Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Dimethyl-fumarát v léčbě roztroušené sklerózy − mechanismus účinku, výsledky studií

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 20.1.2016

Dimethyl-fumarát v léčbě roztroušené sklerózy − mechanismus účinku, výsledky studií

Dimethyl-fumarát byl v únoru roku 2014 registrován pro využití v léčbě relabující-remitující formy roztroušené sklerózy (RS) v rámci Evropské unie. Lék, který je podáván perorálně, vykazuje potřebné imunomodulační a neuroprotektivní účinky a ukazuje se, že by mohl být účinnou a bezpečnou možností terapie pacientů s RS.

Mechanismus účinku dimethyl-fumarátu

Dimethyl-fumarát (DMF) a jeho aktivní metabolit monomethyl-fumarát (MMF) vznikající v tenkém střevě vykazují protizánětlivé a neuroprotektivní účinky, které jsou v léčbě roztroušené sklerózy klíčové. Protizánětlivý mechanismus funguje na principu ovlivnění poměru prozánětlivých TH1/TH17 lymfocytů směrem k protizánětlivému fenotypu, kde hrají hlavní roli TH2 lymfocyty. Tím dochází k útlumu produkce prozánětlivých cytokinů, ke snížení aktivace makrofágů, mikroglií a astrocytů.

Dále je zlepšena integrita hematoencefalické bariéry, díky čemuž dochází ke snížení infiltrace centrálního nervového systému imunitními buňkami. Neuroprotektivní efekt DMF je dán aktivací nukleárního faktoru Nrf2 a následnou transkripcí genů kódujících antioxidanty a cytoprotektivní proteiny. Nervová tkáň je tak odolnější vůči oxidativnímu stresu, který doprovází probíhající zánět a podílí se na neurodegeneraci.

Účinností a bezpečností DMF v terapii relabující-remitující roztroušené sklerózy se zabývaly dvě randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované multicentrické studie DEFINE a CONFIRM, přičemž obě pracovaly se dvěma různými režimy dávkování léku (240 mg p. o. 2× či 3× denně) po období 2 let.

Studie DEFINE

Studie DEFINE prokázala ve srovnání s placebem snížení rizika relapsu (o 49 % při dávkování 2× denně a o 50 % při dávkování 3× denně), relativní snížení roční četnosti relapsů (o 48 % při dávkování 2× denně a o 53 % při dávkování 3× denně), snížení počtu nových nebo zvětšujících se T2 lézí (o 74 % při dávkování 3× denně a 85 % při dávkování 2× denně) a snížení počtu gadolinium vychytávajících lézí (o 90 % při dávkování 2× denně a o 73 % při dávkování 3× denně.

Studie CONFIRM

Výsledky studie CONFIRM ukázaly relativní snížení roční četnosti relapsů při léčbě DMF ve srovnání s placebem (o 44 % při dávkování 2× denně a o 51 % při dávkování 3× denně). Léčba glatiramer-acetátem (GA), který byl v této studii použit jako aktivní komparátor, vedla k relativnímu snížení roční četnosti relapsů o 29 % ve srovnání s placebem.

Dále bylo prokázáno snížení rizika progrese disability (o 21 % při dávkování DMF 2× denně, o 24 % při dávkování DMF 3× denně a o 7 % při léčbě GA ve srovnání s placebem). Počet gadolinium vychytávajících lézí byl při terapii testovaným preparátem v dávkování 2× denně nižší o 74 % ve srovnání s placebem, při dávkování 3× denně došlo ke snížení o 65 %. Při léčbě GA bylo toto snížení 61 %. Podobně došlo také ke snížení počtu nových či zvětšujících se T2 lézí.

Shrnutí a závěr

Obě jmenované studie rovněž prokázaly bezpečnost léku. Nejčastěji se vyskytující nežádoucí účinky jsou mírné, avšak ve 3−4 % vedly k přerušení léčby.

(veri)

Zdroj: Meluzínová E. Dimethyl-fumarát v léčbě relabující-remitující formy roztroušené sklerózy. Neurologie pro praxi 2014; 15 (4): 192−196.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kazuistika – alzheimerovská demence vs. roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) může mít projevy kognitivního deficitu, které věrně napodobují demenci alzheimerovského typu. Proto by progredující kognitivní deficit u pacientů s anamnézou epizodické neurologické dysfunkce měl být indikací k důslednému vyšetření k vyloučení jiných diagnóz včetně RS. To připomíná i následující kazuistika.

Léčba psychických onemocnění u lidí s roztroušenou sklerózou

Lidé s roztroušenou sklerózou (RS) jsou náchylnější k rozvoji duševních onemocnění. Pokud tyto poruchy zůstanou nediagnostikovány a neléčeny, zhoršují kvalitu života nemocných, snižují jejich adherenci k léčbě a zvyšují riziko sebevraždy.

Vliv zanechání kouření na prognózu roztroušené sklerózy

Kouření cigaret je jedním z rizikových faktorů vzniku roztroušené sklerózy a může ovlivnit také průběh nemoci. Švédská studie sledovala vliv zanechání kouření na prognózu pacientů, kteří byli aktivními kuřáky v době stanovení diagnózy.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy