Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Dimethyl-fumarát v léčbě relabující-remitující roztroušené sklerózy − souhrnný přehled

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 22.6.2016

Dimethyl-fumarát v léčbě relabující-remitující roztroušené sklerózy − souhrnný přehled

Následující souhrnný článek se zaměřuje na mechanismus působení dimethyl-fumarátu (DMF) a výsledky klinických studií věnujících se léčbě relabující-remitující roztroušené sklerózy (RRRS) pomocí DMF. Ten v klinických studiích prokázal výrazný efekt u nemocných léčených časně a terapeuticky naivních, proto byl zařazen mezi léky první volby.

Mechanismus účinku DMF

Roztroušená skleróza (RS) souvisí se změnami imunitního systému. Léčba RS proto spočívá v jeho ovlivnění. DMF dokáže dle in vitro studií ovlivnit změny v produkci cytokináz a profil TH2. Ovlivňuje T-helpery, dendritické buňky i makrofágy, mikroglie, astrocyty a neurony. 

Klinické studie − dávkování a účinnost

V mezinárodních multicentrických placebem kontrolovaných klinických studiích bylo dosud sledováno více než 2900 pacientů s RRRS. Účinná a bezpečná dávka DMF prokázaná klinickými studiemi činí 240 mg 2−3× denně v indikaci RRRS. 

Kappos et al. ve studii fáze IIb, publikované v roce 2008, sledovali 257 pacientů s RRRS a léčili je 3 možnými dávkami DMF (120 mg 1× denně nebo 3× denně a 240 mg 3× denně) nebo placebem po dobu 24 týdnů. Primární cíl představoval počet postkontrastních lézí na MRI. Po 24 týdnech bylo prokázáno snížení gadoliniem se barvících lézí a nových lézí na MRI a rovněž se snížil počet relapsů za rok (ARR − Annual Relapse Rate).

Ve studii DEFINE Golda et al., publikované v roce 2012, byla podávána dávka DMF 240 mg 2× a 3× denně proti placebu. Aktivní léčba vedla k poklesu ARR v obou léčebných dávkách (27 %, 26 % ARR proti 46 % u placeba). Radiologické parametry včetně zpomalení atrofie mozku i progrese soběstačnosti měřená pomocí EDSS byly rovněž výrazně lepší.

V klinické studii CONFIRM Fox et al. publikovali v roce 2012 výsledky sledování 1417 pacientů léčených dávkou 240 mg DMF podávanou 2× nebo 3× denně proti placebu a glatiramer-acetátu (v dávce 20 mg). ARR se snížil o 44, resp. 51 % (p < 0,001), zatímco glatiramer-acetát jej snížil o 29 %.

Studie DEFINE a CONFIRM prokázaly zvýšení kvality života nemocných. DMF prokázal významný účinek u pacientů léčených časně a terapeuticky naivních, proto byl zařazen mezi léky první volby u RRRS.

Bezpečnost a interakce

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly zčervenání a gastrointestinální obtíže (průjem, nauzea, pocit bolesti epigastria a zvracení), jež se vyskytly u 38 % ve srovnání s placebem nebo glatiramerem (2−6 %). Zažívací obtíže se zmírnily při podávání DMF s jídlem. Frekvence výskytu infekcí, bolestí zad, bolestí hlavy, únavy, malignit a dalších příznaků se významně nelišila.

DMF se nemetabolizuje přes cytochrom CYP450, a proto má malý počet interakcí s léky. DMF může ovlivnit počet lymfocytů. Proto je doporučené sledovat krevní obraz pacientů po 6 měsících. V souvislosti s jeho podáváním byla rovněž zaznamenaná progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML).

Existují zatím jen omezená data týkající se podávání v těhotenství, DMF byl zařazen do kategorie C (malá molekula schopná procházet placentou).

Závěr

DMF byl schválen jako léčba relabující-remitující roztroušené sklerózy v dávce 240 mg 2× denně jak americkým Úřadem pro kontrolu léků a potravin (FDA), tak i Evropskou lékovou agenturou (EMA). Současná léčba roztroušené sklerózy spočívá v ovlivnění zánětlivého procesu, ale nelze ještě účinně ovlivnit zpomalení degenerativních změn a podpořit opravy poškození CNS.

(imt)

Zdroj: Bomprezzi R. Dimethyl fumarate in the treatment of relapsing–remitting multiple sclerosis: an overview: Ther Adv Neurol Disord 2015; 8 (1): 20–30.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Emocionální zátěž spojená se stanovením diagnózy roztroušené sklerózy a s její léčbou

Deprese a úzkost se u nemocných s roztroušenou sklerózou (RS) vyskytují často. Navíc se ukazuje, že jsou poměrně často přítomné již v době diagnózy.

Použití fampridinu s prodlouženým uvolňováním v terapii poruch chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou

Porucha chůze je jedním z častých příznaků roztroušené sklerózy (RS) a obvykle výrazně zhoršuje kvalitu života pacientů. Tým španělských neurologů si vytyčil za cíl sestavit doporučení pro terapii poruch chůze u nemocných s RS. Jejich práce seznamuje s možnostmi skórování tíže poruch chůze a přináší tipy pro terapii fampridinem s prodlouženým účinkem.

Topografie demyelinizačních a neurodegenerativních ložisek roztroušené sklerózy − pitevní studie

Před pár dny se v odborných databázích objevil podivuhodný počin. Světlo světa spatřila mapa vyjadřující frekvenci výskytu ložisek roztroušené sklerózy v mozku.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy