Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Časná a trvající léčba pacientů s klinicky izolovaným syndromem snižuje progresi postižení

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 3.2.2014

Časná a trvající léčba pacientů s klinicky izolovaným syndromem snižuje progresi postižení

Časná a trvající léčba léčivy modifikujícími chorobu (DMT) u pacientů s klinickým izolovaným syndromem (CIS) může vést k oddálení progrese postižení. Pro toto tvrzení svědčí publikované výsledky studie lékařů z australského Melbourne.

Dle daného výzkumu je podávání DMT pacientům s epizodou CIS spojeno s redukcí progrese hendikepu. Pokud je léčba podávána v rozmezí 50–80 % sledovaného období, pak je redukce postižení 45 %. Při terapii setrvalejší, tedy po dobu více než 80 % sledovaného období, je redukce dokonce vyšší o 68 % ve srovnání s jedinci léčenými pouze po dobu méně než 50 % daného období. Dle autorky dat publikovaných na 29. kongresu Evropské komise pro léčbu a výzkum roztroušené sklerózy (The European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis – ECTRIMS 2013) v Kodani bylo nejdůležitějším zjištěním studie to, že podávání DMT pacientům s CIS významně oddaluje postižení.

V dané studii byly hodnoceny vztahy mezi demografickými, klinickými a zobrazovacími prediktory času od prvních známek CIS do jednoznačně potvrzené progrese postižení. Hodnocena byla data z observační prospektivní kohortové studie MSBase Incident Study (MSBasis), do níž byli od roku 2004 zařazeni pacienti z 59 center v 17 zemích. Zařazeni byli pacienti, u kterých byl diagnostikován CIS do 12 měsíců od začátku obtíží. Pacienti museli být vyšetřeni neurologem, který se podílel na studii. Na počátku byla zaznamenána demografická data, stav EDSS, hodnoty škály Kurtzkého funkčního systému (KFS), výsledky MRI. K dispozici byla MRI zobrazení u 89 % pacientů, medián času od objevení se obtíží do prvního MRI zobrazení byl 30 dnů. Při následujících vyšetřeních byly zaznamenávány hodnoty EDSS a KFS, informace o léčbě (zahájení, přerušení, změna terapie). U většiny pacientů byly zaznamenány návštěvy častější než jednou za rok.

Do studie bylo vzato 3 413 pacientů s CIS, z nichž 1 994 mělo kompletní záznamy. Z těchto pacientů dostávalo 1 370 (69 %) nejméně jeden z léků užívaných u roztroušené sklerózy (DMT). 309 pacientů mělo první zaznamenanou progresi hendikepu po 12 měsících sledování. Mezi prediktory času do progrese potvrzené po 12 měsících (roční sledování) patřily hodnoty KFS ≥ 2 v pyramidovém systému. Ochrannými proměnnými progrese bylo podávání DMT (hazard ratio HR pro interferon beta [IFB]-1a IM byl 0,54; pro IFB-1b 0,45; pro IFB-1a SC 0,41 a pro denně podávaný glatirameracetát 0,33; ve všech případech platilo p < 0,001). Mezi tyto prediktory nepatřil ani MRI nález, ani výsledky vyšetření mozkomíšního moku.

Analýza dosavadních výsledků ze studie MSBasis vedla k nalezení nezávislých faktorů, které mají vliv na progresi postižení u pacientů s CIS v prvních 12 měsících od zahájení sledování. Mezi tyto patří podávání DMT, které ukázaly silný ochranný efekt jak u beta-interferonu, tak u glatirameracetátu. I přesto, že sami autoři zdůrazňují, že s výsledky je nutno pracovat s jistou opatrností, přináší tato studie jistý názor do debaty o tom, zda může imunomodulační léčba zpomalit nárůst hendikepu. Dle autorů tato studie na velké kohortě pacientů ukazuje jasně, že pokud je léčba zahájena časně, má na rozsah hendikepu vliv.

(eza)

Zdroj: Jokubaitis V., et al. Predictors of 12-month confirmed disability progression after onset of clinically isolated syndrome (CIS) suggestive of multiple sclerosis. Prezentováno 2. října 2013 na 29. kongresu Evropské komise pro léčbu a výzkum roztroušené sklerózy (The European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis – ECTRIMS) v Kodani

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Autologní mezenchymální kmenové buňky mají terapeutický potenciál u roztroušené sklerózy

Studie 2. fáze prokázala přínos autologních mezenchymálních kmenových buněk (MSC) podaných v intravenózní infuzi v léčbě sekundárně progresivní roztroušené sklerózy (RS) z hlediska poruch zraku.

Interferon beta u sekundárně progresivní roztroušené sklerózy

Podávání rekombinantních interferonů β-1a (INFβ-1a) a β-1b (INFβ-1b) je zavedenou součástí terapie pro relaps-remitující roztroušenou sklerózu (RS). Rekombinantní IFNβ jsou v současnosti první linií léčby pro sekundárně progresivní RS (SPRS).

Glatirameracetát v léčbě klinicky izolovaného syndromu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Axonální poškození představuje pravděpodobně patologický korelát pro ireverzibilní neurologický deficit u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Axonální poškození bývá přítomno i v nejranějších stadiích choroby.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy