Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Dlouhodobé sledování vývoje subpopulací periferních lymfocytů u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených natalizumabem

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 7.3.2014

Dlouhodobé sledování vývoje subpopulací periferních lymfocytů u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených natalizumabem

Při léčbě roztroušené sklerózy natalizumabem dochází po zahájení léčby ke zvýšení počtu T- i B-lymfocytů v periferní krvi. Dle výsledků předkládané studie je tento nárůst stacionární, postihuje převážně B-lymfocyty, zatímco proporce T-lymfocytů zůstávají nezměněny.

Natalizumab, humanizovaná monoklonální protilátka proti α4-integrinu, je běžně užíván k léčbě relaps-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS). Již dříve bylo po zahájení léčby popsáno zvýšení počtu T- i B-lymfocytů v periferní krvi. Předkládaná retrospektivní observační studie se zaměřila na hodnocení subpopulací periferních lymfocytů během dlouhodobého sledování.

Do studie bylo zahrnuto 23 pacientů s RRRS, kteří byli předtím natalizumabem léčeni alespoň 24–48 měsíců a u nichž bylo před zahájením léčby provedeno vyšetření bílých krvinek. Před léčbou se hodnoty subpopulací lymfocytů a poměr CD4/CD8 u sledovaných pacientů nelišily od hodnot zdravých kontrol. Vyšetření lymfocytů z periferní krve pomocí průtokové cytometrie bylo u pacientů následně prováděno každé 3–6 měsíců. Léčba natalizumabem se během sledovaného období u všech pacientů ukázala jako efektivní. U všech pacientů se zároveň potvrdil výraznější nárůst v počtu lymfocytů v poměru k celkové hodnotě bílých krvinek (počet lymfocytů narostl 2,1krát oproti 1,3násobnému nárůstu celkové hodnoty bílých krvinek, p < 0,0001). Obě subpopulace T-lymfocytů narostly stejnoměrně, poměr CD4/CD8 se výrazněji nezměnil. Počet B-lymfocytů oproti tomu vzrostl více než T-lymfocyty a NK-buňky (B-lymfocyty 3,2krát, T-lymfocyty 1,88krát a NK-buňky 1,92krát, p < 0,0001). Tyto změny v krevním obraze ale zůstávaly po celou dobu léčby (24–48 měsíců) beze změn.

Závěrem je možno říci, že efektivní terapie RRRS natalizumabem byla asociována s nárůstem periferních lymfocytů, převážně B-lymfocytů. Proporce T-lymfocytů zůstaly nezměněny. Tento nárůst byl zaznamenán po zahájení léčby a v dlouhodobém sledování již dále nepokračoval.

(epa)

Zdroj: Koudriavtseva T., Sbardella E., Trento E., et al. Long term follow up of peripheral lymphocyte subsets in a cohort of multiple sclerosis patients treated with natalizumab. Clin Exp Immunol. – publikováno online 6. ledna 2014; doi: 10.1111/cei.12261.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fyzické cvičení a roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je v současné době nevyléčitelné onemocnění, u něhož můžeme pomocí farmakologické intervence ovlivňovat jeho průběh a symptomatologii. Velká pozornost se soustředí i na význam fyzikální rehabilitace, která může hrát podpůrnou roli v úlevě od symptomů nemoci.

Motorická a senzorická odpověď po perkutánní stimulaci tibiálního nervu u pacientů s roztroušenou sklerózou s dysfunkcí dolních močových cest

Stimulace tibiálního nervu je efektivní léčebný postup při dysfunkci dolních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou. Dle závěrů studie na 83 pacientech je léčba efektivní, více než 50% zlepšení subjektivních příznaků popisuje 61 % léčených pacientů.

OnabotulinumtoxinA v léčbě spasticity u dospělých

OnabotulinumtoxinA (OBTA) je látka, u které byl ověřen významný přínos v ovlivnění fokální spasticity u dospělých pacientů. Spasticita je dobře známou komplikací řady neurologických poruch či onemocnění, mezi něž patří i roztroušená skleróza. Nedávno publikované výsledky přehledové studie zaměřené na způsoby léčebného použití OBTA (dávkování či distribuce v rámci svalových skupin) u spasticity vycházely ze zhodnocení dříve publikovaných studií.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy