1,87). Obdobného výsledku bylo dosaženo v době mezi 0. a 24. týdnem (41,0 vs. 21,9 a 30,7 %; OR 2,47 a 1,57) a rovněž mezi 24. a 48. týdnem (60,2 vs. 28,9 a 36,6 %; OR 3,71 a 2,62). Shodné výsledky byly zaznamenány i při sledování minimální aktivity prostřednictvím hodnocení MRI snímků.

Závěr

Studie ADVANCE přinesla nejen průkaz efektivity podávání peginterferonu beta-1a oproti placebu. Doložila rovněž výhody dávkování ve 2týdenních intervalech. Pacienti s tímto dávkovacím schématem častěji dosáhli stavu NEDA a bylo u nich zaznamenáno výraznější zlepšení sledovaných MRI parametrů v porovnání s nemocnými, kteří peginterferon beta-1a užívali pouze 1× za měsíc.

(zzka)

Zdroj: Arnold D. L., Caabaresi P. A., Kieseier B. C. et al. Effect of peginterferon beta-1a on MRI measures and achieving no evidence of disease activity: results from a randomized controlled trial in relapsing-remitting multiple sclerosis. BMC Neurol 2014 Dec 31; 14: 240; doi: 10.1186/s12883-014-0240-x.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Topografie demyelinizačních a neurodegenerativních ložisek roztroušené sklerózy − pitevní studie

Před pár dny se v odborných databázích objevil podivuhodný počin. Světlo světa spatřila mapa vyjadřující frekvenci výskytu ložisek roztroušené sklerózy v mozku.

Využití Expanded Disability Status Scale jako nástroje ke zjištění problémů s chůzí u pacientů s roztroušenou sklerózou s mírným postižením

Expanded Disability Status Scale (EDSS) je velmi dobře propracovaný klinický nástroj ke stanovení stupně postižení u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Postižení chůze se očekává u EDSS > 3,5, nicméně může být přítomno i u pacientů s EDSS nižším. Studie publikovaná letos v únoru v časopisu NeuroRehabilitation se věnovala přítomnosti postižení chůze a dalších symptomů RS u pacientů s EDSS 2,0.

Oligoastrocytom původně diagnostikovaný jako roztroušená skleróza

V kazuistice publikované v únoru 2016 v časopisu Molecular and Clinical Oncology popisují čínští autoři případ 46leté ženy s oligoastrocytomem s atypickými příznaky, které původně přisuzovali roztroušené skleróze (RS).Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy