Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Dopad léčby peginterferonem beta-1a na kvalitu života

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 10.12.2015

Dopad léčby peginterferonem beta-1a na kvalitu života

Článek založený na datech ze III. fáze studie ADVANCE, která zkoumala klinický dopad podávání peginterferonu beta-1a u pacientů s relaps-remitentní formou roztroušené sklerózy, byl nedávno publikován v časopisu Multiple Sclerosis and Related Disorders. Data byla využita ke zhodnocení kvality života pacientů a přinesla velmi zajímavé výsledky

Pacienti s roztroušenou sklerózou mají signifikantně zhoršenou kvalitu života oproti běžné populaci. Pokud porovnáváme roztroušenou sklerózu s jinými chronickými onemocněními, kvalita života u těchto pacientů je obdobná jako u městnavého srdečního selhání nebo chronické obstrukční plicní choroby. Kromě zásadních cílů léčby, jakými je redukce počtu relapsů a zpomalení progrese invalidity, je důležitým terapeutickým cílem pro chorobu modifikující terapii (DMT – disease modifying therapy) i udržení nebo zlepšení kvality života. Mezi látky s tímto účinkem řadíme rovněž peginterferon beta-1a.

Injekčně aplikovaná DMT u pacientů s relaps-remitentní RS vyžaduje časté injekce, od jedné po několik týdně, což může u některých pacientů vést předčasnému ukončení léčby. Pacienti, kteří jsou adherentní k léčbě, udávají vyšší kvalitu života. Nicméně adherence se snižuje se zvyšující se frekvencí injekcí.

Podkožní podávání peginterferonu beta-1a může problémy s adherencí vyřešit, protože umožňuje snížit frekvenci podání. III. fáze studie ADVANCE prokázala, že podání 125 mg peginterferonu beta-1a každé 2 týdny snížilo roční riziko relapsu o 36 % a riziko progrese invalidity o 38 % po 12 týdnech a o 54 % po 24 týdnech léčby v porovnání s placebem. A to se stejným bezpečnostním profilem, jaký mají ostatní interferony.

Studie ADVANCE se účastnilo 1512 pacientů, kteří byli rozděleni do 3 skupin: skupina léčená peginterferonem beta-1a v dávce 125 mg každé 2 týdny, druhá skupina stejnou dávkou podávanou každé 4 týdny a třetí skupina dostávala placebo. Při vstupu do studie nebyly mezi jednotlivými skupinami žádné významné rozdíly. Průměrný věk činil 36 let, 71 % probandů tvořily ženy, většina pacientů byla bez předchozí chorobu modifikující terapie.

V průběhu studie zaznamenali pacienti v placebové skupině statisticky významné zhoršení kvality života po fyzické stránce, a to na rozdíl od subjektů v léčených skupinách. Všechny tři skupiny udávaly zlepšení po psychologické stránce.

Skupina, jíž byl podáván peginterferon každé 2 týdny, zaznamenala statisticky významné zlepšení kvality života po 48 týdnech. Pravděpodobně tomu tak bylo proto, že méně pacientů v této skupině zaznamenalo progresi invalidity danou nekompletní úpravou symptomů po relapsu. Tento druh progrese se projevil u 112 pacientů; 49 % z nich bylo v placebové skupině, 29 % ve skupině se 4týdenním intervalem a jen 22 % ve skupině s 2týdenním intervalem. To znamená, že s dvoutýdenním podáváním peginterferonu měli pacienti více než dvojnásobnou šanci na nápravu klinických projevů po relapsu. Dalším potenciálním benefitem léčby byla redukce dopadu relapsů na psychologickou stránku kvality života. Možné vysvětlení je, že pacienti v placebové skupině prodělali závažnější relapsy než ve skupinách léčených.

Závěrem studie tedy je, že léčba peginterferonem beta-1a přináší pacientům kromě klinických výsledků i zlepšení kvality života.

(pez)

Zdroj: Newsome S. D., Guo S., Altincatal A. et al. Impact of peginterferon beta-1a and disease factors on quality of life in multiple sclerosis. Mult Scler Related Disord 2015; 4 (4): 350–357, doi: 10.1016/j.msard.2015.06.004.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba psychických onemocnění u lidí s roztroušenou sklerózou

Lidé s roztroušenou sklerózou (RS) jsou náchylnější k rozvoji duševních onemocnění. Pokud tyto poruchy zůstanou nediagnostikovány a neléčeny, zhoršují kvalitu života nemocných, snižují jejich adherenci k léčbě a zvyšují riziko sebevraždy.

Vliv zanechání kouření na prognózu roztroušené sklerózy

Kouření cigaret je jedním z rizikových faktorů vzniku roztroušené sklerózy a může ovlivnit také průběh nemoci. Švédská studie sledovala vliv zanechání kouření na prognózu pacientů, kteří byli aktivními kuřáky v době stanovení diagnózy.

Infiltrace makrofágy jako marker průběhu RS

V časopisu Multiple Sclerosis byla publikována zajímavá studie, podle které je možné využívat zobrazení nanočástic superparamagnetického oxidu železa k predikci dalšího průběhu roztroušené sklerózy již ve stadiu klinicky izolovaného syndromu.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy