Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Dlouhodobá terapie dimethylfumarátem − průběžné výsledky studie ENDORSE

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 12.9.2016

Dlouhodobá terapie dimethylfumarátem − průběžné výsledky studie ENDORSE

Dlouhodobou účinnost a bezpečnost dimethylfumarátu (DMF) v léčbě pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS) hodnotí studie ENDORSE, jejíž průběžné výsledky byly nedávno publikovány.

Dimethylfumarát (DMF) s prodlouženým uvolňováním prokázal v již proběhlých studiích fáze III (DEFINE/CONFIRM trvající 2 roky) dobrou účinnost a přiměřený profil přínosů versus rizika u pacientů s RRRS. Dlouhodobější sledování těchto pacientů zajistila studie ENDORSE, aktuálně probíhající 12leté sledování.

Průběžné výsledky sledování

V poslední době byla uvolněna data průběžného 5letého sledování této skupiny pacientů, kteří byli iniciálně léčeni 2 roky DMF v rámci studií DEFINE/CONFIRM a následně sledováni po dobu 3 let ve studii ENDORSE. 

Ve studii ENDORSE pokračovali pacienti randomizovaní do ramene s DMF v dávkování, jež dostávali v původní studii DEFINE/CONFIRM – a sice 240 mg 2× či 3× denně. Nemocní, kteří byli v původních studiích léčeni placebem či glatiramer-acetátem, byli ve studii ENDORSE léčeni DMF, a to v dávce 240 mg 2× či 3× denně, dle náhodného rozdělení.

Roční míra relapsů u pacientů, kteří byli léčeni DMF v původních studiích i ve studii ENDORSE v dávce 240 mg 2× denně, byla v jednotlivých letech (1.−5. rok) následující: 0,202; 0,163; 0,139; 0,143 a 0,138. V 5. roce léčby se u 63 % pacientů nevyskytly žádné nové či větší T2 hyperintenzní léze, u 73 % žádné nové T1 hypointenzní léze a u 88 % nebyly prokázány žádné léze zvýrazněné po aplikaci gadolinia.

Nežádoucí příhody byly nahlášeny u 91 % pacientů, 22 % z nich bylo hodnoceno jako závažné. Byl zaznamenán jeden výskyt progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), a to u pacienta s prolongovanou závažnou lymfopenií.

Závěr

Autoři konstatují, že léčba nemocných s RRRS dimethylfumarátem byla spojena s trvající nízkou aktivitou nemoci (hodnoceno dle klinických projevů i dle vyšetření zobrazovacími metodami). Tato průběžná data ukazují trvající léčebný přínos DMF u této skupiny pacientů a jeho akceptovatelnou toxicitu.

(eza)

Zdroj: Gold R. et al. Long-term effects of delayed-release dimethyl fumarate in multiple sclerosis: interim analysis of ENDORSE, a randomized extension study. Mult Scler 2016 May 19; doi: 10.1177/1352458516649037 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Implantovaný míšní neurostimulátor zmírnil neuropatickou bolest a funkční omezení u pacienta s roztroušenou sklerózou

Američtí autoři nedávno publikovali kazuistiku pacienta s neuropatickou bolestí a funkčním omezením daným roztroušenou sklerózou, u kterého elektrická stimulace dorzální části míchy (SCS) míšním neurostimulátorem zobrazitelným na MRI vedla po 2 letech k významnému zmírnění bolesti, zlepšení pohyblivosti, snížení spasticity a zlepšení taktilního čití.

Fampridin zlepšuje nejen chůzi, ale pomáhá i s manuální dysfunkcí

Osoby postižené roztroušenou sklerózou běžně trpí poruchami chůze a funkce horních končetin. Zatímco chůze je široce diskutovaným tématem a je známo, že má na kvalitu života těchto osob značný vliv, manuální dysfunkce zatím získává pozornost odborné veřejnosti jen okrajově.

Roztroušená skleróza a mateřství

Roztroušená skleróza (RS) nemá významný vliv na schopnost otěhotnět, na vývoj plodu ani na průběh a výsledek těhotenství. To platí pro onemocnění mužů i žen, proto by pacienti měli být v reprodukčních plánech podporováni.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy