Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Brzké podávání natalizumabu po porodu jako prevence poporodních relapsů roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 13.11.2014

Brzké podávání natalizumabu po porodu jako prevence poporodních relapsů roztroušené sklerózy

Před plánovaným otěhotněním pacientek trpících roztroušenou sklerózou (RS) je doporučeno vysadit chorobu modifikující léky (DMT). Během těhotenství dochází vlivem těhotenských hormonů k útlumu aktivity nemoci, časně po porodu se ovšem aktivita onemocnění opět projeví zvýšeným počtem relapsů. V říjnu 2014 byla zveřejněna studie, jejímž cílem bylo hodnotit vliv opětovného podávání natalizumabu brzy po porodu na riziko poporodního relapsu.

Studie je koncipována jako retrospektivní analýza dat sbíraných prospektivně ve studii The Lyon Multiple Sclerosis Cohort. Pracuje s daty šesti žen trpících vysoce aktivní RS. Průměrný roční výskyt relapsů (ARR) byl v roce před léčbou natalizumabem 4,2 ± 0,4. Během léčby pak ARR klesl na 0,4 ± 0,6. Natalizumab byl u většiny pacientek vysazen 9 měsíců před začátkem těhotenství. Jedné pacientce byla podána jedna infuze již v době, kdy byla těhotná. ARR bylo v době od vysazení terapie do začátku těhotenství 1,8 ± 0,7. Před začátkem těhotenství se vyskytlo šest relapsů, během těhotenství pak sedm. Podávání natalizumabu bylo obnoveno v průměru 7,8 dne po porodu (mezi 2. a 8. dnem u pěti pacientek a 23. den u pacientky šesté). Jen jedna pacientka, u které byla léčba zahájena 2. den po porodu, měla relaps do dvou týdnů od porodu. Zbylých pět pacientek bylo po celou dobu sledování bez relapsu (14,2 ± 9,1 měsíce).

Navzdory vysokému riziku poporodních relapsů vedlo časné obnovení podávání natalizumabu ke kompletnímu vymizení aktivity nemoci u pěti ze šesti pacientek. Tato data naznačují, že natalizumab by mohl být dobrým kandidátem pro prevenci brzkých poporodních relapsů.

(mak)

Zdroj: Vukusic S., Durand-Dubief F., Benoit A., Marignier R., Frangoulis B., Confavreux C. Natalizumab for the prevention of post-partum relapses in women with multiple sclerosis. Mult Scler. Publikováno online 10. října 2014; DOI: 10.1177/1352458514554056

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv natalizumabu na expresi lidských endogenních retrovirů MSRV/HERV-W

Exprese lidských endogenních retrovirů MSRV/HERV-W u pacientů s roztroušenou sklerózou se snižuje během terapie natalizumabem. Tento parametr by se mohl stát prognostickým markerem při sledování účinnosti terapie.

Natalizumab by měl být po dvou letech léčby vysazen pouze u pacientů, u nichž riziko PML převyšuje přínos pokračující léčby

Vysazení léčby po 24 dávkách natalizumabu u pacientů s relabující a remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS) zvyšuje riziko klinického i radiologického zhoršení choroby. Autoři studie TY-STOP se 124 pacienty doporučují vysazení natalizumabu pouze u pacientů, u nichž riziko progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) převyšuje přínos pokračující léčby natalizumabem.

Výsledky belgické části observační studie TOP potvrzují známou účinnost a bezpečnost natalizumabu v podmínkách klinické praxe

Předběžné výsledky belgické části mezinárodního observačního programu s natalizumabem (TOP), ve které byli zahrnuti starší pacienti s delším trváním relabující a remitentní roztroušené sklerózy (RRRS), větším neurologickým postižením a větší frekvencí relapsů, ukázaly účinnost a bezpečnost srovnatelnou s ostatními observačními studiemi s natalizumabem.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy