Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Dimethylfumarát potlačuje funkci neutrofilů

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 12.4.2016

Dimethylfumarát potlačuje funkci neutrofilů

Neutrofilní granulocyty jsou nedílnou součástí obrany organismu proti patogenům. Pokud ale dojde k deregulaci jejich aktivace, mohou se objevit chronická zánětlivá onemocnění, jako je např. roztroušená skleróza. Podle německé studie publikované na začátku tohoto roku v The Journal of Investigative Dermatology by k řešení výše popsaného problému mohl napomoci dimethylfumarát (DMF).

Fumaria officinalis je rostlina bohatá na kyselinu fumarovou a k léčbě zánětlivých kožních onemocnění ji používali již naši předkové v 17. století. Do klinické praxe se deriváty kyseliny fumarové dostaly až od konce 50. let 20. století, kdy se s její pomocí podařilo německému chemikovi Walteru Schweckendiekovi vyléčit svoji psoriázu. V jiných indikacích se pak fumaráty začaly používat ještě později.

Mechanismus ovlivnění neutrofilů

Podle výše zmíněné in vitro studie dochází po podání DMF v neutrofilech ke snížení produkce reaktivních forem kyslíku navozené LPS (lipopolysacharidem)/fMPL (formyl-methionylleucyl-fenylalaninem), PMA (forbol-12-myristát-13-acetátem) a iIC (imobilizovanými imunokomplexy). DMF také inhibuje tvorbu extracelulárních pastí (NET − neutrophile extracellular traps) navozenou PMA nebo iIC.

Dochází také k ovlivnění fagocytární funkce neutrofilů. Fagocytóza navozená kombinací lipopolysacharidu a IFN-γ byla v experimentálních podmínkách inhibována pomocí předchozího ošetření kultury neutrofilů pomocí DMF. S vyššími dávkami DMF také klesal počet neutrofilů s azurofilními granuly a stejně tak klesal i počet azurofilních granul v jednotlivých neutrofilech.  

Mezi klíčové rysy aktivace neutrofilních granulocytů řadíme jejich degranulaci a odštěpování molekuly CD62L (tzv. shedding). V experimentech, kdy byly účinkům DMF vystaveny klidové neutrofily, se nedělo nic. Když však byly DMF vystaveny neutrofily aktivované iIC, docházelo k výraznému potlačení odštěpování molekuly CD62L, přičemž v případě aktivace pomocí LPS a IFN-γ byl tento efekt ještě výraznější. Oproti tomu při aktivaci neutrofilů pomocí IL-8 nebo TNF-α k ovlivnění sheddingu nedošlo.

Použití DMF ovlivnilo rovněž na chemotaxi vyvolanou chemoatraktantem TNF-α v závislosti na dávce DMF.

Inhibiční efekt DMF na neutrofily je tedy závislý na typu stimulu a ovlivňuje specifické intracelulární signální kaskády. Jeho užití v léčbě vede k redukci neutrofil-dependentního poškození tkáně navozeného autoprotilátkami.

Účinek i mimo neutrofily

Dimethylfumarát ovšem účinkuje nejen na neutrofilní granulocyty. Má široké, dost možná ještě ne kompletně známé spektrum efektů, jako jsou:

  • modulace produkce cytokinů,
  • navození apoptózy lymfocytů,
  • změny exprese adhezivních molekul na buněčné membráně lymfocytů a endotelií,
  • na dávce závislé zvýšení tvorby superoxidu v monocytech,
  • ovlivnění aktivity NF-κB,
  • ovlivnění buněčných redoxních systémů,
  • aktivace transkripční dráhy nukleárního faktoru Nrf2.

(ivh)

Zdroje:
1. Müller S., Behnen M., Bieber K. et al. Dimethylfumarate impairs neutrophil functions. J Invest Dermatol 2016 Jan; 136 (1): 117−126; doi: 10.1038/JID.2015.361.
2. SPC Tecfidera. Dostupné na: http://www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002601/WC500162069.pdf

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hodnota EDSS před relapsem jako prediktor terapeutické odpovědi na podání methylprednisolonu

Pro relabující-remitentní formu roztroušené sklerózy je charakteristické střídání period neurologické dysfunkce (relaps) s obdobími klinické remise. Zhruba u 30 % pacientů je pozorováno zhoršení disability o více než 1 bod na škále EDSS (Expanded Disability Status Scale) v období 64−127 dní po proběhlém relapsu.

Možný přínos estriolu v léčbě roztroušené sklerózy?

Podávání estriolu bylo spojeno s nižší mírou relapsů u pacientek s relabující-remitující roztroušenou sklerózou (RRRS). Toto zjištění přinesla randomizovaná studie, jejíž výsledky byly recentně publikovány v časopisu Lancet Neurology.

Léčba deprese u pacientů s roztroušenou sklerózou

Ne všem komorbiditám roztroušené sklerózy je věnována stejná pozornost. Mezi ty opomíjené po dlouhou dobu patřila deprese. Platí to stále?Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy