Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Dimethylfumarát redukuje MRI známky aktivity roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.12.2015

Dimethylfumarát redukuje MRI známky aktivity roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je chronické onemocnění centrálního nervového systému (CNS), pro které jsou charakteristické zánětlivá demyelinizace a axonální degenerace. Pomocí zobrazovacích metod ji můžeme sledovat ve formě fokálních lézí v šedé a bílé hmotě. Léčebné strategie, které zlepší buněčnou rezistenci vůči zánětlivým inzultům, jsou vítaným rozšířením spektra léčby. Mezi látky s tímto účinkem patří dimethylfumarát (DMF).

Magnetická rezonance je důležitou metodou monitorování aktivity choroby a je široce užívána v klinických studiích zaměřených na léčbu RS. Nedávno byla znovu otevřena data z klinické studie CONFIRM. Tato data byla využita ke zhodnocení účinku DMF na aktivitu ložisek.

Studie se zúčastnilo celkem 1417 pacientů, kteří byli randomizováni do 4 skupin: DMF 2× denně, DMF 3× denně, placebo a glatirameracetát. U 681 pacientů bylo provedeno vyšetření magnetickou rezonancí, kde byl hodnocen počet a objem T2-hyperintenzivních, T1-hypointenzivních a gadoliniem se sytících lézí, dále objem celého mozku a magnetizační transfer ratio (kvantitativní MRI technika používaná k detekci změn ve struktuře tkání, včetně obsahu myelinu v CNS).

Podávání dimethylfumarátu mělo za následek signifikantní a konzistentní redukci počtu:

  • nových nebo zvětšujících se T2-hyperintenzivních lézí,
  • nových nesytících se T1-hypointenzivních lézí po 1 a 2 letech léčby,
  • gadoliniem se sytících lézí po 24 týdnech a 1 a 2 letech léčby v porovnání s placebem.

Toto zjištění signalizuje blahodárný účinek DMF ve smyslu redukce poškození tkání, protože T1-hypointenzivní léze korelují s axonální ztrátou. Objem lézí byl také signifikantně zmenšen. Změny míry mozkové atrofie a změny magnetizačního transfer ratio ve srovnání s placebem nedosáhly statistické významnosti.

Klinická studie CONFIRM již dříve prokázala schopnost DMF redukovat počet relapsů. Zde se znovu demonstruje protizánětlivý a cytoprotektivní účinek, který vedl k signifikantní redukci počtu a objemu aktivních lézí při zobrazení magnetickou rezonancí. Tím se potvrzuje schopnost DMF potlačovat aktivitu zánětlivého procesu u roztroušené sklerózy a jeho hodnota jako nové léčebné možnosti.

(pez)

Zdroj: Miller D. H., Fox R. J., Phillips J. T. et al. Effects of delayed-release dimethyl fumarate on MRI measures in the phase 3 CONFIRM study. Neurology 2015; 84 (11): 1145–1152, doi: 10.1212/WNL.0000000000001360.

 

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podávání fampridinu u pacientů s roztroušenou sklerózou není spojené se zvýšeným rizikem močových infekcí – výsledky post hoc studie

Podávání fampridinu není spojeno s vyšší incidencí infekcí močového traktu u nemocných s roztroušenou sklerózou (RS) – výsledky post hoc analýzy srovnávající placebo a fampridin ve dvou různých dávkách nezaznamenaly signifikantně vyšší výskyt potvrzených močových infekčních komplikací.

Objem mozku stanovený pomocí MRI o výkonu 1,5 T oproti hodnotě stanovené při vyšetření přístrojem o výkonu 3 T u zdravých dobrovolníků a pacientů s roztroušenou sklerózou

Atrofie mozku je při vyšetření pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) častým nálezem, využívá se i k monitoraci stavu onemocnění. Vzhledem ke stoupajícímu výkonu přístrojů magnetické rezonance (MRI), kdy jsou přístroje s výkonem 1,5 T nahrazovány těmi s výkonem 3 T, je vhodné znovu ověřit normální hodnoty některých sledovaných veličin. Autoři z Bostonu se zaměřili na objem parenchymu mozku (BPVs) u pacientů s RS a zdravých dobrovolníků.

Vliv polymorfizmů v genu pro interleukin-17A na vnímavost pacientů s roztroušenou sklerózou ke kardiovaskulárním onemocněním

Vztah mezi roztroušenou sklerózou (RS) a rozvojem vaskulárních onemocnění je komplikovaný. Stále není jednoznačně prokázáno ani to, zda mají pacienti s RS vyšší riziko rozvoje vaskulárních onemocnění, nebo naopak nižší. Celosvětově je prevalence kardiovaskulárních onemocnění (CVD) u pacientů s RS každopádně velmi výrazně závislá na místě původu pacientů.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy