Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Dimetylfumarát – dosavadní zkušenosti s užitím u pacientů s relaps-remitující roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.5.2014

Dimetylfumarát – dosavadní zkušenosti s užitím u pacientů s relaps-remitující roztroušenou sklerózou

Dimetylfumarát (Tecfidera®) je nová perorální látka, která byla recentně schválena pro léčbu relapsů u roztroušené sklerózy. Nedávno byl publikován dosavadní přehled zkušeností s tímto lékem.

V preklinických studiích byly u dimetylfumarátu prokázány protizánětlivé a cytoprotektivní účinky. Tyto účinky jsou zprostředkovány aktivací transkripční cesty spojené s nukleárním faktorem (erythroid-derived 2). Tato cesta je zapojena v odpovědi buněk na oxidativní stres.

Pokud jde o klinické studie, ve velkých dvojitě zaslepených studiích DEFINE a CONFIRM, které byly provedené na více než 2 600 dospělých pacientech s relaps-remitující roztroušenou sklerózou z mnoha zemí, byl dvakrát denně podávaný dimetylfumarát v dávce 240 mg efektivní v redukci podílu pacientů s relapsy ve druhém roce (= primární cíl studie DEFINE) či roční míry relapsů (= primární cíl studie CONFIRM) ve srovnání s placebem. Ve studii DEFINE byla pozorována také snížená progrese nemohoucnosti při terapii studovaným lékem ve srovnání s placebem. Současně studie prokázaly, že dimetylfumarát oproti placebu snižuje známky aktivity nemoci hodnocené na zobrazení MRI.

Dimetylfumarát byl obecně dobře tolerován, z pozorovaných nežádoucích příhod byly ve větší míře zachyceny gastrointestinální příhody či zarudnutí.

V současné chvíli je ve studii ENDORSE sledována dlouhodobá účinnost a tolerance dimetylfumarátu. Průběžné výsledky zatím ukazují, že po 4 letech léčby si dimetylfumarát udržuje účinnost, přičemž tolerance je uspokojivá.

Závěrem lze říci, že i přesto, že je potřeba řada dalších srovnávacích dat, která by pomohla stanovit relativní účinnost a toleranci ve vztahu k ostatním zavedeným lékům, už nyní lze dimetylfumarát považovat za důležitý nový lék rozšiřující dosavadní spektrum užívaných léčiv.

(eza)

Zdroj: Burness C. B., Deeks E. D. Dimethyl fumarate: a review of its use in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. CNS Drugs 014 Apr; 28 (4): 373–87; doi: 10.1007/s40263-014-0155-5

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,8/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Atrofie mozku jako možný prediktor špatné odpovědi na terapii INF-beta u pacientů s roztroušenou sklerózou

Interferon beta (INF-beta) patří k zavedeným nemoc modifikujícím lékům užívaným v kontrole relaps-remitující roztroušené sklerózy (RRRS). Několik různých parametrů, které by mohly pomoci předpovědět selhání INF-beta v terapii, bylo více či méně zavedeno také do klinické praxe. Atrofie mozku však dosud ve vztahu k INF-beta příliš studována nebyla.

Normální průběh těhotenství při léčbě natalizumabem – kazuistika

Léčba roztroušené sklerózy (RS) natalizumabem se v průběhu těhotenství nedoporučuje kvůli potenciálnímu riziku pro plod. Autoři článku prezentují případ ženy, která byla natalizumabem léčena po celou dobu těhotenství.

Vliv viru varicella zoster na výskyt relapsů u roztroušené sklerózy

Několik studií v poslední době poukazovalo na možný vliv viru varicella zoster (VZV) na průběh roztroušené sklerózy (RS). Autoři předkládané studie se zaměřili na prozkoumání vztahu mezi VZV a exacerbací RS.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy