Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Efekt peg-interferonu beta-1a v terapii roztroušené sklerózy – výsledky studie ADVANCE z pohledu změn MRI nálezů

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 8.6.2015

Efekt peg-interferonu beta-1a v terapii roztroušené sklerózy – výsledky studie ADVANCE z pohledu změn MRI nálezů

Subkutánní peg-interferon beta-1a, pegylovaná forma interferonu (INF) beta-1a, je nový lék podávaný u relaps-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS). Pegylace vede k prodloužení poločasu léku a současně redukuje imunogenicitu při zachování či zvýšení účinnosti.

Výsledky studie ADVANCE již po prvním roce ukázaly, že podávání peg-interferonu beta-1a v dávce 125 µg každé 2–4 týdny pacientům s RRRS vede k signifikantnímu zlepšení stanovených klinických cílů – redukce anualizované míry relapsů (primární cíl) i rizika relapsů a 12týdenní progrese disability.

ADVANCE byla studie fáze III, randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná. Hodnotila podávání peg-interferonu beta-1a u pacientů s RRRS. Probíhala ve 183 centrech ve 26 zemích. Recentně byly u těchto pacientů po 1 a 2 letech hodnoceny nálezy vyšetření MRI.

Ve studii bylo randomizováno 1512 pacientů (placebo u 500 pacientů, peg-interferon beta-1a každé 2 týdny u 512 pacientů a každé 4 týdny u 500 pacientů). Dávky podávané každé 2 týdny vedly k signifikantní redukci počtu nových či nově zvětšených T2-hyperintenzních lézí, a to ve srovnání s placebem i dávkami peg-interferonu beta-1a podávanými každé 4 týdny (61 % a 51 % respektive v týdnu 24 či 64 % a 54 % v týdnu 48, ve všech případech p < 0,0001). Dávkování léku po 2 týdnech vedlo také k signifikantní redukci nových T1-hypointenzních lézí zvýrazněných gadoliniem i nových aktivních lézí (p < 0,0001) a také objemu T2- a T1-lézí (p < 0,05) v týdnu 24 i 48. Signifikantně více pacientů dosáhlo při dávkování peg-interferonu beta-1a každé 2 týdny stavu NEDA (no evidence of disease aktivity – tedy bez známek aktivity nemoci), a to jak v týdnu 24, tak v týdnu 48 a také v periodě mezi 24. a 48. týdnem hodnocení. Obdobné výsledky byly pozorovány také v hodnocení minimální MRI aktivity.

V této multicentrické studii se ukázalo, že v prvním roce studie ADVANCE dosáhlo signifikantně více pacientů s RRRS dostávajících peg-interferon beta-1a každé 2 týdny stavu NEDA a také časného a setrvalého zlepšení hodnocení MRI nálezů, a to ve srovnání s placebem či méně intenzivním dávkováním (každé 4 týdny).

(eza)

Zdroj: Arnold D. L. et al. Effect of peginterferon beta-1a on MRI measures and achieving no evidence of disease activity: results from a randomized controlled trial in relapsing-remitting multiple sclerosis. BMC Neurol 2014 Dec 31; 14 (1): 1058; doi: 10.1186/s12883-014-0240-x

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Změna dávkovacího schématu natalizumabu jako možná prevence PML?

Natalizumab je velmi účinná látka v terapii roztroušené sklerózy. Jedním z možných rizik spojených s léčbou tímto lékem je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Jelikož byl prokázán jednoznačný benefit léčby natalizumabem u široké populace pacientů s RS, je velmi důležité najít strategie, které by umožnily užívat natalizumab i u vysoce rizikových pacientů pro rozvoj PML. Jedním z možných přístupů by mohla být změna dávkovacího intervalu – konkrétně jeho prodloužení.

Prodloužení dávkovacího intervalu natalizumabu u roztroušené sklerózy

Natalizumab je v léčbě roztroušené sklerózy (RS) velmi účinný, jeho užívání je ale bohužel spojeno s rizikem rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie. Hledají se proto různé cesty, jak riziko rozvoje této komplikace minimalizovat. Jednou z těchto cest je prodloužení dávkovacího intervalu natalizumabu (extended interval dosing – EID).

Vnímání symptomů onemocnění během léčby natalizumabem u pacientů s RS

Zajímavou informaci o terapii natalizumabem přinesl článek autorů z Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimoru. Ve své studii se pokusili zjistit, jak často pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) léčení natalizumabem vnímají v průběhu léčebného cyklu znovuobjevení se symptomů spojených s RS.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy