Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Dlouhodobý efekt časné léčby klinicky izolovaného syndromu – 11leté sledování pacientů studie BENEFIT

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 20.1.2015

Dlouhodobý efekt časné léčby klinicky izolovaného syndromu – 11leté sledování pacientů studie BENEFIT

Interferon β-1b má pozitivní vliv na stav nemocných s roztroušenou sklerózou (RS), a to i po 11 letech léčby. V rámci studie BENEFIT byli dlouhodobě sledováni pacienti, u kterých byla léčba zahájena velmi časně, tedy již při první epizodě příznaků typických pro RS (neboli ve fázi klinicky izolovaného syndromu). Léčba byla pro tyto pacienty přínosná ve srovnání s pacienty, u kterých byla léčba interferonem β-1b zahájena později.

Studie BENEFIT (Betaferon/Betaseron in newly emerging multiple sclerosis for initial treatment) původně zahrnovala 468 pacientů, kteří byli náhodně zařazeni do skupiny tzv. časné léčby, která byla léčena subkutánním interferonem β-1b (n = 292), nebo do skupiny tzv. pozdní léčby, které bylo podáváno placebo (n = 176). Léky byly podávány obden po dobu 2 let či do definitivního stanovení diagnózy RS. Po ukončení podávání studijních léků bylo pacientům ze skupiny s placebem nabídnuto podávání interferonu β-1b či jiná léčba. Ti pacienti, kteří přešli na interferon β-1b, tak představovali skupinu tzv. pozdní léčby. Průměrné opoždění zahájení léčby interferonem β-1b u této skupiny bylo 1,33 roku.

Po ukončení původní studie BENEFIT bylo 278 pacientů zařazeno do pokračovací studie, 167 pacientů bylo z původní skupiny časné léčby a 111 ze skupiny pozdní léčby. Výsledky 11letého sledování těchto pacientů byly zcela recentně publikovány na výročním zasedání American Neurological Association (ANA).

U pacientů ze skupiny časné léčby byly i po 11 letech potvrzeny velmi příznivé výsledky, které mimo jiné zahrnovaly delší období do přechodu ke klinicky definitivní RS (p = 0,0012), nižší odhad rizika pro RS (65,2 % oproti 75 % u skupiny pozdní léčby, p = 0,0034), delší období do prvního relapsu (p = 0,0005) či snížení počtu relapsů o 34,5 % ve srovnání s druhou skupinou. U skupiny s časně zahájenou léčbou autoři také pozorovali nižší riziko přechodu do sekundárně progresivní RS (4,5 % oproti 8,3 %).

Data z dlouhodobého sledování ukázala, že oběma skupinám pacientů se dařilo dobře. Většina z nich byla 11 let od zařazení do studie v ambulantní péči, s minimálními či žádnými známkami nemohoucnosti. Navíc 73,4 % z nich dokázalo zůstat zaměstnanci (na počátku studie bylo zaměstnáno 81,3 % pacientů).

Dle autorů studie je velmi důležitým poselstvím to, že časná léčba vede ke snížení míry progrese onemocnění. Zároveň pomáhá řadě pacientů zůstat výdělečně činnými, čímž přispívají celkové ekonomice navzdory tomu, že léčba je poměrně nákladná.

(eza)

Zdroj: Clinical Outcomes in Patients With Clinically Isolated Syndrome (CIS) Treated With Interferon Beta-1b (11-Year Follow-Up of BENEFIT). American Neurological Association (ANA) 2014 Annual Meeting. Abstract M1715. Presented October 13, 2014.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Remyelinizační terapie u roztroušené sklerózy?

Poslední dekáda přinesla řadu nových léků pro léčbu roztroušené sklerózy (RS). Se zavedením těchto léků byl dosažen v terapii RS velký pokrok. Léky používané v léčbě RS ovlivňují zejména zánět cestou modulace imunitního systému.

Efekt alfakalcidolu na únavu pacientů s roztroušenou sklerózou

Únava představuje jeden z nejčastějších a současně jeden z nejvíce omezujících příznaků roztroušené sklerózy (RS). Neexistuje specifický lék schválený právě k ovlivnění únavy související s RS. Izraelští lékaři studovali efekt analoga vitamínu D – alfakalcidolu – v této indikaci.

Protilátky IgG a IgM proti lidskému herpesviru 6A/B korelují s výskytem relapsů a progresí u roztroušené sklerózy

Promořenost populace lidským herpesvirem 6A/B (HHV-6A/B) je vysoká, k primoinfekci dochází většinou již v dětském věku. Autoři ze španělského Madridu se rozhodli analyzovat vývoj titru protilátek IgG a IgM proti HHV-6A/B ve vztahu k průběhu roztroušené sklerózy (RS) u pacientů léčených během dvouletého sledování různými chorobu modifikujícími léky (DMTs).Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy