Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Do zlepšení kognitivních funkcí pacientů s roztroušenou sklerózou při léčbě natalizumabem by mohl být zapojen osteopontin

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 19.12.2013

Do zlepšení kognitivních funkcí pacientů s roztroušenou sklerózou při léčbě natalizumabem by mohl být zapojen osteopontin

Léčba natalizumabem vede u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS) ke zlepšení kognitivních funkcí a zmírnění únavy. Příznivý vliv na kognitivní funkce pravděpodobně souvisí s poklesem plazmatické hladiny osteopontinu.

Do této studie bylo zařazeno 49 pacientů s RRRS, u nichž byla zahájena léčba natalizumabem jako terapie 2. linie. Současně byly ke stanovení kontrolních hladin osteopontinu vyšetřeny vzorky plazmy 24 pacientů s RRRS, kteří natalizumab nikdy neužívali, a 22 zdravých osob. U pacientů s natalizumabem byla při vstupu do studie a po 12 a 24 měsících hodnocena plazmatická hladina osteopontinu metodou ELISA, únava pomocí škály závažnosti únavy (FFS) a kognitivní funkce pomocí testu Brief Repeatable Battery. Při každém vyšetření byl vypočítán index globálního narušení kognitivních funkcí (CII).

Porovnání hladin osteopontinu při vstupu do studie ukázalo významně vyšší hodnoty u pacientů s RRRS zařazených k léčbě i u pacientů kontrolních (průměr 65,4, resp. 67,7 ng/ml) v porovnání se zdravými jedinci (53,2 ng/ml). Při léčbě natalizumabem byl zjištěn významný pokles průměrné hladiny osteopontinu (p < 0,005), hodnoty CII (p < 0,005) i skóre FSS (p < 0,05). Vstupní hodnoty osteopontinu významně korelovaly se vstupními hodnotami CII (p = 0,002) a významná korelace byla zjištěna i mezi poklesem hodnot CII a hladinou osteopontinu (p < 0,05). Mezi FSS a plazmatickou hladinou osteopontinu nebyla nalezena žádná souvislost.

Osteopontin je extracelulární bílkovina produkovaná řadou buněk v kostech i mimo kost. Jeho syntézu stimuluje vitamín D3. Podílí se na mineralizaci a remodelaci kostí i na funkcích imunitního systému. Terapeutické uplatnění by mohl nalézt u autoimunitních a zánětlivých chorob, alergií, zhoubných novotvarů, onemocnění svalů a hojení ran.

Podle této studie by mohl být osteopontin zapojen do mechanismu příznivého vlivu terapie natalizumabem na kognitivní funkce u pacientů s RRRS.

(zza)

Zdroj: Iaffaldano P. et al. The improvement of cognitive functions is associated with a decrease of plasma Osteopontin levels in Natalizumab treated relapsing multiple sclerosis. Brain Behav Immun. 2013 Aug 30; pii: S0889-1591(13)00420-0; doi: 10.1016/j.bbi.2013.08.009. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kvalitní důkazy o léčbě bolesti u roztroušené sklerózy chybí

Metaanalýza studií věnovaných léčbě bolesti u roztroušené sklerózy (RS) ukázala nedostatek kvalitních důkazů v této oblasti. A to přesto, že akutní a chronická bolest jsou nejčastěji uváděnými příznaky u této choroby s prevalencí až 83 %.

Omega-3, omega-6 mastné kyseliny v kombinaci s vitaminy A, E a γ-tokoferolem můžou být přínosem v léčbě relaps-remitentní roztroušené sklerózy

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie s 80 pacienty s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou ukázala, že podávání omega-3 a omega-6 mastných kyselin s γ-tokoferolem (per os 1× denně před večeří po dobu 30 měsíců) významně snižuje roční výskyt relapsů a riziko trvalé progrese fyzického postižení, a to bez závažných nežádoucích účinků.

Vliv léčby roztroušené sklerózy na atrofii mozku a aktivitu lézí souvisí s její účinností proti funkčnímu postižení

Podle analýzy 13 studií zahrnujících 13 500 pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS) koreluje vliv léčby na atrofii mozku s její účinností proti funkčnímu postižení, a to nezávisle na vlivu této terapie na aktivitu mozkových lézí.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy