Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Dimethylfumarát u pacientů s roztroušenou sklerózou selektivně redukuje počet paměťových T buněk

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 10.12.2015

Dimethylfumarát u pacientů s roztroušenou sklerózou selektivně redukuje počet paměťových T buněk

Dimethylfumarát (DMF) u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) mění fenotyp cirkulujících imunitních buněk a způsobuje lymfopenii. To může být jedním z mechanismů účinku tohoto léku. Autoři studie publikované v časopisu Multiple Sclerosis se proto ve své práci zaměřili právě na charakteristiky cirkulujících imunitních buněk u pacientů s RS. 

Jejich studie srovnává buňky periferní krve u pacientů s RS léčených DMF (17 pacientů s lymfopenií a 24 pacientů bez lymfopenie) se zachycenými buňkami v periferní krvi neléčených pacientů s RS (n = 17) a zdravých kontrol (n = 23). Imunofenotypizace byla prováděna pomocí průtokové cytometrie. Vývoj v čase byl analyzován u 13 pacientů léčených DMF.

Pacienti léčení DMF s lymfopenií měli ve srovnání se zdravými kontrolami signifikantně méně cirkulujících CD8+ a CD4+ T buněk, CD56dim NK-buněk, CD19+ B buněk a cytotoxických buněk. Exprese CXCR3+ a CCR6+ byla mezi CD4+ T buňkami disproporcionálně zredukována, zatímco proporce regulačních T buněk zůstala nezměněna. DMF neovlivňoval cirkulující CD56hi NK-buňky, monocyty ani dendritické buňky. Bez ohledu na předchozí výskyt lymfopenie byly ve vzorcích pacientů léčených DMF ve srovnání se zdravými kontrolami zachyceny nižší počet cirkulujících paměťových T buněk a konkomitantní expanze naivních T buněk.

DMF mění imunofenotyp cirkulujících T buněk, vede k redukci paměťových T buněk a relativní expanzi naivních T buněk, a to bez ohledu na absolutní počet lymfocytů. Lymfopeničtí pacienti navíc měli disproporcionální úbytek CD8+ T buněk, což již mohlo ovlivnit jejich imunokompetenci.

(epa)

Zdroj: Longbrake E. E., Ramsbottom M. J., Cantoni C. et al. Dimethyl fumarate selectively reduces memory T cells in multiple sclerosis patients. Mult Scler 2015 Oct 12, pii: 1352458515608961 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba psychických onemocnění u lidí s roztroušenou sklerózou

Lidé s roztroušenou sklerózou (RS) jsou náchylnější k rozvoji duševních onemocnění. Pokud tyto poruchy zůstanou nediagnostikovány a neléčeny, zhoršují kvalitu života nemocných, snižují jejich adherenci k léčbě a zvyšují riziko sebevraždy.

Vliv zanechání kouření na prognózu roztroušené sklerózy

Kouření cigaret je jedním z rizikových faktorů vzniku roztroušené sklerózy a může ovlivnit také průběh nemoci. Švédská studie sledovala vliv zanechání kouření na prognózu pacientů, kteří byli aktivními kuřáky v době stanovení diagnózy.

Infiltrace makrofágy jako marker průběhu RS

V časopisu Multiple Sclerosis byla publikována zajímavá studie, podle které je možné využívat zobrazení nanočástic superparamagnetického oxidu železa k predikci dalšího průběhu roztroušené sklerózy již ve stadiu klinicky izolovaného syndromu.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy